Doçentlik unvanı alanın fakülte şurası üyeliği düşer mi?

Kiralık Evler Kas 02, 2022 Yorum Yok

Bu yazımızda, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca doçentlik unvanı Meydan hekim öğretim üyelerinin, unvan almadan evvel ilgili kanun kararlarına nazaran seçildikleri Fakülte Kurulu/Fakülte Yönetim Şurası üyeliklerinin sona erip ermeyeceği hakkında değerlendirmelerde bulunacağız.

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 17 ncı unsurunda “Fakülte Kurulu“; “Fakülte konseyi, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı kısımların liderleri ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç Yıl için fakültedeki profesörlerin kendi ortalarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi ortalarından seçecekleri iki, hekim öğretim üyelerinin kendi ortalarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.” biçiminde tanımlanmıştır.

Bununla birlikte, birebir Kanunun 18 inci unsurunun (a) fıkrasında; “Fakülte Yönetim şurası, dekanın başkanlığında fakülte konseyinin üç Yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir tabip öğretim üyesinden oluşur” olarak düzenlenmiştir.

diğer taraftan, Yükseköğretim Konseyi Başkanlığı tarafından 18 Mayıs 2016 günü alınan kararda; “Hangi takımda misyon yaparsa yapsın 2547 sayılı Kanunun 24 üncü hususu kapsamında doçentlik unvanını alanların takım unvanlarının gerektirdiği vazife ve sorumlulukları yerine getirmek kaidesiyle doçentliğin her türlü akademik haklarından yararlanmalarına” karar verilmiştir.

Bu kapsamda değerlendirildiğinde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana hiç değişikliği uğramayan Fakülte Kurulu/Fakülte Yönetim Konseyi düzenlemelerindeki Temel gayenin akademik unvan (profesör, doçent, tabip öğretim üyesi) seviyesinde temsil edilen kitlenin iradesinin mezkür suralara yansımasını garanti altına almak olduğu açıktır.

Buradan hareketle, tabip öğretim üyesi iken Fakülte Kurulu/Fakülte Yönetim Heyetine seçilmiş kişinin doçentlik unvanı alması halinde, bu unvana dair her türlü akademik hakkı kullanmasına müsaade verildiği düşünüldüğünde; kişinin tabip öğretim üyelerini temsil etmesi ve bu şurada ilgililerin haklarını savunarak iradelerini yansıtmasını beklemek pek Mümkün olmayacaktır.

Sonuç olarak, doçentlik unvanı Meydan hekim öğretim üyesinin vazifesinin sona ereceğini, bu kişinin yerine tabip öğretim üyelerini temsilen ilgili mevzuatı uyarınca yeni Üye seçiminin yapılmasının hakikat olacağı düşünülmektedir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir