Polislik için istifa eden kontratlı işçiye Amel sonu tazminatı ödenir mi?

Kiralık Evler Kas 03, 2022 Yorum Yok

Soru: Eylül 2017’den beri belediyede kontratlı işçi olarak çalışıyorum. Polislik için müracaat yaptım. Polis okuluna kabul edilirsem işimden istifa etmem gerekiyor. İstifa etmem durumunda tazminat haklarımdan faydalanabilir miyim?

Cevap: 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. hususu ile belediyelerde kontratlı işçi istihdamına yetki verilmiş, istihdam alanları düzenlenmiş, kontratlı işçi hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen konularda vize kuralı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü hususunun (B) fıkrasına nazaran istihdam edilen kontratlı işçi hakkındaki kararların uygulanacağı belirtilmiştir. Unsur kararında Amel sonu tazminatına ait bir Anlatım yer almaması sebebiyle hususun 657 sayılı Kanunun 4/B unsuru ile Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller çerçevesinde kıymetlendirilmesi gerekmektedir.

657sayılı Kanunun 4/B hususunda, Kontratlı işçiye verilecek Amel sonu tazminatının ölçüsünün Cumhurbaşkanınca belirleneceği karara bağlanmış, bu kapsamda Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asılların 7. unsurunda Amel sonu tazminatı ölçüsü ile tazminat ödenecek ve ödenmeyecek haller belirlenmiştir.

Esasların 7. hususunun birinci fıkrasında, “Kamu Kurum ve kuruluşlarının Yurt dışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı asıllı işçi ile haftalık çalışma saati mühleti 40 (kırk) saatin altında bulunan işçi (Milli Eğitim Bakanlığında norm takım sonucu ortaya çıkan Muallim gereksiniminin takımlı Muallim istihdamıyla kapatılamaması hallerinde kontrat ile çalıştırılacak öğretmenlerde 40 saat kaidesi aranmaz) dış olmak üzere, kurumunda fiilen, askerlik ve doğum dışında kesintisiz en az 2 hizmet yılını tamamlayanlardan;
a) 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve genel sıhhat Sigortası Kanunu yeterince Daimi tam Amel göremezlik geliri, malüllük yahut yaşlılık aylığı bağlanması yahut toptan ödeme yapılması,
b) Hizmetlerine gerek kalmadığı için kontratının feshedilmesi yahut yenilenmemesi,
c) İlgilinin ek 6 ncı unsurun ikinci fıkrası uyarınca mukaveleyi feshetmesi,
ç) İlgilinin işe alınma açısından Gerekli olan niteliklerden rastgele birini sonradan kaybetmesi,
d) İlgilinin vefatı,.”

hallerinden birinin vuku bulmasından Dolayı hizmet kontratı sona erenlere Amel sonu tazminatı ödeneceği karar altına alınmıştır. Birebir hususun dördüncü fıkrasında ise, “Bu statüde çalışanların kontrat şartlarına uymaması nedeniyle Kuruluş tarafından, kontrat temelleri dışında rastgele bir nedenle çalışanlar tarafından, kontratının feshedilmesi yahut yenilenmemesi hallerinde, Amel sonu tazminatı ödenmez.” denilmektedir.

Esaslara nazaran mukavelenin çalışan tarafından feshedilmesi halinde Amel sonu tazminatı ödenebilmesi birtakım Özel durumların varlığına bağlıdır. Bu durumları tespit edebilmek için Asılların ek 6. unsurunun ikinci fıkrasına, ek 1. hususun dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerine ve ek 3. unsurun (b) ve (c) bentlerine bakılması gerekmektedir. Bu hükümere nazaran kontratın çalışan tarafından feshinde Amel sonu tazminatına hak kazanılabilmesi için;
-Çalışanın bir ay evvelce haber vermek şartıyla kontratını feshetmesi,
-Öğrenim durumuyla ihraz edilen unvanlara atanmaya kazanması,
-Eş ve sıhhat mazeretine bağlı olarak Kuruluş içi yer değiştirme kurallarını taşımakla Birlikte geçiş yapacağı hizmet ünitesi bulunmaması, ünite bulunmakla birlikte o ünitede tıpkı unvan ve niteliği haiz boş durum bulunmaması yahut en az bir yıllık fiili çalışma kuralını karşılayamaması nedenlerinden rastgele birine bağlı olarak misyon yerinin değiştirilememesi,
şartları aranmaktadır.

Sonuç olarak, kesintisiz en az iki Yıl hizmeti bulunan ve bir ay evvelce kurumuna haber vermek şartıyla kontratını fesheden kontratlı işçiye Amel sonu tazminatı ödenmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir