Tag

Soruşturma

Araştırma görevlilerine isteğe bağlı kadro imkanı

Kontratlı araştırma vazifelilerinin takıma alınmasını da içeren Yükseköğretim Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun teklifi TBMM’ye sunuldu: 50/d’li araştırma görevlileri kadroya alınacak

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Yükseköğretim Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu. Üniversitelerde 50/d statüsü ile çalışanlar 33/a statüsü kapsamında takıma geçirilebilecek.

İstismar soruşturmasında savcıdan skandal hata

Türkiye’yi ayağa kaldıran 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ait tezler üzerine yapılan soruşturmada, 2012 yılındaki soruşturmaya takipsizlik kararıyla kapatan Cumhuriyet Savcısının skandal yanlışı ortaya çıktı.

Cezaevinde de olsa memurun son savunması usulüne göre alınmalıdır

Danıştay 12. Dairesi, Ortaokulunda müdür olarak vazife yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nun 125. hususunun birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ait ulusal Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Konseyinin sürecini hukuka alışılmamış buldu.

İŞKUR: Soruşturmada adı geçen personel görevden uzaklaştırıldı

İŞKUR genel Müdürlüğünde ihale yoluyla düzenlenen Uğraş edindirme ve işbaşı eğitim programlarında usulsüzlük yapılarak kurumun 20 milyon lira ziyana uğratılmasına ait yürütülen soruşturma kapsamında 37 kuşkulu yakalandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), kimi çalışanın ihalelerde usulsüzlük yaparak kurumu ziyana uğratmasına ait İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın titizlikle takip edildiğini ve ilgili işçi hakkında vazifeden uzaklaştırma önlemi uygulandığını bildirdi.

Akademisyenlerin hangi etiğe karşıt hareketleri ceza soruşturmasına mevzu olur?

Dava konusu olayda, bir yükseköğretim kurumunda vazifeli araştırma vazifelisi hakkında “Yükseköğretim Konseyi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği …

Öğretmene soruşturma açılmada bir aylık müddet 3 gün geçirildi. Ceza iptal olur mu

Davacının ilköğretim okulunda müdür yetkili Muallim olarak misyon yaptığı dönemde , 16.10.2012 tarihinde Vilayet ulusal Eğitim Denetmenliğince …

Disiplin cezası sonrası yer değişikliğine yürütme durdurma kararı!

Teknisyen olarak vazife yapmakta olan davacı hakkında başlatılan disiplin soruşturması sonucunda teknisyenlik misyonunu yapmaması, misyon …

Okul müdürü hakkında soruşturma müsaadesi Bakanlıkta değil valilikte

Olayda, 2 Bakanlık Maarif Müfettişi ve 1 Okul Müdürünün ismi geçtiği aksiyonlara ait olarak 4483 sayılı kanun çerçevesinde ön inceleme …