Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri 12 uzman yardımcısı ve 1 idari memur alacak

Genel Kas 05, 2022 Yorum Yok

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri genel Sekreterliği’ne sözlü imtihanla 12 uzman yardımcısı ve bir idari memur işçi alınacaktır.

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ genel SEKRETERLİĞİ

PERSONEL ALIMI DUYURUSU

Sınava Katılma Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Askerlik vazifesini yapmış yahut erteletmiş yahut bu misyondan muaf olmak,
 • 18 yaşını bitirmiş olmak,
 • 01.01.2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. (01/01/1986 ve daha sonra doğanlar),
 • Herhangi bir toplumsal Emniyet Kurum yahut kuruluşundan emekli olmamak,
 • Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden Dolayı bir Yıl yahut daha Çok müddetle ya da devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal nizama ve bu sistemin işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı cürümler, devlet sırlarına karşı hatalar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı yahut haksız mal edinme hatalarından mahküm olmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına Mani rastgele bir özrü bulunmamak,
 • Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin aşağıda yer Meydan tabloda belirtilen kısımlarından ya da bu kısımlara denkliği Yüksek Öğretim Şurası tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak,
 • Uzman yardımcısı konumları için

  İngilizce

  , Almanca, İspanyolca veya Rusça

  2019, 2020 yahut 2021 yıllarına ilişkin yabancı lisan imtihanlarından (YDS yahut e-YDS) en az “

  70 puan”

  yahut milletlerarası kabul gören lisan imtihanlarından YÖK tarafından yayımlanan yabancı lisan eşdeğerlik tablosuna nazaran 70 puana karşılık gelen taban puanı almış olmak

  (ikinci yabancı lisan tercih sebebi olacaktır)

  ,

 • 2020 yahut 2021 yılında yapılan halk işçisi seçme imtihanlarından rastgele birinden

  “istenen puan çeşidinden taban 70 puan almış”

Tablo-1

Tablo-2

Yarışma imtihanına katılmak üzere başvuran adaylar ortasından, her bir unvan için, duyuruda belirtilen eleme imtihanında, ilgili puan çeşidinden aldıkları puana nazaran sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört sert kadar Namzet imtihana çağrılır. İmtihana başvuranların sayısının 10’dan az olması halinde imtihana başvuranların tamamı imtihana çağrılır. nihayet sıradaki adayla tıpkı puana sahip adaylar da imtihana çağrılır.

Başvuruda İstenilen Belgeler

 • WEB sitesinden temin edilecek Yaş imzalı İş Talep Formu (Uzman Yardımcısı) / İş Talep Formu (İdari Memur),
 • TCKN yazılı beyanı (T.C. kimlik kartı yahut nüfus cüzdanı fotokopisi üzerine “

  doğruluğunu beyan ederim”

  ibaresinin yazılarak imzalanması gerekmektedir)

 • Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,
 • Öğrenim diploması yahut mezuniyet dokümanının fotokopisi (yurt dışında yerleşik üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik dokümanı ile birlikte)
 • KPSS Sonuç dokümanı,
 • Yabancı lisan imtihanı sonucunu gösterir evrak,
 • Güncel özgeçmiş (CV)

* İmtihanı kazanan adaylardan Laf konusu doküman asılları bilahare istenecektir.

Başvuru Adresi ve Zamanı

Başvurular, genel Sekreterliğimiz Evrak Kayıt Ünitesi’ne istenen evraklar ile Bir arada

en geç 12/11/2021 Cuma günü saat 17:00’ye kadar

şahsen, posta/kargo yahut e-postayla (

ik@oaib.org.tr

) yapılacaktır. Posta yahut kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup,

son müracaat tarihinden

sonra gelen müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Ayrıyeten, doküman ve bilgileri Noksan olan adayların müracaatları sürece konulmayacaktır.

Aday evrak fotokopilerinin aslı ile birebir olduğunu taahhüt etmiş sayılır, aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi imtihana ait bütün hakları iptal edilir.

Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, İmtihan tarihi ve yeri 17/11/2021 Çarşamba. günü

genel Sekreterliğimiz WEB sitesinden

(www.oaib.org.tr )

duyurulacaktır.

Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü imtihan, adayların genel kültür, bağlantı ve analitik düşünme yeteneği, hal, hal ve davranışlarındaki genel Görüntü ile mesleksel bilgi üzere hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı lisan bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden

“100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak”

gerekmektedir. müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Kimlik Belgesi

Adaylar, imtihanda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik evrakı (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, şoför dokümanı, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.

Saygıyla duyurulur.

İletişim

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri genel Sekreterliği

Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:120 Balgat 06520 Çankaya/ANKARA

Bilgi İçin

Tel: (312) 447 27 40 / Dahili 264 (İK Uzmanı Ece BİNGÖL)

e-posta: bingole@oaib.org.tr

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir