Tag

Dans

Okulda çalıştırılan hükümlünün memuru öldürdüğü olayda karar

Danıştay 10. Dairesi, kontrollü özgürlük kapsamında cezasının infazı için . İlköğretim Okulunda çalıştırılan hükümlü .. tarafından, birebir okulda memur olarak çalışan yakınları …’nin 19/08/2016 tarihinde öldürülmesi olayında kararını verdi. Mahkeme Valilik ve Kontrollü Özgürlük Müdürlüğünün müşterek kusuru bulunduğunu belirterek zıt istikametteki kararları bozdu.

İDDK’dan Sahte açık lise diploma ile atanmaya ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, Gençlik Hizmetleri ve Spor Vilayet Müdürlüğünde antrenör olarak misyon yapan davacının, Devlet memuru olma vasfını kaybettiğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 98/b hususu uyarınca Devlet memurluğunun sona erdirilmesine ait süreci hukuka Müsait buldu.

Sahte imza ve evrakla taşeron çalışanını attıran yurt yönetim memuru atılamadı

Danıştay 12. Dairesi, Yurt Müdürlüğünde Yurt Yönetim memuru olarak misyon yapan davacı tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nun 125. hususunun birinci fıkrasının (E) bendinin (f) ve (g) alt bentleri uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ait süreci hukuka muhalif buldu.

Ceza yargılamasından beraat eden memura disiplin cezası verilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Vergi Dairesi müdürü olarak vazife yapmakta iken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. hususunun birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca iki başka “Devlet Memurluğundan Çıkarma” cezasıyla cezalandırılmasına ait davada kararını verdi. Hakkındaki suçlamalardan beraat eden memur hakkında yapılacak sürece açıklık getirdi.

Emeklilik yaşını açıkta iken bekleyen memurlar EYT kapsamında emeklilik dilekçesini nereye vermeli?

8 Eylül 1999 öncesi misyona başlayanlardan, hizmet yıllarını tamamladıktan sonra emeklilik yaşını beklemek üzere misyonlarından istifa edenler EYT kapsamında emekli olabilmektedirler. Soru: 28 yıllık memuriyetimi 2021 yılında istifa ederek …

HAGB kararı alanlar GBT kaydını sildirebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, 2 Yıl mahpus cezasına mahkum olan ve kararın açıklanmasının Geri bırakılmasına karar verilen davacının, genel Bilgi Toplama kaydının silinmesi istemiyle yaptığı müracaatın reddine ait Kağıthane Kaymakamlığı İlçe güvenlik Müdürlüğünün süreci ile bu sürecin desteği olan İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığının Bilgi Toplama Yönergesi’nin hukuka Müsait olduğuna karar verdi.

Kreş açılması kararı verilirken çocuk sayısı nasıl hesaplanır?

Danıştay 12. Dairesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığının Maslak Yerleşkesi içerisinde bulunan kuruluşlarda çalışanların çocukları için kreş ve gündüz bakımevi açılması istemiyle yaptığı müracaatın reddine ait sürece ait kararını verdi.

Fiilen üst kadroların görevinin yapılması o kadroya sınavsız atanma hakkı verir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu dahil Üretimler Koordinatörlüğünde imal ve yayın elemanı olarak misyon yapan davacının, yıllardır bilfiil prodüktör ya da direktör olarak görevlendirildiğinden bahisle imtihansız olarak atanmasının reddedilmesine yönelik süreci hukuka Müsait buldu.

KPSS 46’ncısı olan adayın öğretmenlik sözlüsünde elenmesine iptal kararı

Danıştay 12. Dairesi, KPSS imtihanında 88,08 puan alarak Türkiye sıralamasında 46 ncı olan bir kimsenin, eğitim bilimleri ve genel kültür …