Boşanma davasında vefat halinde kalana dul maaşı bağlanır mı?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 05, 2022 Yorum Yok

Eşlerin boşanma davaları devam ederken memurvefat ederse, dul eşin toplumsal Emniyet hakları ne olur?

Türk uygar Kanununda boşanma sebepleri kapsamlı olarak belirtilmiştir. Boşanma sebepleri farklı olabilir. Boşanmanın kısaca tanımı evlilik bağının sona erdirilmesidir. Yani nüfus kayıtlarından da evlilik bağının sona erdiğinin belirlenmesidir.

Sosyal Emniyet kapsamında, dul ve yetim sıfatının kazanılmasında ve toplumsal Emniyet kapsamında aylık bağlanması hakkının elde edilmesinde, eşlerin evlilik bağının olması gerekmektedir.

Hak sahipleri olarak:

1- 5434 sayılı sayılı Kanunun 67 nci husus kararında dul ve yetimler olarak karı, koca, çocuklar, anne ve baba olarak sıfatlandırılmıştır.

2- 5510 sayılı Kanununda ise dul ve yetimler farklı bir unsurda belirlenmemiş, “Hak Sahipleri” kavramı kullanılmıştır. Hak sahipleri olarak da eşler, çocuklar, Ebeveyn ve baba hak sahibi olarak toplumsal Emniyet haklarından yararlanmaktadırlar.

Her iki toplumsal Emniyet kanunlarının uygulanmasında, vefat etmiş memurdan Dolayı toplumsal Emniyet kapsamına girilebilmesi için kesinlikle resmi evlilik bağının devam etmesi gerekmektedir. Yani resmi nikahlı olmalı ve nüfus kayıtlarında da evli olduklarının aşikâr olması gerekmektedir.

Peki, boşanma davası devam ederken, memur eşin vefatı halinde hayatta kalan eşe dul aylığı bağlanır mı? Yoksa boşanma davası açıldığı için aylık ve diğer hakları verilmez mi?

Türk uygar Kanunu ve toplumsal Emniyet kanunları kararları bağlamında değerlendirmelerimiz:

– Memurun vefatından Evvel boşanma katılaşırsa, hayatta kalan eşin evlilik bağı bitmiş olacağından toplumsal Emniyet kapsamında bir hakkı olmaz. Hak sahipliği kapsamından çıkar.

– Memurun vefatında boşanma davası devam ediyor ve kesinleşmemişse, hayatta kalan eşin vefat tarihinde evlilik bağı bitmiş sayılmaz ve toplumsal Emniyet kapsamında hak sahipliği devam eder. Yani boşanma davası sonuçlanmadan vefat durumu, hayatta kalan eşe aylık ve diğer haklarının verilmesine mahzur teşkil etmez.

– Memurun vefatında boşanma davası devam ettikten sonra boşanma kararı katılaşmış olması halinde hayatta kalan eşin evlilik bağı bitmiş olacağından toplumsal Emniyet kapsamında hakkı olmaz.

– Memurun vefatından sonra hayatta kalan eş boşanma davasının kaldırılmasını talep eder ve bu talebi mahkemelerce kabul görürse (hayatta kalan eş açısından kusurlu mu değil mi formunda yapılacak tespit sonucuna göre) toplumsal Emniyet kapsamında hakkı olur. Kabul görmezse hakkı olmaz.

– Memurun vefatından sonra memurun yasal mirasçıları boşanma davasını hayatta kalan eşin kusurlu olduğunun tespitine yönelik devam ettirebilirler.

– Memur eş hayatta iken, kendisine karşı ağır bir kabahat işlediği yahut bunlara karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini Değerli ölçüde yerine getirmemesi nedeniyle vefata bağlı bir tasarrufla mirasçı kapsamından çıkarılmış, mutlaklaşmış bir yargı kararı da bulunursa toplumsal Emniyet kapsamında hakkı olmaz. Yalnız, hayatta olan eşin reddi miras talebi yalnızca mirasçılık açısından uygulanabilir bir durum olur, toplumsal Emniyet kapsamında aylık ve öbür hakların verilmesine mani teşkil etmez. Aylık ve öteki hakları olur. Yani mirasçı kapsamından çıkarılma ile mirası reddetmek toplumsal Emniyet açısından farklı bir durumdur.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir