Türk Akreditasyon Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği Yayımlandı

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Nis 22, 2023 Yorum Yok

YÖNETMELİK

Türk Akreditasyon Kurumundan:

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin gayesi, Türk Akreditasyon Kurumunda vazife yapan işçinin disiplin amirlerini ve disiplin uygulamasına ait yöntem ve asılları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Türk Akreditasyon Kurumunda 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı kanun Kararında Kararnamenin ek 27 nci unsuruna nazaran istihdam edilen kontratlı asli işçi hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü unsuru ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci hususuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki çalışanın disiplin amirleri Ek-l sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ait yöntem ve temeller bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5- (1) Disipline ait yol ve temeller bakımından, 657 sayılı kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği ve ayrıyeten kontratlı asli işçi hakkında 12/11/2013 tarihli ve 28819 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin ilgili kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik kararlarını Türk Akreditasyon Kurumu Yönetim Heyeti yürütür.

EK- BELGEYİ İNDİRMEK İÇİN

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir