5510’a tabi memurlar Amele yahut esnaflık hizmetlerini birleştirince SGK kesintileri artar mı?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 01, 2022 Yorum Yok

2008 sonrası memurluğa başlayanlarda da hizmet bütünleşmesi Gerekli bir süreçtir. Bu sürecin yapılması hem kişinin Yekün hizmetinin ortaya çıkmasına hem de kurumların memurun ne kadar hizmet mühletinin olduğunu bilmesine fayda sağlar.

Ayrıca, emeklilik kesintilerini rastgele bir halde etkilemez, lakin misyonda iken memurun geçmiş hizmetleri şayet kazanılmış hak aylık derecesinde değerlendirilmesini gerektirir bir hizmet ise bu da memurun vazifede iken kazanılmış hak aylık derecesinin artmasına fayda sağlar.

2008 sonrası memurların SGK kesintilerinde 5510 sayılı kanun Husus 80 kararındaki kurallara nazaran prime temel çıkarları, yani bir manada vazife aylıkları üzerinden kesilir.

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi memurların Toplumsal Emniyet Kurumu kesintilerinde temel alınan kalemler:

5434 e tabi olan memurların (2008 yılı Ekim ayından Evvel memurluk hizmeti olanlarda), misyon aylıklarının tamamından SGK. kesintisi yapılmaz. Kesinti yapılacak ögeler;

– Memurun derecesi ve kademesine nazaran 657/43 deki gösterge tablosundaki sayı,

– Memurun derece ve kademesine yahut takım derecesinin karşılığı ek gösterge sayısı,

– Taban aylığı ve kıdem aylığı,

– 5434/Ek 70 de oransal olarak belirlenmiş meblağlar,

– Yeni memur maaş katsayısı.

– Bunlar üzerinden yapılan hesaplamalar sonucunda % 20 meblağını Kurumlar, % 16 meblağını da şahıslar karşılar (Kişilerden yapılan kesintileri otomatik olarak kurumlar yapar ve SGK. ya gönderir). Ayrıyeten % 12 oranında da genel sıhhat Sigortası Priminin tamamını kurumlar SGK. ya gönderir.

5434 e tabi memurların şayet personellik, esnaflık üzere hizmet mühletleri varsa bunlarda SGK. primlerini yükseltmektedir. Yani 5434 e tabi memurlarda personellik ve esnaflık üzere mühletler intibak sürecine tabi tutulur.

5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve genel sıhhat Sigortası Kanununa tabi memurların (İlk kere 2008 yılı Ekim ayından sonra memurluk hizmeti olanlarda) Toplumsal Emniyet Kurumu kesintilerinde temel alınan kalemler:

5510 a tabi olan memurların Derhal derhal misyon aylıklarının tamamından SGK. kesintisi yapılır. 5510/80 ve 81 inci husus bu kalemleri belirlemiştir. Kesinti yapılacak ögeler;

– Memurun derecesi ve kademesine nazaran 657/43 deki gösterge tablosundaki sayı,

– Memurun derece ve kademesine yahut takım derecesinin karşılığı ek gösterge sayısı,

– Taban aylığı ve kıdem aylığı,

– özel hizmet tazminatı,

– Varsa Makam, Temsil ve misyon Tazminatı,

– Yeni Memur maaş katsayısı.

– Bunlar üzerinden yapılan hesaplamalar sonucunda % 11 fiyatını Kurumlar, % 9 meblağını memurlar, ayrıyeten genel sıhhat sigortası primi olarak da % 7,5 meblağını Kurumlar, % 5 meblağını da memurlar SGK. primi olarak karşılar.

– SGK. primlerinde şayet bölge, kurum, ünite çalışma yeri, vazifenin biçimi ve gibisi asıllara dayalı olarak asli tazminatlardan ayrıyeten olarak ek yahut ayrıyeten ödenen tazminat fiyatları varsa bu fiyatlar iç edilmemektedir.

– 5510 a tabi memurların şayet personellik, esnaflık üzere hizmet müddetleri varsa bunlarda SGK. primlerini yükseltmez. Yani 5510 a tabi memurlarda personellik ve esnaflık üzere mühletler intibak sürecine tabi tutulmaz. Yalnızca 657 sayılı kanun Husus 36 kararında kazanılmış hak aylık derecelerinde görevde iken intibak yapılması gerekiyorsa bu mühletler memurun kazanılmış hak aylık derece intibakında kıymetlendirilir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir