Öğretim vazifelisi alımlarında ‘en az tezli yüksek lisans’ kuralı için değerli karar

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Eki 27, 2022 Yorum Yok

Bildiğiniz üzere, öğretim vazifelisi ve araştırma vazifelisi takımlarına alım kaidelerini düzenleyen “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan İle Giriş İmtihanlarına Ait Tarz ve Temeller Hakkında Yönetmelik” 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak bütünüyle değiştirildi.

Yürürlüğe konan yönetmeliğin 6 ncı unsurunun 3 üncü fıkrası ile Yükseköğretim Konseyi tarafından ALES’ten muaf olarak belirlenen 21 alan hariç olmak üzere tüm öğretim vazifelisi takımlarına yapılacak müracaatlarda adayların en az tezli yüksek lisans mezunu olması koşulu getirilmiştir.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmeden evvelki haline nazaran konservatuarlar, ön lisans seviyesinde eğitim yapılan üniteler (meslek yüksekokulları) ile uygulamalı ünitelere alınacak öğretim vazifelileri –lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl deneyimli olmak şartı– ile istihdam edilebilmekte iken, yeni yönetmelikle üstte bahsettiğimiz 21 alan hariç tüm öğretim vazifelisi takımlarına başvurabilmek için en az tezli yüksek lisans mezunu olmak gerekmiştir.

Bu düzenleme sonrasında Danıştay Sekizinci Dairesi nezdinde açılan yürütme durdurma davasında verilen kararda özetle;

1- Yüksek Lisans programlarının tezli ve tezsiz iki farklı formda yürütülebileceği, 06 Şubat 2013 tarihinden evvel tezsiz yüksek lisans programına başlamış yahut bu programdan mezun olanların doktora eğitimine devam etmelerinin geçiş kararıyla sağlandığı, dava konusu edilen yönetmelik kararı uyarınca öğretim vazifelisi takımına başvuracak adaylarda tezli yüksek lisans kuralı arandığından, tezsiz yüksek lisans mezunu bireylerin bundan bu türlü öğretim vazifelisi takımına başvuramayacağı,

2- Yükseköğretim Heyeti Başkanlığınca yükseköğretim programlarındaki takımlara yapılacak atamalarda daha nitelikli öğretim vazifelisi istihdamı sağlanarak eğitim ve öğretim kalitesinin arttırılmasına yönelik düzenleme yapabileceği; öğretim vazifelilerinin bilhassa akademik meslek için düzenlenmiş “tezli yüksek lisans programımezunları ortasından seçilmesine ait kurallar getirebileceği ve ancak bu düzenleme ile kişilerin hukuk tertibine duyduğu itimada dayanarak ileri sürdükleri haklı beklentilerinin de göz önünde bulundurulmasının gerektiğinin açık olduğu,

3- Öğretim vazifelisi takımlarına atanacaklarda en az tezli yüksek lisans mezunu olma kaidesinin aranmasının daha evvel yürürlükte bulunan kurallara nazaran eğitim hayatına ve akademik mesleğine devam edenlerin yahut yürürlükteki kaidelere nazaran akademik çalışma hayatına başlamış şahısların öteki bir takıma başvurabilmeleri konusundaki haklı beklentilerinin ihlal edilebileceği, ayrı dava konusu yönetmelikte tezsiz yüksek lisans mezunu olmuş şahıslara dair bir geçiş düzenlemesinin olmadığı,

Münasebetleriyle “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan İle Giriş İmtihanlarına Ait Yordam ve Temeller Hakkında Yönetmelik“in 7 nci unsurunun 3 üncü fıkrasında yer alan “EN AZ TEZLİ” ibaresinin YÜRÜTMESİ DURDURULMUŞTUR.

DEĞERLENDİRME

1- Alınan karar şimdi sonuncu bir karar olmayıp Yükseköğretim Heyeti Başkanlığı tarafından Danıştay İdari Dava Daireleri Şurasına itiraz edilebilecektir.

2- Bu yürütme durdurma kararı sonrasında öğretim vazifelisi alımları için üniversitelerin çok acil bir ilan olmadığı surece itiraz sonucuna nazaran hareket etmelerinde yarar bulunmaktadır. Çünkü yürütme durdurma kararının Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca haklı bulunması halinde Yükseköğretim Şurası Başkanlığı tarafından dava konusu yönetmelikte değişiklik yapılması olası gözükmektedir.

Yavuz Selim KAPLAN

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir