Tag

Disiplin

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği Yayımlandı

Devlet Tiyatroları genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Sahte tescil işlemleri yapan memur atılamadı

Danıştay 12. Dairesi, Toplumsal Emniyet Merkezi’nde memur olarak vazife yapan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. unsurunun birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca “Devlet memurluğundan çıkarma” cezası ile cezalandırılmasına ait Toplumsal Emniyet Kurumu Başkanlığı Yüksek Disiplin Heyeti kararını hukuka ters bularak iptal etti.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliği Yayımlandı

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Kapsam Dışı İşçi Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete’de Yayımlandı.

10 gün göreve gelmeyen profesör çekilmiş sayılabilir mi?

Danıştay 8. Dairesi, Üniversitesi Tıp Fakültesinde profesör olarak misyon yapan davacı tarafından, 26/05/2018-01/06/2018 tarihleri ortasında mazeretsiz olarak 10 gün mühletle vazifesine gelmediği gerekçesiyle 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 94. ve 96. unsurları yeterince müstafi sayılmasına ait süreci hukuka alışılmamış bulan birinci derece mahkemesi kararını onadı.

Kanun teklifi TBMM’ye sunuldu: 50/d’li araştırma görevlileri kadroya alınacak

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Yükseköğretim Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu. Üniversitelerde 50/d statüsü ile çalışanlar 33/a statüsü kapsamında takıma geçirilebilecek.

Cezaevinde de olsa memurun son savunması usulüne göre alınmalıdır

Danıştay 12. Dairesi, Ortaokulunda müdür olarak vazife yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nun 125. hususunun birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ait ulusal Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Konseyinin sürecini hukuka alışılmamış buldu.

Ceza verildiği tarihte sendika üyesi olan memur, üyelikten ayrılırsa itiraz heyetine sendika temsilcisi katılır mı?

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Niğde Vilayet Müftülüğünde data hazırlama ve Denetim işletmeni olarak vazife yapan davacı “görev sırasında …

Toplantı havasını germek’ disiplin kabahatimi dur?

Danıştay 12. Dairesi kararına yansıyan olayda; Vilayet sıhhat müdürüne karşı davacı tarafından, 29.11.2010 tarihinde yapılan toplantıda kendisine …

Disiplin soruşturmasında ‘soru-cevap tutanağı’ savunma yerine geçer mi?

Trakya Üniversitesinde yaşanan Hadise sonucunda başlatılan disiplin soruşturması sonucunda ilgili hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun …