50/d statüsündeki araştırma görevlilerinin 33-a kadrolarına geçişine dair soru ve cevaplar

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Mar 17, 2023 Yorum Yok

2547 sayılı Kanunun 50/d statüsündeki araştırma vazifelilerinin 33-a takımlarına geçişlerine dair incelikleri bu yazımızda açıklıyoruz.

9/2/2023 tarihli ve 32099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7437 sayılı Kanunun dördüncü unsuruyla 2547 sayılı Kanuna eklenen süreksiz 84 üncü unsurda; “Bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihte; 50 nci hususun birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilenlerden tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve Veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar ve bu eğitimlerini tamamlamış olanlar hariç; tezli yüksek lisans yahut doktora/sanatta yeterlik eğitimine devam eden yahut bu eğitimlerini tamamlamış araştırma vazifelilerinin, bu hususun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde talep etmeleri ve 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Emniyet Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü unsurundaki kuralları taşımaları kaydıyla, takımlarının bulunduğu üniversite tarafından 33 üncü unsurun (a) fıkrası kapsamında atamaları yapılır. Bu hususun uygulanmasına ait yordam ve asılları belirlemeye Yükseköğretim Konseyi yetkilidir.” Kararı yer almıştır.

Bu çerçevede hazırlanan metot ve asıllar ise Yükseköğretim Yürütme Konseyi’nin 1 Mart 2023 tarihli toplantısında belirlenerek yükseköğretim kurumlarına gönderilmiştir.

Bu kapsamda, halihazırda 50/d statüsünde misyon yapmakta olan araştırma vazifelilerinin takıma geçişleriyle ilgili merak ettiği soruları aşağıda başlıklar halinde kısa kısa yanıtlayacağız.

1-Başvuruyu ne vakte kadar yapmam gerekiyor?

9 Şubat 2023 tarihinden itibaren altı aylık içerisinde bir müracaat mühleti öngörülüyor. Bu kapsamda, 9 Ağustos 2023 tarihi mesai bitimine kadar müracaatınızı yapabilirsiniz. Birtakım üniversitelerin müracaatları öne çekmesi süreçlerin topluca tamamlanması hedefine binaen yapılmaktadır. Fakat, kanunla verilen bir müddet hakkının kısıtlanmaması Muhtemel olmadığından 9 Ağustos 2023 tarihine kadar müracaatınızı yapmanızda hukuken hiçbir Mani bulunmamaktadır.

2-Başvurumu nereye yapmalıyım?

Başvurunuzu takımınızın bulunduğu akademik üniteye yapmalısınız. 2547 sayılı Kanunun 35 inci unsuru uyarınca Öbür bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam edenlerin de birebir formda takımlarının bulunduğu yere müracaatlarını yasal müddet içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.

3-Kadroya geçiş süreçleri ne Vakit tamamlanır ?

Üniversitenize yapmış olduğu Müracaat sonrası, hakkınızda 7315 sayılı kanun kapsamında arşiv araştırması yapılması gerekmektedir. Arşiv araştırmasının sonucuna nazaran üniversiteniz 33/a statüsüne geçişine dair atamanızı yapacaktır. Arşiv araştırma talepleri Vilayet güvenlik müdürlüklerinin yoğunluk durumuna nazaran en geç 30 Amel gününde tamamlanmaktadır.

4-Diğer üniversitelerde süreksiz misyonlu olanların takıma geçiş süreci nasıl işleyecek ?

Mevcut durumda 2547 sayılı Kanunun 35 inci hususu uyarınca takımının bulunduğu üniversite ismine Öbür bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitimine devam edenler öncelikle takıma geçiş müracaatlarını Yine takımlarının bulunduğu üniversiteye yapacaklar.

Bu bireylerin müracaatları sonrası yaptırılacak arşiv araştırma taleplerinin sonucuna nazaran takımınızın bulunduğu üniversite takıma geçiş için Nakil yapabilmek için Yükseköğretim Şurası Başkanlığından takım iade talebinde bulunacaktır.
Bu talebin üzerine 33/a takıma geçebilmeniz için takımınızın bulunduğu üniversiteye Geri dönüş yaparak misyona başlama sürecini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

5-Arşiv araştırmam Olumsuz olursa vazifeyle ilişiğim kesilir mi ?

Kanunda öngörülen arşiv araştırma talebi Daima takım diye Anlatım ettiğimiz 33/a statüsüne geçiş için Koşul koşulmuştur. Arşiv araştırma sonucu “olumsuz” olarak değerlendireceğimiz biçimde sonuçlanan şahısların Daima takıma geçişleri reddedilerek var 50/d statüsünde devamları sağlanabilecektir. Lakin, ilgili araştırma vazifelilerinin misyon müddetlerinin yıllık uzatıldığı değerlendirildiğinde, arşiv araştırmasında elde edilen datalara bir sonraki yine Nakil sürecinde bu durum vazife mühletinin uzatılmaması üzere bir durumla karşılaşılmasına neden olabilecektir.

6-Öncelikli Alan/ÖYP Araştırma Vazifelilerinin süreçleri nasıl yürütülecek ?

Araştırma vazifelisi takımlarına Öncelikli Meydan yahut Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında atanan araştırma vazifelilerinin öbür 50/d araştırma vazifelileri üzere takıma geçiş süreçleri tıpkı formda tamamlanacaktır.

Ancak, Yükseköğretim Şurası Başkanlığı tarafından belirlenen yordam ve asılların 8 inci hususunda yer Meydan açıklamaya nazaran, bu statüde olan şahısların 33/a takımlarına atanmaları halinde hakların Özel düzenlenen yöntem ve temeller uyarınca azami müddette lisansüstü eğitimi tamamlamama hallerinde takımlarıyla ilişikleri kesilmeyecektir.

7-Yükseköğretim Şurası Başkanlığı tarafından belirlenen adap ve asılda yer Meydan “Şerhli Atama” ne manaya gelmektedir ?

Kadroya geçiş sürecinde yüksek lisanstan sonra doktoraya geçiş için araştırma görevlilerine tanınan 6 aylık mühlet ile doktora sonrası 1+1 yıllık ek müddet içerisinde olan bireylerden takıma geçme talebinin olması ve arşiv araştırması yapılırken bu mühletlerin dolma ihtimali varsa ilgililer 33/a statüsüne şerhli olarak atanacaktır.

Bu şahısların arşiv araştırmaları sonucunda Olumsuz bir durum tespit edilmesi halinde Nakil süreçleri bu duruma nazaran yine değerlendirilecektir.

8-35 inci Unsur Kapsamında Eğitim Görenler 33/a Takımına Geçtikten Sonra Tekrar Görevlendirme Alabilir mi ?

2547 sayılı Kanunun 35 inci unsuru uyarınca lisansüstü eğitim görenler, takıma geçiş süreçleri sonuçlandıktan sonra tekrar lisansüstü eğitimlerine devam etmek gayesiyle süreksiz görevlendirme talebinde bulunabilecektir. Fakat, YÖK tarafından belirlenen yöntem ve asıllarda ilgililerinin taleplerinin “yükseköğretim kurumlarınca değerlendirildikten sonra” karar verilmek üzere YÖK’e sunulması karar altına alınmıştır.

Üniversite tarafından yapılacak değerlendirmenin sonucu Olumsuz olsa dahi nihayet kararın YÖK tarafından nihayete erdirileceği değerlendirilmektedir

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir