Tag

Temyiz

5434’te tabi memurun re’sen emekliliğinde kurumun takdir hakkı sınırsız mı?

Danıştay 12. Dairesinin yeni yayınlanan 2 kararında, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 39 uncu hususu mucibince re’sen emekli edilen memurların açtığı davalarda şahıs lehine karar verdi. Süreci hukuka ters bulan bölge yönetim mahkemesi kararları onandı

Evinde örgütsel yayın çıkan sözleşmelinin atılması hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, Belediye Başkanlığında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. hususu uyarınca kontratlı sosyolog olarak misyon yapan davacının, kontratının feshedilmesine ait süreci hukuka Müsait buldu<

Amirleriyle görüşmelerini gizlice kaydeden aday memur atılamadı

Danıştay 12. Dairesi, Üniversitesi Rektörlüğü Bina İşleri Teknik Daire Başkanlığında Namzet memur olarak misyon yapan davacı tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 56. unsuru uyarınca ilişiğinin kesilmesine ait süreci hukuka alışılmamış bulan istinaf kararını onadı.

FETÖ’cü işyerlerinin 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılması hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, 667 ve 668 sayılı Fevkalâde Vaziyet Kapsamında Alınan Önlemlere Ait kanun Kararında Kararnameler uyarınca çıkarılan, Toplumsal Emniyet Kurumu Başkanlığının 02/08/2016 tarih ve 2016/16 sayılı Genelgesi’nin ”İşyerlerinin 5510 sayılı kanun kapsamından çıkarılması” başlıklı 1. Unsurunun hukuka Müsait oluğuna karar verdi.

Sözlü sınavda aynı hatalar, yine iptal kararı

Danıştay 2. Dairesi, Gümrük Müdürlüğünde şef olarak misyon yapan davacının, 04/08/2014-08/08/2014 tarihleri ortasında yapılan gümrük müdür yardımcılığı kelamlı imtihanında başarısız sayılmasına ait sürecin iptali eden birinci derece mahkemesi kararını onadı.

Hukuk aykırı atama kazanılmış hak sayılmaz

Danıştay İdari Dava Daireleri Heyeti, Büyükşehir Belediye Başkanlığında itfaiye çavuşu olarak misyon yapan davacı tarafından eri takımına atanmasına ait süreci hukuka Müsait buldu.

Kreş açılması kararı verilirken çocuk sayısı nasıl hesaplanır?

Danıştay 12. Dairesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığının Maslak Yerleşkesi içerisinde bulunan kuruluşlarda çalışanların çocukları için kreş ve gündüz bakımevi açılması istemiyle yaptığı müracaatın reddine ait sürece ait kararını verdi.

‘O dönem’ Vergi Mahkemesi Başkanı atanma iltisakı ve irtibatı destekleyen unsur sayıldı

Danıştay İdari Dava Daireleri Konseyinin, FETÖ/PYD iltisak ve irtibatı nedeniyle meslekten çıkartılan yargı mensuplarına ait temyiz karalarını tahlil etmeye devam ediyoruz.

Üniversite daire lideri, şube müdürü olarak görevlendirilebilir mi?

Yükseköğretim kurumunda İdari ve Mali İşler Daire Lideri olarak misyon yapan davacı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı buyruğunda özlük …