Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Mar 15, 2023 Yorum Yok

YÖNETMELİK

Ekli “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 nci ve 72 nci unsurları mucibince karar verilmiştir.

15 Mart 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA AİT YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Heyeti Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlannın Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ait Yönetmeliğin 14 üncü hususunun üçüncü fıkrasında yer Meydan “ile Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Hariç Ticaret Bölge Müdürlüklerinde misyon yapan yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Birebir Yönetmeliğin 28 inci unsuruna birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Hariç Ticaret Bölge Müdürlüklerinde vazife yapan yer değiştirme suretiyle atamaya tabi çalışanın yer değiştirme suretiyle atanmasına ait adap ve temeller, bu Yönetmelik kararlarına tabi olmaksızın;

a) Bu çalışanın yerine getirdiği halk hizmetinin stratejik değeri ve niteliği ile hizmet gereklilikleri,

b) Takım imkanı ve hizmet muhtaçlığı,

c) Ekonomik, toplumsal ve kültürel kaideler ile ulaşım koşullan istikametinden benzerlik ve yakınlık gösteren hizmet ünitelerinin Amel ve süreçleri göz önünde bulundurulmak suretiyle oluşturulan hizmet bölgeleri yahut hizmet üniteleri ortasında çalışanın adil ve istikrarlı dağılımının sağlanması,

hususları dikkate alınarak Ticaret Bakanlığınca Özel yönetmelikte belirlenir.”

MADDE 3- Tıpkı Yönetmeliğin ek 3 üncü unsurunun beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir