Yenilik ve Eğitim Teknolojileri genel Müdürlüğü İzleme ve Kıymetlendirme Uzmanı alacak

Genel Kas 04, 2022 Yorum Yok

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

GÜVENLİ OKULLAŞMA VE UZAKTAN EĞİTİM PROJESİ

(SSDEP)

(P173997) (LN:9152-TR)

BİREYSEL DANIŞMANLIK HİZMET ALIMINA YÖNELİK

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

İzleme ve Kıymetlendirme Uzmanı – Referans Numarası: CS-C3.1-03

PROJE arka PLANI

Türkiye’de birinci COVID-19 olayı 11 Mart 2020 tarihinde görülmüştür. Hükümet, DSÖ rehberlerine Müsait olarak bir ekip halk sıhhati tedbirlerini kademeli olarak uygulamaya koymuştur. 23 Mart 2020 tarihinde ulusal Eğitim Bakanlığı, 18 milyondan Çok Talebe için uzaktan eğitim sürecini başlatmıştır. ulusal Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimleri, tespit edilmiş toplumsal orta ve inançlı okullaşma siyasetlerine Müsait olarak sağlamaktadır. ulusal Eğitim Bakanlığının GSM Şirketleriyle imzaladığı muahedeler yeterince, öğrenciler EBA taşınabilir uygulaması için 6GB-8GB fiyatsız internet imkanından faydalanmaktadır. Ayrıyeten, erişimin kolaylaştırılması için TV yayınları da kullanılmaktadır. Üç farklı TRT-EBA TV kanalından ilkokul, Rüştiye ve İdadi düzeyi için içerik yayınları yapılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti, İnançlı Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi (P173997) kapsamındaki harcamaları finanse etmek üzere Milletlerarası bayındır ve Kalkınma Bankası’ndan (IBRD-Dünya Bankası) bir ikraz sağlamıştır. İkraz hasılasının bir kısmı Proje kapsamında yapılacak danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Türkiye İnançlı Okullaşma ve Uzaktan Eğitim (SSDE) Projesi, COVID-19 pandemisi sırasında uzaktan eğitim ile inançlı bir eğitim sağlamak ve bu durumdan kuvvetli bir biçimde çıkmak için Türkiye’nin eğitim kesimini desteklemeyi hedefleyen bir projedir. Proje hem inançlı ve etkileşimli uzaktan eğitime yönelik COVID-19 gereksinimlerine Karşılık vermeyi hem de eğitim teknolojisi için daha dirençli bir sistem oluşturmayı hedeflemektedir. Projenin, ülkemizin Eğitim Teknolojisi yatırımlarına kayda değer bir biçimde katkı sağlaması ve kriz durumlarında eğitim sistemine Sıkıntı katması beklenmektedir.

Proje tasarımı içinde birbiri ile ilişkili olan ve acil duruma cevap, geçiş ve sistem toparlanmasını ele Meydan 3 bileşen bulunmaktadır. Bunlar:

i. Acil durum Teması ve Acil Durumlarda Eğitim için BT Altyapısı

ii. İnançlı ve kaliteli dijital içerikler ve pedagoji

iii. Dirençli Eğitim Teknolojileri için Kurumsal Kapasite

Proje hakkında ayrıntılı bilgilerehttps://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P173997adresinden ulaşılabilir:

İŞİN KAPSAMI

İzleme ve Kıymetlendirme Uzmanı (Bireysel Danışman)

Bahsi geçen işçinin projenin izleme ve kıymetlendirme ve raporlama süreçlerinin etkinleştirilebilmesi için Amel takviminde tanımlanan faaliyetler ve amaçlar doğrultusunda izleme, kıymetlendirme ve raporlama süreçlerine liderlik etmesi beklenmektedir. Hizmetlerin müddeti Proje kapanış tarihine kadar (31.12.2023) öngörülmekte olup, danışman işin tabiatı gereği taşınabilir biçimde çalışacaktır.

Görev ve Sorumluluklar

1. İzleme & Kıymetlendirme Sistem kurulumunda ve araçlarının geliştirilmesinde kaynak şahıs olarak devinim etmek,

2. Projenin izleme kalitesini artırmak için yürütülecek Çeşitli data toplama süreçlerine etkin iştirak sağlamak ve Aralık periyotlu ve kesin izleme ve kıymetlendirme çalışmalarını yapmak,

3. Data toplama süreçlerinde ulaşılan sonuçları ve karşılaşılan zorlukları günlük olarak raporlamak,

4. Şikayet ve Bilgi Çizgisi Düzeneği çerçevesinde ilgili uzmanlarla temas halinde aylık kayıt raporları üretmek,

5. Proje ilgili taahhütler uyarınca sunulması gereken periyodik raporları hazırlamak,

6. Üç aylık Dünya Bankası İlerleme Raporları ile uygulama dayanak misyonları mühletince ve sonrasında talep edilen sorgulara data sağlamak,

7. Proje kapsamında yer Meydan Denetim listelerine ait Geri bildirim ve data paylaşımları alandan derleyip PUB düzeyinde çeyrek periyotlu raporlamak

8. Proje faaliyetlerinin Proje Dokümanında taahhüt edilen Sonuç göstergeleri ile uyumluluğunu teyit edecek bilgilerin sağlıklı ve nizamlı bir biçimde toplanması, belgelenmesi, saklanmasını ve raporlanmasını sağlamak,

9. İzleme & Kıymetlendirme kapsamına girecek dataların tahlilini yapmak.

10. İzleme ve Kıymetlendirme ile ilgili Yönetimin verebileceği diğer misyonları yerine getirmek.

ÇALIŞMA SÜRESİ

Bu sorumluluklar için Gerekli çalışma müddeti Temmuz 2021 tarihinden, 30 Aralık 2023 tarihine kadar olmak üzere yaklaşık 31 ay olarak hesaplanmıştır.

GEREKEN BECERİLER/DENEYİM

İzleme ve Kıymetlendirme Uzmanı (Bireysel Danışman)

Gereklilikler

1. Fakültelerin dört yıllık lisans programlarından mezun olmak,

2. En az 8 yıllık mesleksel tecrübeye sahip olmak,

3. Milletlerarası finans kurumları tarafından finanse edilen projelerde (izleme ve kıymetlendirme konularında) en az 3 yıllık emsal tecrübeye sahip olmak,

4. Düzgün derecede yazılı ve kelamlı İngilizce bilgisine sahip olmak

5. Bilgi tahlil ve görselleştirme programları konusunda kanıtlanabilir tecrübeye sahip olmak.

DEĞERLENDİRME KRİTERİ

Seçim için aşağıda verilen kriterler kullanılacaktır:

ÖDEME YÖNTEMİ

Başlangıç, tarihi Temmuz, 2021

Çalışma saatleri Normal çalışma saatleri Pazartesi-Cuma günleri, 09.00 ile 18.00 saatleri arası

Maaş, Seçilecek adaya Müsait fiyat Teklif edilecektir.

İlgilenen adayların, Temmuz 2016 tarihinde yayımlanan ve Kasım 2017 ile Ağustos 2018’de güncellenen IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemelerinde yer Meydan ve Dünya Bankası’nın Menfaat çatışması durumundaki siyasetini ortaya koyan 3.14, 3.16 ve 3.17 numaralı

paragraflarını dikkate alması gerekmektedir. Aday, Dünya Bankası’nın Satın Alma Düzenlemelerinde belirtilen Kişisel Danışmanların Seçimi tekniği (IC) doğrultusunda seçilecektir.

Başvurulan konuma dair durum ismi ve referans numarasının (izleme ve Kıymetlendirme Uzmanı – CS-C3.1-03) açıkça belirtildiği, Ek’te yer Meydan örneğe Müsait olarak hazırlanmış, bir Başvuru Mektubu ekinde; müracaat sahibinin üstte “GEREKEN BECERİLER/DENEYİM” başlığı altındaki nitelikleri ne oranda taşıdığına dair bir özeti de içeren Ek’te yer Meydan örneğe Müsait olarak hazırlanmış, Türkçe özgeçmişlerin, özgeçmişte atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu vb. evrakların birer fotokopisi ve tecrübeleriyle ilgili irtibata geçilebilecek şahısların İsim ve telefon numaralarıyla Bir arada en geç, 5 Temmuz 2021 tarihinde saat 17:00’a (yerel saat) kadar YEĞİTEK anne sayfasında bulunan müracaat ekranından müracaat yapmaları ya da aşağıda belirtilen adrese elden ulaştırılması gerekmektedir.

T.C. ulusal Eğitim Bakanlığı

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri genel Müdürlüğü

Milas Sokak güvenlik Mahallesi No:8 Yenimahalle / Ankara, Türkiye

Tel: +90 (312) 296 96 09

E-posta:goue@meb.gov.tr (başvuru ekranında Problem yaşanması durumunda lütfen bu e-posta adresinden irtibata geçiniz)

Başvurunun elden getirilmesi durumunda doldurulması gereken Ekler:

EK-1: CV Formatı (Ulaşmak için tıklayınız.)

EK-2: müracaat Mektubu (Ulaşmak için tıklayınız.)

Basşvuru İçin

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir