Tag

Yönetmelik

Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Değişiklik

Engelli Bireylere Yönelik İmtihan Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak sıhhat Koşullarına Değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kamu personeline ilişkin genel hükümleri kapsayan bir düzenleme ‘YÖNERGE’ ile yapılamaz

Kamu işçisine ait genel kararları kapsayan bir düzenleme ‘YÖNERGE’ ile yapılamaz

Ticaret Bakanlığı personelinin yer değiştirmesine dair düzenleme yapıldı

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ait Yönetmelikte Değişiklik Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ait Yönetmelikte Değişiklik Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Okula başlama yaşının Eylül ayı sonu itibarıyla hesaplanması hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, 26/07/2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ulusal Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 10. ve 11. hususlarının iptali istemiyle açılan davayı sonuçlandırdı.

Öğretim vazifelisi alımlarında ‘en az tezli yüksek lisans’ kuralı için değerli karar

Bildiğiniz üzere, öğretim vazifelisi ve araştırma vazifelisi takımlarına alım kaidelerini düzenleyen “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı …