5510’a tabi memurun engellilikten dolayı yaşlılık aylığı hangi durumlarda kesilir?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Şub 19, 2023 Yorum Yok

Soru: Merhaba, Kamudan 2008 sonrası memur olduğum için 5510 maddesine bağlı olarak engelli emekliliği gerçekleşti. Ancak bakanlıktan aldığım bilgiye nazaran Şayet ki Özel kesimde sigortalı olarak işe başlarsam emekli maaşının büsbütün kesileceği ve sonrasında emekli aylığını yine bağlatmak için Fazla uğraşmam gerektiği belirtildi. Bu bahiste beni aydınlatırsanız Fazla sevinirim. Şimdiden Fazla teşekkürler.

Detaylar/Değerlendirmeler:

Birinci defa 2008 yılı Ekim ayından itibaren çalışmaya başlamış olanlar hakkında 5510 sayılı kanun Unsur 28 kararları uygulanır. Bu husus kararında öngörüldüğü üzere, memur birinci defa çalışmaya başladığı tarihten Evvel en az çalışma gücünün % 60 ını yahut misyonunu yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiğinin SGK sıhhat Kurulunca tespiti halinde malullük aylığından yararlanamama durumunda, memur için engellilikten Dolayı yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için en az 15 yıldan beri sigortalı olmak ve bu sigortalılık mühleti içerisinde de en az 3960 gün SGK primleri ödenmiş hizmetinin olması kuralı aranır.

Ayrıyeten, SGK nca Kurumca yetkilendirilen sıhhat hizmet sunucularının sıhhat heyetlerince yordamına Müsait düzenlenecek raporlar ve desteği tıbbi evrakların incelenmesi sonucu, SGK sıhhat Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

-% 50 ila % 59 ortasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

-% 40 ila % 49 ortasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,

SGK primleri ödenmiş hizmetleri olması kuralıyla ıslak kuralı aranmadan yaşlılık aylığı bağlanma durumları da bulunmaktadır. Fakat, Değerli olan öteki bir konu ta bu durumda olanlar Denetim muayenesine tabi tutulabilmektedirler.

5510 sayılı Kanunda Özel olarak engelli emekli aylığı kavramı bulunmamaktadır. Engelliliklerinden Dolayı bağlanan aylık yaşlılık aylığı olarak Anlatım edilmektedir.

5510 sayılı kanun Unsur 30 kararında yaşlılık aylığının kesilmesi koşulları olarak; Aylık bağlandıktan sonra emekçi, esnaf, memur, yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlanılması hali belirtilmiştir.

5510 sayılı kanun Unsur 94 kararında de Denetim muayenesine tabi tutulacak aylık bağlanma çeşitleri gösterilmiş, bu hususta malullük, Görev malullüğü aylığı yahut Daimi Amel göremezlik geliri bağlanmış olma durumu Denetim muayenesi kapsamında sayılmıştır. Ayrıyeten bu unsurun uygulanmasına ait yöntem ve temellerin da, SGK tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir. Toplumsal Sigorta Süreçleri Yönetmeliği Unsur 57 kararında yaşlılık aylığının kesilmesi kaideleri belirtilmiş, yalnızca çalışma gücünün %40 ile %59 ortasında kaybedilmesi nedeniyle yaşlılık aylığı alanların yapılan ontrol muayenesi sonucu, çalışma gücündeki kayıp oranının %40’ın altına düştüğünün anlaşılması halinde yaşlılık aylığı kesileceği belirtilmiştir.

Bu kararlardan anladığımız, vazifeye engellilikleri nedeniyle başlamış olanların Denetim muayenesine tabi tutulmayacağı, yalnızca üstte belirttiğimiz üzere % 40 ile % 59 ortasındaki çalışma gücü kaybı nedeniyle yaşlılık aylığı alanların istenirse bu oranlarda, yani aylık bağlanmaya hak kazanılıp kazanılmayacağı noktasındaki oranların tespitine yönelik olarak Denetim muayenesine tabi tutulacakları durumudur.

Bu bağlamda kıymetlendirmemiz şöyle olacaktır:

Sizin durumunuzu misyona engellilik nedeniyle misyona başladığınızı anladığımızdan, engelliliğinizden Dolayı yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra şayet uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başlamanız halinde yaşlılık aylığınızın kesilmesi gerektiğini, şayet yalnızca Amel kazası ve Uğraş hastalığı kesintilerine tabi olarak çalışmaya başlamanız halinde ise kesilmemesi gerektiğini ve bu misyonlarınızdan ayrıldıktan sonra yeni bir sıhhat konseyi raporunun istenmemesi gerektiği istikametindedir.

Ancak, çalışma gücü kaybı nedeniyle bir emekliliğiniz Laf konusu ise ve engellilikten Dolayı Denetim muayenesine tabi tutulur halinde raporunuz incelenmiş ise yahut SGK tarafından incelenmesi istenip oranlar düşer ise engellilikten Dolayı almış olduğunuz yaşlılık aylığının Özel kesimde olsa çalışmaya başlamanız halinde kesilmesinin gerektiğini, bu çalışmalarınızı sonlandırmanız halinde tekrar Müracaat etmeniz halinde yeni alınması Gerekli olan raporun temini ve SGK sıhhat Şurası tarafından incelenmesi sonucunda aylıklarınızın tekrar bağlanması gerektiğini, hasebiyle Denetim muayenesi sistemine de iç olabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Değerlendirmelerimiz külliyen verdiğiniz bilgiler ve yasal mevzuat çerçevesinde yapılmıştır. Yeniden de, rastgele bir hak kaybı ortaya çıkmaması açısından bu durumunuzu Toplumsal Emniyet Kurumuna yazılı olarak Müracaat edip alınacak yanıta nazaran devinim etmenizi tavsiye edebiliriz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir