Tag

Kurulu

Öğretim vazifelisi alımlarında ‘en az tezli yüksek lisans’ kuralı için değerli karar

Bildiğiniz üzere, öğretim vazifelisi ve araştırma vazifelisi takımlarına alım kaidelerini düzenleyen “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı …