Üniversitelerde online eğitime ilişkin 16 soru ve cevabı

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Şub 19, 2023 Yorum Yok

İşte YÖK tarafından yayımlanan üniversitelerde eğitim ve öğretime ait soru ve karşılıklar;

1) Bahar Yarıyılı ne Vakit başlayacak?
2022-2023 Bahar Yarıyılının, 20 Şubat 2023 tarihinden itibaren ne Vakit başlayacağına yükseköğretim kurumlarının yetkili şuraları karar verecektir. Öğrenciler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının duyurularını takip etmelidir.

2) 2022- 2023 Bahar Yarıyılında eğitim ve öğretim nasıl yürütülecektir?
Eğitim ve öğretim uzaktan öğretim (online) tekniği ile yürütülecektir.

3) Uzaktan Öğretim bütün Bahar Yarıyılında mı uygulanacak?
Uzaktan öğretim kararı 2023 yılı Nisan ayı başında tekrar gözden geçirilecektir. Kurallar elverişli hale gelirse Yükseköğretim Konseyi kararlarıyla harmanlanmış (hibrit) öğretim yordamları de değerlendirmeye alınabilecektir.

4) Derslerin teorik ve uygulamalı kısımları Çehre yüze yapılabilir mi?
Bilindiği üzere yükseköğretim sistemimizde birtakım dersler teori ve uygulama (laboratuvar, atölye, alan vb.) diye kendi içinde iki kısımdan ibarettir; teori ve uygulamanın toplamı dersin Yekün kredisini oluşturur. Bu biçimdeki derslerin teorik kısmı uzaktan öğretim metodu ile yapılacaktır. Derslere ilişkin uygulama kısmı ise bu yılın Nisan ayından sonraya bırakılacaktır. Uzaktan öğretimin Nisan ayından sonra da devam etmesi halinde bu formdaki uygulamalar, yükseköğretim kurumunun yetkili konseylerinin alacağı karar ile yaz devrinde yapılabileceği üzere bir sonraki eğitim ve öğretim periyoduna de ertelenebilecek yahut uygulamalı proje çalışmalarıyla tamamlanabilecektir.

5) Uygulamalı eğitimler hangi programları kapsamaktadır ve bunlar nasıl verilecektir?
Uygulamalı eğitimler;
a. Tıp Fakültesi’nin 4, 5. ve 6. Sınıf öğrencilerini,
b. Diş Hekimliği Fakültesi’nin 4 ve 5. Sınıf öğrencilerini,
c. Veterinerlik Fakültesi’nin 5. Sınıf öğrencilerini,
d. (7+1) programı uygulayan Teknoloji ve Mühendislik Fakültelerinin (+1) periyottaki öğrencileri,
e. Hemşirelik, Ebelik, Denizcilik ve öteki bütün yükseköğretim programlarında İşletmede Mesleksel Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri (Bakınız: Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği husus 12),
f. (6+2) yahut (7+1) programı uygulayan Spor Bilimlerinin (+1) yahut (+2) periyottaki öğrencileri,
g. (3+1) yahut (2+1) programı uygulayan Uğraş Yüksekokullarının (+1) periyottaki öğrencileri, Uğraş Yüksekokullarının İşletmede Mesleksel Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri (Bakınız: Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği husus 12),
h. Öğretmenlik Uygulaması dersinin öğrencilerini,

kapsamaktadır ve bu öğrenciler uygulamalı eğitimlerini Çehre yüze mahallinde yapabileceklerdir. Öğrencilerimiz bu bahiste detaylı bilgiyi kayıtlı oldukları üniversiteden edinebilecektir.

6) Mezun durumuna gelmiş ve stajı Noksan kalmış öğrenciler stajlarını nasıl tamamlayacaklar?
Mezun duruma gelmiş ve stajı Noksan kalmış olan ön lisans ve lisans programı öğrencileri, kayıtlı oldukları programın müfredatında yer Meydan Mecbur stajlarını (Bakınız: Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği husus 13) ilgili işyerlerinde Çehre yüze yerine getireceklerdir.

7) zelzele bölgesindeki bir kısım üniversiteler neden öteki üniversiteler ile eşleştirildi?

Depremden etkilenen vilayetlerdeki bir kısım üniversitelerimiz, diğer vilayetlerimizdeki üniversitelerimiz ile eşleştirilmiştir. İlgili üniversitelerin rektörleri ile de görüşülerek yapılmışolan bu eşleştirme Laf konusu üniversitelerin kendi ortalarında akademik ve idari görevlendirme yapabilmeleri ve bilişim alanında Amel birliği yapabilmeleri için gerçekleştirilmiştir.

