Tag

Kadro

Görevde yükselme ile şube müdür olan KKS’li mali haklarını kaybeder mi?

Müracaatçılar kayba uğramışlardır İşçi rejiminde makul bir Sınıf memur tarafından görülecek hizmetler, misyondaki Ehemmiyet yahut mesuliyet ile temaslı olarak vazifelerinde yükselmektedir. Vazifede yükselme imtihanı sonucunda da ilgililer …

Memurlar hangi şartlarda Yeşil Pasaport alabilir?

Memurlar için yurtdışı seyahatlerde avantaj sağlayan (vize, harcırah gibi) yeşil pasaport alabilmenin kaideleri 5682 sayılı Pasaport Kanununda belirlenmiştir.

50/d statüsündeki araştırma görevlilerinin 33-a kadrolarına geçişine dair soru ve cevaplar

2547 sayılı Kanunun 50/d statüsündeki araştırma vazifelilerinin 33-a takımlarına geçişlerine dair incelikleri bu yazımızda açıklıyoruz

Kamuda sözleşmeliye kadro yürürlükte

Kamuda çalışan sözleşmelilere takım verilmesini öngören kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanuna nazaran 28 Kasım 2022’den Evvel kontratlı işçi kapsamında çalışanlar, memur takımına geçebilecek. Memur takımına geçmek isteyenler, kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde müracaat yapacak

Çalışanlar beklemeden bulundukları kurumlarda memur olacak

Türkiye genelinde kamuda çalışan 458 bin kontratlı işçiye takıma geçiş imkanı tanıyan Yasa teklifi Meclis’ten geçti. İşçi, rastgele bir bekleme mühletine tabi olmadan direkt doğruya bulundukları kurumlarda memur takımına geçecek. Takıma geçen çalışanın kontratlı olarak çalıştığı yıllar 3+1 formülüne iç edilecek. Takım hakkı kazanan işçi dört Yıl müddetle Öbür bir yere atanamayacak.

‘İş ve Meslek danışmanlığı kariyer meslektir’ açık mektup ve teşekkür

‘İş ve Uğraş danışmanlığı meslek meslektir’ Aleni name ve teşekkür