Meslek mesleklere atanma hakkı kazanan kontratlı çalışana Amel sonu tazminatı ödenir mi?

Kiralık Evler Kas 01, 2022 Yorum Yok

Soru: Büro işçisi olarak kontratlı çalışan bir işçi KPSS ile takımlı A kümesi takımlara atandığı takdirde Amel sonu tazminatı alabilir mi?

Cevap: 657sayılı Kanunun 4/B hususunda, Kontratlı çalışana verilecek Amel sonu tazminatının ölçüsünün Cumhurbaşkanınca belirleneceği karara bağlanmış, bu kapsamda Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin 7. hususunda Amel sonu tazminatı ölçüsü ile tazminat ödenecek ve ödenmeyecek haller belirlenmiştir.

Esasların 7. unsurunun birinci fıkrasında, “Kamu Kurum ve kuruluşlarının Yurt dışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı asıllı işçi ile haftalık çalışma saati müddeti 40 (kırk) saatin altında bulunan işçi (Milli Eğitim Bakanlığında norm takım sonucu ortaya çıkan Muallim gereksiniminin takımlı Muallim istihdamıyla kapatılamaması hallerinde mukavele ile çalıştırılacak öğretmenlerde 40 saat kaidesi aranmaz) dış olmak üzere, kurumunda fiilen, askerlik ve doğum dışında kesintisiz en az 2 hizmet yılını tamamlayanlardan;

a) 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve genel sıhhat Sigortası Kanunu mucibince Daimi tam Amel göremezlik geliri, malüllük yahut yaşlılık aylığı bağlanması yahut toptan ödeme yapılması,

b) Hizmetlerine gerek kalmadığı için kontratının feshedilmesi yahut yenilenmemesi,

c) İlgilinin ek 6 ncı hususun ikinci fıkrası uyarınca mukaveleyi feshetmesi,

ç) İlgilinin işe alınma açısından Gerekli olan niteliklerden rastgele birini sonradan kaybetmesi,

d) İlgilinin mevti,…”

hallerinden birinin vuku bulmasından Dolayı hizmet mukavelesi sona erenlere Amel sonu tazminatı ödeneceği karar altına alınmıştır. Birebir hususun dördüncü fıkrasında ise, “Bu statüde çalışanların mukavele şartlarına uymaması nedeniyle Kuruluş tarafından, kontrat asılları dışında rastgele bir nedenle çalışanlar tarafından, kontratının feshedilmesi yahut yenilenmemesi hallerinde, Amel sonu tazminatı ödenmez.” denilmektedir.

Esaslara nazaran kontratın çalışan tarafından feshedilmesi halinde Amel sonu tazminatı ödenebilmesi kimi Özel durumların varlığına bağlıdır. Bu durumları tespit edebilmek için Temellerin ek 6. hususunun ikinci fıkrasına, ek 1. hususun dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerine ve ek 3. hususun (b) ve (c) bentlerine bakılması gerekmektedir. Bu kararlara nazaran mukavelenin çalışan tarafından feshinde Amel sonu tazminatına hak kazanılabilmesi için;

-Çalışanın bir ay evvelce haber vermek şartıyla kontratını feshetmesi,

-Öğrenim durumuyla ihraz edilen unvanlara atanmaya kazanması,

-Eş ve sıhhat mazeretine bağlı olarak Kurum içi yer değiştirme kurallarını taşımakla Bir arada geçiş yapacağı hizmet ünitesi bulunmaması, ünite bulunmakla birlikte o ünitede tıpkı unvan ve niteliği haiz boş konum bulunmaması yahut en az bir yıllık fiili çalışma kaidesini karşılayamaması nedenlerinden rastgele birine bağlı olarak misyon yerinin değiştirilememesi,

koşulları aranmaktadır.

Sözleşmeli işçinin kurumlar ortası nakli Muhtemel bulunmamakta olup, yalnızca var durum unvanıyla belli kaidelerde Kurum içi yer değişikliği imkanı bulunmaktadır. Kontratlı çalışanın tıpkı statüde Kuruluş içinde bile olsa unvan değişikliği yahut diğer kurumlarda bir takım yahut konuma atanma hakkı kazanması halinde atamasının yapılabilmesi için mukavelesini Biricik taraflı feshetmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, kesintisiz en az iki Yıl hizmeti bulunan 4/B’li kontratlı çalışanın kurumların memur takımlarına yahut meslek meslekler olarak bilinen A kümesi takımlara atanmaya hak kazanması halinde kontratını Biricik taraflı feshetmesi gerekmekte olup, bu türlü bir durumda bir ay evvelden kurumuna haber vermek şartıyla mukavelesini fesheden işçiye Amel sonu tazminatı ödenmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir