KülCin ve Turizm Bakanlığı 20 Stajyer Kontrolör alacak

Genel Eki 31, 2022 Yorum Yok

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER genel MÜDÜRLÜĞÜ

STAJYER KONTROLÖRLÜK GİRİŞ İMTİHANI DUYURUSU

KülCin ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler genel Müdürlüğünce 01-05 HazirLahza 2020 tarihlerinde Ankara’da, genel İdari Hizmetler Sınıfında boş bulunLahza 20 adet stajyer kontrolör takımına Toplumsal Bilimler kısmında (13 kişi) ve Mimarlık kolunda (7 kişi) eğitim görmüş adaylar arasındLahza atfakBeygir yapılmBeyaz üzere Stajyer Kontrolörlük GirAmel İmtihanı yapılacaktır. İmtihana katılacaklarda aranacBeyaz nitelikler, müracaBeygir hali, imtihanın kıymetlendirilmesi ve imtihanla ilgili diğer mevzulardaki açıklamalar aşağıdadır.

Bu Cin Değerli işçi alım haberlerinden anlık haberdar olmBeyaz için memurlar.net’in Android uygulamasını indirebilirsiniz. Android uygulamamız için

SINAVA KATILACAKLARDA ARANACBeyaz NİTELİKLER

Stajyer Kontrolörlük imtihanına katılabilmek için;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunun birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı niteliklere sahip olmak,

2. 2020 yılının OcBeyaz ayının birinci günü prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmBeyaz (01/01/1985 ve daha sonra doğanlar),

3. En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ve Mimarlık Fakültelerinin Mimarlık kısımları ile bunlMesafe denkliği yetkili makamlarca kabul edilen Yurt içi yahut Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarındLahza mezun olmak,

4. ÖSYM tarafındLahza 2018 ve 2019 yıllarında yapılLahza halk İşçisi Seçme İmtihanları sonucunda;

a) “Sosyal Bilimler” kolunda KPSSP18, KPSSP23, KPSSP28 ve KPSSP48 puLahza çeşitlerinden rastgele birinden en az 70 puLahza almış olmBeyaz (Bu dört puLahza cinsinden alınLahza en yüksek puLahza üzerinden sıralfakBeygir yapılacaktır); Müracaatta bulunLahza adaylardLahza puLahza sıralamasına nazaran en yüksek puandLahza başlamBeyaz üzere belirlenen boş takım sayısının 6 sert olLahza 78 Namzet imtihana Davet edilecektir. Lakin, imtihana katılmaya hBeyaz kazanLahza nihayet adayın almış olduğu puanı alLahza müracaatta bulunmuş öbür adaylar da imtihana çağrılacaktır.

b) “Mimarlık” kolunda KPSSP2 ve KPSSP3 puLahza cinslerinden rastgele birinden en az 70 puLahza almış olmak. Müracaatta bulunLahza adaylardLahza puLahza sıralamasına nazaran en yüksek puandLahza başlamBeyaz üzere belirlenen boş takım sayısının 6 sert olLahza 42 Namzet imtihana Davet edilecektir. Fakat, imtihana katılmaya hBeyaz kazanLahza nihayet adayın almış olduğu puanı alLahza müracaatta bulunmuş diğer adaylar da imtihana çağrılacaktır.

5. sıhhat durumu prestijiyle iklim değişikliklerine ve her türlü seyahat şartlarına elverişli olmak, Kontrolörlük vazifesini yapmasına Mani olabilecek Daima gövde yahut akıl sıhhati yahut gövde sıhhati ile engelli bulunmamak,

6. YapılacBeyaz inceleme sonucunda sicili, tavrı ve davranışları tarafından Stajyer Kontrolörlüğe Mani bir durumu olmamak,

7. Bu imtihana daha Evvel iki defadLahza Çok katılmamış olmak,

BAŞVURU BİÇİMİ VE GEREKLİ BELGELER

GirAmel imtihanı müracaatları elektronik ortamda internet aracılığıyla alınacaktır. İmtihana katılmBeyaz isteyen adaylar, http://pdb.kulturturizm.gov.tr adresinin anne sayfasında yer alLahza “İmtihLahza müracaBeygir Sistemi” başlıklı linke tıklayarBeyaz “Stajyer Kontrolörlük GirAmel İmtihanı müracaBeygir Formu”nu doldurmBeyaz suretiyle müracaatlarını gerçekleştirecektir. Müracaatlar e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zaruridir. Laf konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT MerKere Müdürlüklerinden, şahsen müracaBeygir ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz edErİlave temin edebileceklerdir.

Belirtilen koşulları taşıyLahza adayların, 20 NisLahza 2020 tarihinden -15 Mayıs 2020 günü mesai saati bitimine kadar, “İmtihLahza müracaBeygir Sistemi” üzerinden müracaatlarını yapmaları gerekmektedir. nihayet müracaBeygir tarihinde saBeygir 18:00’a kadar İmtihLahza müracaBeygir sistemine ulaşmayLahza müracaatlar dikkate alınmayacağından, elektronik ortamda meydanne gelebilecek aksaklıklar dikkate alınarBeyaz adayların müracaatlarını nihayet güne bırakmamaları gerekmektedir.

müracaBeygir formları ve eki dokümanların incelenmesi sonucu imtihana katılmaya hBeyaz kazanLahza adayların listesi 22 Mayıs 2020 tarihinde www.kulturturizm.gov.tr internet adresinde ve Bakanlığımızın “KülCin ve Turizm Bakanlığı, İsmet İnönü Bulvarı, No:32 Emek/ANKARA” adresindeki binasında ilLahza edilecektir. Ayrıyeten yazılı tebligBeygir yapılmayacaktır.

YapılacBeyaz kıymetlendirme sonucunda kelamlı imtihana Davet edilecek adayların aşağıdaki dokümanları kelamlı İmtihLahza öncesinde teslim etmesi gerekmektedir:

1- İmtihLahza müracaBeygir Sisteminden doldurularBeyaz çıktısı alınacBeyaz imzalanmış müracaBeygir formu,

2- Yabancı yüksek öğretim kurumlarındLahza mezun olLahza adaylar ile ilanda belirtilen fakültelere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış fakültelerden mezun olLahza adaylar için diploma örneği ile denklik evrakının aslı yahut onaylı örneği, YÖKSİS sistemine eklenmemAmel yükseköğretim kurumlarındLahza mezun olLahza adaylar için diploma yahut mezuniyet dokümanının aslı yahut onaylı örneği,

3- 4,5 cm x 6 cm ebadında iki adet vesikalık fotoğraf,

Bu evrakları teslim etmeyen adaylar kelamlı imtihana alınmayacaktır. İmtihLahza başvurusu sırasında gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılarBeyaz atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hBeyaz talep edemezler ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmBeyaz üzere Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulur.

SINAVIN HALİ VE YERİ

GirAmel imtihanı “Sözlü Sınav” formunda 01-05 HazirLahza 2020 tarihleri ortasında, “KülCin ve Turizm Bakanlığı, İsmet İnönü Bulvarı, No:32 Emek/ANKARA” adresinde yapılacaktır. Adayların duyurulLahza İmtihLahza saatinden en az yarım saBeygir Evvel imtihana girecekleri yerde Amade bulunmaları ve TC Kimlik Numarası bulunLahza onaylı kimlik dokümanlarından (T.C. kimlik kartı, nüfUs cüzdanı, şoför dokümanı yahut geçerlilik mühleti bitmemAmel pasaport) rastgele birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Laf konusu evrakları ibraz edemeyen adaylar imtihana alınmayacBeyaz olup, bu adaylar bahis ile ilgili olarBeyaz rastgele bir hBeyaz talebinde bulunamayacaklardır.

SINAV KONULARI

Sosyal Bilimler Eğitimi Görmüş Adaylar için:

a) Hukuk,

– AnaYasa Hukuku ve T.C. Anayasası

– uygar Hukuk (Başlangıç Kararları ve Şahsın Hukuku),

– idare Hukuku,

– İdari Yargı,

– Ceza Hukuku(genel Kararlar ve Devlet Yönetimi Aleyhine İşlenen Cürümler),

b) İktisBeygir

– Mikro İktisat

– Makro İktisat

– Memleketler arası İktisat

– Türkiye Ekonomisi

c) İşletme

– İşletme Temel Kavramlar

– İşletme Yönetimi

– Üretim-Pazarlama-Finans Yönetimi

ç) Maliye

– halk Maliyesi

– Maliye Politikası

– Bütçe

d) halk İdaresi ve Memleketler arası İlişkiler

– Siyaset Bilimi

– Siyasi Tarih

– Türk Hariç Politikası

e) genel Muhasebe,

f) genel Kültür, genel Yetenek,

g) Yabancı lisLahza (İngilizce, Almanca, Fransızca).

Mimarlık Kısmında Eğitim Görmüş Adaylar İçin:

a) AlLahza Bilgisi

– Mimari Hususlar,

– İnşaBeygir Bilgisi,

– bayındır Mevzuatı İle İlgili genel Bilgi,

b) genel Kültür, genel Yetenek

c) Yabancı lisLahza (İngilizce, Almanca, Fransızca).

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

YapılacBeyaz imtihanda başarılı sayılabilmek için, 100 üzerinden Yabancı lisLahza sınavındLahza en az 70, diğer her İmtihLahza grubundLahza ise en az 50 puLahza almBeyaz kaydıyla, ortalfakBeygir en az 70 puLahza alınması gerekir. İmtihLahza sonuçları ilLahza tarihinden itibaren 6 ay geçerli olacaktır.

Sınavda başarılı olanların sayısı ilLahza edilen sayıdLahza Çok ise en yüksek puLahza alLahza adaydLahza başlamBeyaz üzere sıralfakBeygir yapılarBeyaz belirtilen takım sayısı kadar “asVilayet aday” ve birebir sayıda “yedek aday” belirlenir. Yalnızca girAmel imtihanında yetmAmel ve üzerinde puLahza almış olmak, atanmBeyaz için kazanılmış hBeyaz teşkVilayet etmez.

STAJYER KONTROLÖRLÜĞE ATANMA

Sınavda muvaffakiyet gösterenler, muvaffakiyet sırasıyla durumlarına Müsait olLahza Stajyer Kontrolör takımlarına atanırlar. İmtihanda başarılı olup atanması için talep edilen dokümanları teslim etmeyen adayların yerine muvaffakiyet sırasına nazaran yedek adaylar alınacaktır.

Bakanlık, Gerekli görülmesi durumunda ilanda belirtilen müracaBeygir ve İmtihLahza tarihlerinde değişiklik yapabilir.

duyuru olunur.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir