Disiplin cezalarına itiraz halinde, memura daha ağır bir ceza verilebilir mi ?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Eki 27, 2022 Yorum Yok

Dava konusu olayda; veznede misyonlu memur hakkında “Veznelerde eksperlere ödeme yapıldığı sırada ödeme yapılan uzmanların fiyatının kesildiği” teziyle soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma sonucunda; davacının hizmet içinde devlet memurunun prestij ve inanç hissini sarsacak nitelikte davranışlarda bulunduğundan bahisle 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmıştır.

Davacının itirazına binaen; Bakanlık Disiplin Konseyi; savunma istem yazısında olayın yeri ve vakti ile atfedilen fiilin ne olduğu açıkça belirtilmediğinden savunma hakkının kısıtlandığı, atfedilen fiil ile ceza ortasında ölçülülük ilkesinin gözetilmediği, fiilin 657 sayılı Kanunun 125/D-(c) bendi kapsamında kıymetlendirilebileceği gerekçesiyle itirazın kabulü ile cezanın kaldırılmasına ve tekrar karar verilmek üzere belgenin iadesine karar verilmiştir.

Bu iade kararı sonrasında eksiklikler tamamlanıp tekrar karar verilmeye temel olmak üzere düzenlenen soruşturma raporunda; davacının hareketlerinin teknik takip, söz ve şahit beyanları ile sabit olduğu ve bu suretle davacının vazifesi ile ilgili olarak her ne biçimde olursa olsun çıkar sağladığından bahisle 657 sayılı Kanunun 125/D-(c) unsuru uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılması teklif edilmiştir.

Bu teklife nazaran davacının evrakı kademe ilerlemesinin durdurulması cezalandırılmasına dair görüş alınmak üzere Bakanlık Merkez Disiplin Konseyine gönderilmiş, yapılan inceleme sonucunda kişinin 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde olması sebebiyle hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci hususunun 5 inci fıkrasının göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilerek iade edilmiştir.

Bunun üzerine, davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/D-(c) unsuru uyarınca “üç yıl mühlet ile kademe ilerlemesinin durdurulması” cezalandırılmasına, lakin tahsil durumu prestijiyle yükselebileceği takımın son kademesinde bulunduğundan tıpkı unsurun beşinci fıkrası yeterince 1/4 oranında aylıktan kesme cezası verilmiştir.

Davacının açmış olduğu mevzunun Danıştay Beşinci Dairesi tarafından kıymetlendirilmesi sonucunda;

1- Disiplin konseylerinin soruşturma raporunda önerilen cezayı kabul ya da reddetmek dışında soruşturma belgesini iade etmek üzere bir yetkisinin bulunmadığı,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 136 ncı unsurunda memurların disiplin cezalarına itiraz etmeleri durumunda daha ağır bir disiplin cezası verilmesinin yasaklandığı, kamu vazifelilerinin çekinmeden itiraz yoluna başvurabilmelerinin yasal teminat altına alındığı,

Tespitleri yapılmıştır.

Üstte yer verilen açıklamalar sonucunda, yetkisi olmadığı halde disiplin kurulunca soruşturma belgesinin iade yoluna gidilmesi ve davacının aleyhine olacak halde itiraz ettiği cezadan daha ağır bir cezayla cezalandırılması istikametindeki süreçte hukuka uygunluk görülmemiştir.

Yavuz Selim KAPLAN

İŞTE DANIŞTAY KARARI

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir