Tag

Fıkrası

4/B’linin 2011 Yılı Hizmet Sözleşmesine açtığı dava nihayet sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Heyeti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. hususunun (B) fıkrası kapsamında istihdam edilen kontratlı çalışana ait Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2011 Yılı Hizmet Mukavelesi’nin kimi hususlarının iptali için açılan davayı karar bağladı