8) zelzele bölgesindeki kimi üniversiteler neden eşleştirilmedi?
zelzele bölgesindeki üniversitelerin var durumu yerinde kıymetlendirilerek ve üniversitelerin rektörleri ile de görüşülmek suretiyle öğrencilerin eğitim ve öğretim imkanlarını güçlendirmek emeliyle eşleştirme yapıldı. Eğitim ve öğretim hizmetini yürütmesine Mani bir durumu olmayan üniversitelerle ilgili rastgele bir eşleştirme yapılmadı.

9) özel öğrencilik ne fayda sağlar?
özel öğrencilik statüsü bir öğrencinin kayıtlı olduğu üniversiteden farklı bir üniversitedeki eş değer diploma programından ders alabilmesine ve başarılı olduğu derslerin kredisini saydırabilmesine İmkan verir.

10) Yükseköğretim Heyetinin 17.02.2023 tarihli kararlarına nazaran hangi öğrenciler Özel öğrencilik statüsünden faydalanabilir?
Aşağıda (a) ve (b) şıkkındaki iki kaidesi Birlikte sağlayan öğrenciler Özel öğrencilik statüsünden yararlanabilir:
a. Sarsıntıdan etkilenen vilayetlerdeki üniversitelerde kayıtlı Talebe olmak yahut birinci derece yakınları zelzele bölgesindeki vilayetlerde ikamet edip zelzele bölgesi dışındaki vilayetlerde bulunan üniversitelerde kayıtlı Talebe olmak.
b. “Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği” kapsamındaki programlarda (5. Unsurda belirtilen öğrenciler) kayıtlı Talebe olmak.

11) özel öğrencilik statüsü için nereye ve ne Vakit müracaatta bulunulmalıdır?
özel öğrencilik statüsünden faydalanmak isteyen öğrenciler, Özel öğrencisi olmak istedikleri üniversiteye başvuracaklardır. özel öğrencilik müracaatının, müracaatta bulunulacak üniversitenin Bahar Yarıyılı eğitim ve öğretime başlama tarihinden itibaren 3 hafta içinde yapılması gerekmektedir. Bu nedenle Özel Talebe statüsüne başvuracak öğrencilerin ilgili üniversitenin Bahar Yarıyılı açılış tarihini yakından takip etmelerinde Yarar görülmektedir.

12) özel öğrencilik statüsü için nasıl müracaat yapılır?
özel öğrencilik statüsünden faydalanmak isteyen Talebe hazırlayacağı müracaat dilekçesi ile Özel Talebe olmak istediği üniversitenin Talebe işleri daire başkanlığına başvurur. Dilekçesine YÖK e-transkript üzerinden aldığı öğrencilik dokümanını de ekler. müracaat yapılan üniversite 10. soruda açıklanan kaideleri sağlayan öğrenciyi ilgili programa ve sınıfa kaydeder. Devre sonunda öğrencinin temel kayıtlı olduğu kendi üniversitesi, ayrıca bir sürece gerek olmaksızın öğrencinin muvaffakiyet durumunu YÖK e-transkript üzerinden kabul eder.

13) Öğrenciler müracaatları kabul edildikten sonra ne yapmalıdır? özel öğrencilik için tahsil fiyatı ödenecek mi?
özel Talebe statüsü kazanan Talebe kendi üniversitesinin Talebe işleri daire başkanlığına Özel öğrencilik statüsü kazandığını yazılı olarak bildirmelidir. özel öğrencilik için ayrıyeten bir fiyat ödenmeyecektir.

14) 2022-2023 Bahar Yarıyılında kayıt dondurma hakkından kimler faydalanabilir?
Talep eden her üniversite öğrencisi Bahar Yarıyılında kayıt dondurabilecektir. Kayıtlı olduğu üniversitenin Bahar Yarıyılının başlangıç tarihinden itibaren 3 hafta içinde dileyen Talebe kayıt dondurma müracaatında bulunabilecektir. Öğrencinin kayıt dondurduğu Devre azami tahsil mühletinden sayılmayacaktır. Mazeretleri nedeniyle kayıt dondurma tarihlerinde müracaat yapamayanların, mazeretlerini belgelendirerek başvurmaları halinde talepleri üniversitelerince yine değerlendirilecektir.

15) zelzele nedeniyle imtihanlara katılamamış öğrencilerin durumu ne olacak?
6 Şubat ve sonrasında 2022-2023 güz Yarıyılı önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına ilişkin imtihanlar için yükseköğretim kurumları yeni bir tarih belirleyerek telafi imtihanları yapacaklardır.

16) Zelzeleden etkilenen vilayetler hangileridir?
Zelzeleden etkilenen Vilayetler: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ile Sivas ilinin Gürün ilçesidir.

Oluşabilecek yeni gereksinimlere nazaran paydaşlarımızla Birlikte tahlil yolları üretmeye devam edeceğiz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir