Naklen atanan kontratlı öğretmene yolluk kararı

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Eki 27, 2022 Yorum Yok

Hakkari Vilayetinde kontratlı öğretmen olarak misyon yapmakta iken, İstanbul Vilayetine sıhhat mazereti nedeniyle ataması yapılan Eğitim Bir Sen üyesi öğretmenin daima vazife yolluğu ödenmesi talebiyle yaptığı müracaatın reddine ait sürecin iptaline karar verildi.

Mahkeme, iptal kararında, temel ve asli işlevleri kamu hizmetini yürütmek olan kamu vazifelileri, kamu hizmetinin uygun işlemesi için ya kendi isteklerine dayalı olarak ya da re’sen kanunlarda yer alan kurallar çerçevesinde, yetkili idari makamlarca bulundukları yerden diğer bir yere atanabilmekte, bu atamaya bağlı olarak da yeni misyon yerlerinde vazifeye başlayabilmek için kimi masraflar yapmak zorunda kalmaktadırlar. Yolluk ödemesi, kamu hizmetinin gerektirdiği durumlarda bu hizmet için görevlendirilen bireylerin katlanacakları sarfiyatları karşılamak üzere yapılan mali ödemeyi içeren bir idari süreç olup, atama süreci sonucunda vazife yeri değişen kamu görevlisinin karşı karşıya kaldığı külfetin kamu hizmetinin yürütülmesinden kaynaklanması nedeniyle, Kanun koyucu tarafından bu külfetin kamuca karşılanması hedefiyle yasal düzenlemeler yapılmıştır.

29 Mart 2009 tarih ve 27184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Asıllarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların” 5. unsuru ile kelam konusu temellere ek 3. unsur eklenerek, “Sözleşmeli işçinin belli koşulları taşıması şartıyla naklen atanmasına yönelik düzenleme getirildiğine nazaran, vazife yeri değişikliği nedeniyle kamu hizmetinin yürütülmesinden kaynaklanan külfetin kamu tarafından karşılanması hedefiyle kontratlı çalışana harcırah ödenmesi gerektiği açıktır” denildi.

Mahkeme kararı için tıklayınız

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir