Belediyede, SDS ödemesinde takımlı – kontratlı ayrımı yapılabilir mi?

Kiralık Evler Kas 03, 2022 Yorum Yok

Soru: Belediyede yetkili sendika ile yapılan toplumsal istikrar tazminatı (SDS) kontratında takımlı memur ile kontratlı sanatkarlara SDS’nin %100 ünü, kontratlı (5393 sayılı kanunun 49 madde) çalışana ise %50 oranında toplumsal istikrar tazminatı ödenmesi imza altına alınmıştır. Kontratlı işçi ve takımlı işçi ortasında bu halde bir Fark yapılabilir mi?

Cevap: 375 sayılı kanun Kararında Kararnamenin ek 15. unsuruna nazaran toplumsal istikrar tazminatı, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile Vilayet Özel yönetimlerinin takım ve durumlarında istihdam edilen halk görevlilerine ilgili belediye ve Vilayet Özel yönetimi ile bu ünitelerde en Fazla üyeye sahip halk vazifelileri sendikası ortasında imzalanan mukavele kapsamında yapılan bir ödemedir. Toplumsal istikrar tazminatının tavan meblağı toplu kontrat, toplu kontrat imzalanamaması durumunda ise halk Vazifelileri Hakem Kurulunca belirlenmektedir.

4688 sayılı halk Vazifelileri Sendikaları ve Toplu Kontrat Kanununun 32. unsurunda ise; kontrat dönemindeverilecek toplumsal istikrar tazminatı meblağının, ilgili mahalli yönetimde en Fazla üyeye sahip sendikanın genel lideri yahut sendika Yönetim konseyi tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye lideri, Vilayet Özel yönetiminde vali ortasında toplu mukavele sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde akdedilecek kontrat ile belirleneceği karar altına alınmıştır.

Yerel Yönetim Hizmet Kolunda 2020 ve 2021 yıllarında uygulanacak olan mali ve toplumsal haklara ait halk Vazifelileri Hakem Konseyi Kararının 1. unsurunda toplumsal istikrar tazminatının tavan meblağı en yüksek Devlet memuru aylığının yüzde 100’ü olarak belirlenmiş, tavan fiyatın aşılmaması kaydıyla ödenebilecek tazminatın aylık fiyatının, vazife yapılan ünite ve Amel hacmi, misyonun Ehemmiyet ve zahmeti, misyon yerinin özelliği, çalışma mühleti, takım yahut vazife unvanı ile derecesi üzere kriterlere göre farklı olarak belirleneceği karar altına alınmıştır.

Görüldüğü üzere ödenecek toplumsal istikrar tazminatı meblağı çizilen yasal sonlar dahilinde bütünüyle tarafların Özgür iradeleriyle belirlenmektedir. Dayandığı yasal mevzuata alışılmamış olmamak kaydıyla kontrat kararları kesin, yürütülebilir ve bağlayıcı bir metindir. Yapılan ödeme, halk işçisinin var ödeme ögeleri dikkate alındığında şahsileştirmeye ve fiyat adaletini sağlamaya en Müsait ödeme ögesidir. Aynı unvanlı çalışana bile, vazife yapılan ünite ve Amel hacmi, vazife yerinin özelliği münasebet gösterilerek farklı meblağda ödeme yapılması, bir sonraki kontrat periyodunda meblağlarda değişiklik yapılması mümkündür.

Ancak, üstte yer verilen kriterler dikkate alınmaksızın yalnızca çalışanın kontratlı yahut takımlı statüde olmasına nazaran toplumsal istikrar tazminatı oranlarında yapılan farklılaştırmanın en başta bu ödemenin desteği olan halk Vazifelileri Hakem Heyeti Kararına terslik teşkil ettiğini değerlendirmekteyiz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir