Doğum borçlanması nedeniyle kullanılan aylıksız müsaade müddetleri emekliliğe nasıl tesir eder?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 04, 2022 Yorum Yok

Soru : Doğum borçlanması emekliliğe temel derece kademeyi ekiler mi? 3 derece 3. kademede Muallim olarak vazife yapmaktayım. 24 aylık doğum borçlanması yaptırmam halinde bu borçlanma emekliliğe temel derece kadememi değiştirir mi?

Değerlendirmemiz: Aylıksız müsaade müddetleri memurun hizmet müddetlerinde ve intibaklarında nasıl kıymetlendirilir?

Genel olarak memurlar fiyatsız müsaadelerini doğum nedeniyle kullanmaktadırlar. Biz de fiyatsız müsaadenin doğum nedeniyle kullanıldığını kabul ederek değerlendirmelerimizi yapmaktayız.

İntibak süreci istikametiyle;

Doğum nedeniyle fiyatsız müsaade, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Husus 108 kararı yeterince verilir. Bu karar uyarınca doğum yapan memura istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız müsaade verilmektedir.

Bu mühletler, memurun kazanılmış hak aylığı, yani ek göstergeyi Olumlu etkileyen intibak süreçlerinde kıymetlendirilmektedir. Yalnız bu formda uygulama birinci sefer 2016 yılında geldiğinden, 2016 tarihinden sonraki müddetleri kapsamakta, daha evvelki mühletler memurun kazanılmış hak aylık intibakında dikkate alınmamaktadır.

Bu mühletlerin memurun kazanılmış hak aylık intibakında kıymetlendirilmesi için borçlanma yapması kuralı da bulunmaz, memur fiyatsız müsaade bitimi vazifeye başladığında 10/02/2016 tarihinden sonraki mühletleri kapsayacak formda intibak sürecini Kurumların yapması gerekir.

İntibak süreci ile ilgili kararlar;

657 sayılı kanun Husus 36 (C) 8 numaralı bent: (Ek: 29/1/2016 – 6663/5 md.) “108 inci hususun (B) fıkrası uyarınca kullanılan aylıksız müsaade mühletleri, her Yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç Yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle kıymetlendirilir.”

657 sayılı kanun Süreksiz Husus 42: “(Ek: 29/1/2016 – 6663/11 md.) 36 ncı hususun “Ortak Hükümler” kısmının (C) fıkrasının (8) numaralı bendi kararı, bu hususun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 108 inci unsurun (B) fıkrası kapsamında aylıksız müsaadeye ayrılanlar hakkında uygulanır. Anılan tarihte bu halde aylıksız müsaade kullananlar ise kalan müsaade müddetleri bakımından Laf konusu bent kararından yararlandırılır.”

Hizmet istikametiyle;

Memurun fiyatsız müsaade müddetini hizmetine katabilmesi için Toplumsal Emniyet Kurumundan hizmet satın alması, yani borçlanması gerekmektedir. Borçlanma yapılması halinde memurun emeklilik için Gerekli hizmet müddetine ekleme yapılır.

İlgili unsurlar;

5510 sayılı kanun Unsur 41 kararı; “Bu Kanuna nazaran sigortalı sayılanların;…c) 4 üncü unsurun birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, işçi mevzuatına nazaran aylıksız izin müddetleri,….kendilerinin yahut hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde 82 nci hususa nazaran belirlenen prime temel günlük yarar alt ve üst hudutları ortasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük çıkarın % 32’si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun bildirimi tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri kuralı ile borçlandırılarak, borçlandırılan mühletleri sigortalılıklarına sayılır. …”

5434 sayılı kanun ek Unsur 72 kararı; “Personel mevzuatına nazaran aylıksız izinli sayılanlardan aylıksız izinli olarak geçen mühletlere ait kesenek ve karşılıklarını istekleri halinde her ay yahut 102 nci unsurda yazılı müddetler içinde başvurmaları ve müracaat tarihindeki katsayılar ve emekli keseneğine temel aylığın hesabına ilişkin öteki ögeler ile kesenek ve karşılık oranları temel alınmak suretiyle hesaplanacak kesenek ve karşılıklarını birebir müddetler içinde defaten ödemeleri halinde aylıksız geçen müsaade mühletleri emeklilik tarafından eski derecelerinde kıymetlendirilir.”

Açıklamalarımız bağlamında Sonuç kıymetlendirmemiz;

Doğum nedeniyle olduğunu değerlendirdiğimiz fiyatsız müsaade sürenizi Toplumsal Emniyet Kurumuna Müracaat ederek borçlanma yaparsanız emeklilik için aranılan hizmet mühletine ek edilir.

Ücretsiz müsaadeniz 10/02/2016 tarihinden sonra ise, ister borçlanın ister borçlanmayın her durumda kazanılmış hak aylık intibakınızda, yani ek göstergeyi Olumlu etkileyen intibak sürecinde kıymetlendirilir.

Şayet fiyatsız izninizin bir kısmı bu tarihten önceye rastlıyorsa, önceye rastlayan kısmı kazanılmış hak aylık intibakınızda kıymetlendirilmez. misal olarak; Fiyatsız müsaade müddeti 10 Temmuz 2015 – 10 Temmuz 2016 tarihleri ortasında olan bir memurun kazanılmış hak aylık intibakında 10 Şubat 2016 – 10 Temmuz 2016 tarihleri ortasında geçen mühlet uygulanır, daha evvelki kısımlar için uygulanmaz. Borçlanma yapılacak mühlet ise intibak sürecinden başka olarak emeklilik hizmet mühletine eklenir.

Sonuç bağlamında kıymetlendirmemiz: fiyatsız müsaade kullandığınız müddetin tamamı şayet 10/02/2016 tarihinden sonraki mühletlere rastlıyorsa, fiyatsız müsaade bitiminde Kurumunuzca bu mühletlerin kazanılmış hak aylık intibak sürecini yapması gerekir. şayet kullandığınız fiyatsız müsaade mühletleri bu tarihten evvelki sürelerse yalnızca emekli keseneğine temel aylık tarafıyla intibak yani ek göstergeyi etkilemeyen intibak sürecini yapması gerekir. Lakin, fiyatsız müsaade sürelerinizin bir kısmı 10/02/2016 tarihinden önceye bir kısmı bu tarihten sonraya rastlıyorsa sonraya rastlayan kısmı için kazanılmış hak aylık intibak sürecini yapması gerekir. Bu süreçler için de SGK ya borçlanma yapmak mecburiliği bulunmamaktadır.

NOT: İntibak sürecine dayalı emeklilik aylık fiyatı hesabı 5434 e tabi memurlar için geçerlidir, 5510 a tabi memurlar hakkında intibak sürecine dayalı emeklilik süreci yapılmaz, bunlar hakkında çalışma hayatları içerisindeki prime temel çıkarlar temel alınarak emeklilik süreçleri yapılır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir