Ankara BüyükBelde Belediyesi 300 itfaiye eri alacak-duyuru ertelendi

Genel Eki 31, 2022 Yorum Yok

Ankara BüyükBelde Belediye Başkanlığından:

İLK defa ATANMBeyaz ÜZERE MEMTümör ALIMI ERTELEME İLBirden

06/03/2020 tarihli ve 31060 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanLahza birinci sefer atanmBeyaz üzere memTümör alımı imtihanı ileri bir tarihe ertelenmiştir. duyuru olunur.

ANkara BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE BİRİNCİ sefer ATANMBeyaz ÜZERE MEMTümör Alım İLANI

Ankara BüyükBelde Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarBeyaz istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği kararlarına nazaran aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS çeşidi, KPSS tabLahza puanı ve öteki kuralları taşımBeyaz kaydıyla, belirtilen boş kadrolMesafe açıktLahza atfakBeygir yoluyla itfaiye eri alınacaktır.

SN

Kadro

Unvanı

Hizmet

Sınıfı

Kadro

Derecesi

Kadro

Adedi

Niteliği

Cinsiyeti

KPSS

Puan

Türü

KPSS

Puanı

1

İtfaiye

Eri

GİH

10

100

Ortaöğretim kurumlarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı ve

Dallarının birinden mezun olmak. En az B sınıfı şoför dokümanı sahibi olmak.

Kadın/

Erkek

P94

En az

55

puan

2

İtfaiye

Eri

GİH

10

200

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği yahut SivVilayet Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olmak. En az C Sınıfı şoför dokümanı sahibi olmak.

Kadın/

Erkek

P93

En az

60

puan

genel VE özel KAİDELER: Ankara BüyükBelde Belediye Başkanlığının boş itfaiye eri takımları için yapılacBeyaz müracaatlarda uyulması gereken genel ve Özel koşullar aşağıdadır.

1. MÜRACAAT genel KURALLARI: duyuru edilen itfaiye eri takımlarına atanmBeyaz için başvuracBeyaz adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunun birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlMesafe sahip olmaları gerekmektedir.

Türk Vatandaşı olmak,

halk haklarındLahza yoksun bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmAmel olsa bile; kasDeri işlenen bir suçtLahza Dolayı bir Yıl yahut daha Çok müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesBeygir karıştırma, edimin ifasına fesBeygir karıştırma, suçtLahza kaynaklanLahza malvarlığı bedellerini aklfakBeygir yahut kaçakçılık suçlarındLahza mahküm olmamak,

Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamBeyaz yahut Askerlik çağına gelmemAmel bulunmBeyaz yada askerlik çağına gelmAmel ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmAmel yahut yedek sınıfa geçirilmAmel olmak,

Misyonunu devamlı yapmasına Mani olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel pürüzü bulunmamak,

duyuru edilen takımlar için aranLahza diğer müracaBeygir kuralların taşımak,

2. MÜRACAAT özel KOŞULLARI:

duyuru edilen itfaiye eri takımları için, mezun olunLahza Okul prestijiyle tahsil koşulunu taşımBeyaz ve bu tahsille ilgili olarBeyaz 2018 yılı halk İşçi Seçme SınavındLahza (KPSS) alım yapılacBeyaz takımların karsısındaki puLahza çeşitlerinden, belirtilen taban KPSS puanını almış olmak,

Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplBeyaz ayakla olmBeyaz kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, bayanlarda en az 1.60 metre uzunluğunda olmBeyaz ve boyun 1 metreden Çok olLahza kısmı ile kilosu ortasında (+,-) 10 kilogramdLahza Çok ayrım olmaması ve imtihanın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Uzunluk ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır,

sıhhat açısındLahza kapalı yer, dar alLahza ve yükseklik üzere fobisi olmamBeyaz kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma kurallarına Müsait olmaları,

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği yahut SivVilayet Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarındLahza mezun olLahza adayların müracaBeygir yapacağı takımlar için itfaiye teşkilatının gereksinimine nazaran belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen en az C sınıfı şoför evrakına sahip olmak,

Ortaöğretim kurumlarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı ve Kısımlarının birinden mezun olLahza adayların müracaBeygir yapacağı takımlar için itfaiye teşkilatının gereksinimine nazaran belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen en az B sınıfı şoför dokümanına sahip olmak,

3. MÜRACAAT ESNASINDA ADAYLARDLahza İSTENİLEN EVRAKLAR:

müracaBeygir sırasında;

Sınava girmek isteyen adaylar, www.ankara.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarBeyaz imzalayacakları MÜRACAAT FORMUNA aşağıdaki evrakları ekleyeceklerdir.

NüfUs cüzdanı yahut kimlik kartının fotokopisi,

Diploma yahut Mezuniyet dokümanının evrakının aslı yahut noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce Tasdik edilebilir),

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce Tasdik edilebilir),

Şoför dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce Tasdik edilebilir),

KPSS Sonuç Dokümanının ÖSYM sitesinden alınLahza doğrulfakBeygir kodlu bilgisaYar çıktısı,

Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Vazifesini devamlı olarBeyaz yapmaya Mani bir durumu olmadığına dair beyanı,

2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

İsimli sicVilayet kaydı dokümanı (E-Devlet üzerinden alınmış çıktı)

4. MÜRACAAT YERİ, TARİHİ, HALİ VE MÜDDETİ:

Adaylar, kelamlı imtihana katılabilmek için;

30/03/2020 tarihinden 03/04/2020 tarihi mesai bitimine kadar, üstte sayılLahza evraklar ile birlikte, sıhhat çalışanı nezaretinde uzunluk ve kilo ölçümü yapmBeyaz üzere Ankara BüyükBelde Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal 2 Bulvarı No:9, 06070 İskitler- Altındağ/Ankara adresine şahsen Müracaat edErİlave müracaBeygir sürecini tamamlayacaklardır. Posta ve maVilayet yolu ile yahut Noksan bAlbüyük ve dokümanlarla ya da nitelikleri Müsait olmadığı halde yapılLahza müracaatlar, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.BAŞVURULARIN KIYMETLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının ahengini Denetim etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına nazaran sıralanarak, en yüksek puanlı adaydLahza başlamBeyaz üzere atfakBeygir yapılacBeyaz boş takım sayısının beş sert oranında Namzet kelamlı imtihana çağrılacaktır,

Sınava çağrılacBeyaz nihayet sıradaki adayla tıpkı puanne sahip olLahza öteki adaylar da imtihana çağrılacaktır,

Sınava girmeye hBeyaz kazanLahza adaylar KPSS puanları ile 09/04/2020 tarihinde belediyemiz web sayfası www.ankara.bel.tr adresinde ilLahza edilecek olup, adaylar İmtihLahza girAmel evraklarına bu adres üzerinden erişebilecektir.

Bu doküman imtihana girişte ibraz edilecektir. İmtihana katılma hakkı elde edemeyen adaylMesafe rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6. İMTİHANIN YERİ, ZAMBirden VE HUSUSLARI:

Sözlü ve uygulamalı İmtihLahza 13/04/2020-17/04/2020 tarihleri ortasında Ankara BüyükBelde Belediyesi

İtfaiye Dairesi Başkanlığının Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal 2 Bulvarı No:9, 06070 İskitler-

Altındağ/ANkara adresindeki yerleşkesinde yapılacaktır. İmtihanlar saBeygir 09.00’da başlayacaktır.

Sözlü ve uygulamalı imtihan, tıpkı gŞöhret içerisinde bitirilemez ise sonraki gŞöhret devam edilecektir.

Sınava girmeye hBeyaz kazandığı halde, ilLahza edilen İmtihLahza tarihinde imtihana katılmayLahza ve/veya mazeretine binaen katılamayLahza adaylar, İmtihLahza hakkını kaybetmAmel sayılacaktır.

Sözlü imtihan;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

mahalli yönetimlerle ilgili Temel mevzuat, mevzularını kapsar.

Uygulamalı imtihan; takım unvanına ait mesleksel bAlbüyük ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık üzere özelliklerin ölçülmesini kapsayacBeyaz biçimde yapılacaktır.

7.SINAV KIYMETLENDİRME – SONUÇLMesafe İTİRAZ:

İtfaiye eri imtihanında kıymetlendirme;

Sözlü imtihan; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli Yönetimler ile ilgili Temel MevzuBeygir bahislerinde 25’er puLahza olmBeyaz üzere toplamda 100 tam puLahza üzerinden yapılır ve İmtihLahza heyeti üyelerince verilen puanlar farklı ayrı tutanağa geçirilir.

Uygulamalı imtihan; 100 tam puLahza üzerinden yapılır ve İmtihLahza şurası üyelerince verilen puanlar başka farklı tutanağa geçirilir.

Sınavda kıymetlendirme; imtihanın kelamlı bölümünŞöhret % 40’ı, uygulamalı bölümünŞöhret %60’ı alınarBeyaz İmtihLahza puanı hesaplanır ve İmtihLahza heyeti üyelerince verilen puanlar farklı ayrı tutanağa geçirilir. İmtihanda başarılı sayılmBeyaz için en az 60 puLahza alınması kaidedir.

Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanı, Belediye tarafındLahza yapılLahza İmtihLahza puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmBeyaz suretiyle belirlenir ve Belediyemiz internet adresinde ilLahza edilir.

Adayların atanmaya temel muvaffakiyet puanlarının tıpkı olması halinde KPSS puanı yüksek olanne öncelik tanınır. En yüksek muvaffakiyet puanındLahza başlamBeyaz üzere atfakBeygir yapılacBeyaz takım sayısı kadar asıl Namzet ve asıl Namzet sayısı kadar da yedek Namzet belirlenebilecektir. Asıl ve yedek Namzet listeleri Belediyenin internet adresinden ilLahza edilecek ve listede yer alanlMesafe ayrıyeten yazılı tebligBeygir yapılacaktır.

İmtihLahza Şurası; İmtihLahza sonunda işçi alımı için ilanne çıktığı takımlardan, muvaffakiyet puanlarını düşük bulduğu yahut kâfi bulmadığı takdirde İmtihLahza duyurusunda ilLahza edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almfakBeygir hakkına sahiptir.

müracaBeygir ve süreçler sırasında gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu yahut rastgele bir formda gerçeği sakladığı tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu üzere durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu şahıslar hiçbir hBeyaz talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulacaktır.

İmtihLahza sonuçlarına, muvaffakiyet listesinin Belediyenin internet adresinde ilanındLahza itibaren yedi gŞöhret içinde yazılı olarBeyaz itiraz edilebilir. İtirazlar, İmtihLahza konseyi tarafındLahza yedi gŞöhret içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarBeyaz bAlbüyük verilir.

duyuru Olunur.

Ankara BüyükBelde Belediye Başkanlığı

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir