Sağlık Bakanlığı 8 uzman yardımcısı alacak

Genel Oca 10, 2023 Yorum Yok

T.C. SIHHAT BAKANLIĞINDAN:

SAĞLIK UZMAN YARDIMCILIĞI MÜSABAKA İMTİHANI DUYURUSU

I- MÜSABAKA İMTİHANINA AİT BİLGİLER:

Sağlık Bakanlığı bağlı kuruluşu olan Türkiye hudut ve Kıyılar sıhhat genel Müdürlüğü (İstanbul) hizmet ünitelerinde genel idare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan takımlarda istihdam edilmek üzere Özel Karşılaşma imtihanı ile Yekün 8 (sekiz) sıhhat uzman yardımcısı alınacaktır.

II. MÜRACAAT TARİHİ:

Başvurular, 19 Aralık 2022 Pazartesi günü başlayıp 28 Aralık 2022 Çarşamba günü sona erecektir.

III- İMTİHAN TARİHİ VE YERİ

a) İmtihan Tarihi: 06 / 02 / 2023 – 07 / 02 / 2023 tarihleri arası

b) İmtihan Yeri: T.C. sıhhat Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No:9 Çankaya/ANKARA

Sınava katılacak adaylar belirlendikten sonra İmtihan saati hakkında Yönetim Hizmetleri genel Müdürlüğününhttp://yhgm.saglik.gov.trinternet adresinde İzah yapılacaktır. Ayrıyeten adaylar, imtihana ait bilgilerini Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) internet adresinden görüntüleyebilecektir. Adayların, İmtihan saatinden en az yarım saat Evvel imtihana girecekleri yerde Amade bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı kimlik evrakı (nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, şoför evrakı yahut mühleti geçerli pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Kimlik dokümanında fotoğraf ve kimlik numarası bulunmayan adaylar imtihana alınmayacaktır.

IV- İMTİHANA MÜRACAAT ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunda sayılan genel koşullara sahip olmak, b) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin ekteki tabloda sıralanan kısımlarından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından kabul edilen Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

c) Adayların, ÖSYM tarafından 2021 yahut 2022 yılında yapılan halk İşçi Seçme İmtihanında (KPSS) ekli tabloda (Ek-1) her bir Küme için belirtilen puan çeşitlerinin rastgele birinden minimum 70 (yetmiş) puan almış olması,

d) Karşılaşma imtihanının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1988 ve daha sonra doğmuş olanlar), kuralları aranır.

V- MÜRACAAT ŞEKLİ

Adaylar müracaatlarını 19/12/2022 – 28/12/2022 tarihleri ortasında e-Devlet üzerinden sıhhat Bakanlığı -Kariyer Kapısı halk İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda belirtilen müddet içinde elektronik ortamda yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

VI- MÜRACAAT İÇİN İSTENEN EVRAKLAR a) Kelamlı imtihana katılacak adayların, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden ulaşarak elektronik ortamda doldurduğu sıhhat Uzman Yardımcılığı müracaat Formunu Yaş imzalı ve fotoğraflı bir biçimde kelamlı İmtihan günü yanlarında getirmeleri gerekmektedir (Başvuru sırasında sisteme nihayet 6 ay içinde, Çehre büsbütün görünür halde ön cepheden çekilmiş ve adayın çarçabuk tanınmasına İmkan verecek nitelikte vesikalık fotoğrafın yüklenmesi gerekmektedir).

b) Yurt dışındaki tahsil kuramlarından mezun olanlar için diploma denklik evrakının aslı yahut Bakanlıkça onaylı örneği.

VII- İMTİHANA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN duyuru EDİLMESİ

Yarışma imtihanına, ilanda belirtilen KPSS puanı sırasına nazaran Nakil yapılacak takım sayısının 4 (dört) sert Namzet çağrılacaktır. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda nihayet sıradaki Namzet ile eşit puana sahip adayların tamamı da kelamlı imtihana çağrılacaktır.

Adayların başvurdukları alanda belirtilen KPSS puan türü/türlerinden yüksek olana nazaran sıralama yapılacaktır.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, imtihanın yeri, günü ve saatine ait bilgileri Yönetim Hizmetleri genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasında (http://yhgm.saglik.gov.tr) ve Meslek Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) görüntüleyebilecek olup ayrıyeten adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

VIII- MÜSABAKA İMTİHANININ ŞEKLİ

Yarışma imtihanı Biricik basamaklı olup kelamlı İmtihan biçiminde olacaktır.

IX- KELAMLI İMTİHANIN KONULARI

Sözlü imtihanda adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ek 41 inci unsurunda sıralanan aşağıdaki özellikler istikametinden değerlendirilecektir:

a) İmtihan mevzularına (Mezun olunan kısımların müfredatı dikkate alınarak belirlenen Meydan bilgisi hususları ile Bakanlığın vazife alanına ait; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3359 sayılı sıhhat Hizmetleri Temel Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Sağlık Bakanlığı başlıklı Onüçüncü Bölüm), 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, Alakalı Kuruluş ve Kuruluşlar İle öbür Kuruluş ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Türkiye hudut ve Kıyılar sıhhat genel Müdürlüğü başlıklı Kırkaltıncı Bölümü) ait bilgi seviyesi (50 puan),

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu (10 puan),

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

e) genel Yetenek ve genel kültürü (10 puan),

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).

X- İMTİHAN SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü imtihanda başarılı sayılmak için, Karşılaşma İmtihan Heyeti reis ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması koşuldur.

Yarışma imtihanına girenlerin son muvaffakiyet sıralaması, adayın kelamlı imtihanda aldığı puana nazaran yapılır. Bu formda belirlenen puanların eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen takım sayısı kadar imtihanı kazanan asıl Namzet ile alınacak uzman yardımcısı sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir.

Yarışma imtihanında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, asıl listelere giremeyen adaylar için müktesep hak yahut daha sonraki giriş imtihanları için rastgele bir öncelik hakkı sağlamaz.

XI- İMTİHAN SONUÇLARININ İLANI

Sınav sonuçları, Yönetim Hizmetleri genel Müdürlüğünün resmi internet adresinden (http://yhgm.saglik.gov.tr) ve Meslek Kapısı İşe Alım Platformu

(https: //i sealimkariyerkapisi .cbiko.gov.tr) üzerinden ilan edilecek olup ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

XII – İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar, İmtihan sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren İmtihan sonuçlarına 5 (beş) gün içinde Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri genel Müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar 5 (beş) gün içinde Karşılaşma İmtihan Heyeti tarafından kıymetlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

XIII- Nakil İŞLEMLERİ

Yarışma imtihanında başarılı olan adayların uzman yardımcılığı takımlarına Nakil süreçleri, atamaya ait yayımlanacak ilanda belirtilen müddet içerisinde Türkiye hudut ve Kıyılar sıhhat genel Müdürlüğüne yapacakları yazılı müracaat üzerine anılan genel Müdürlükçe gerçekleştirilecektir.

Yarışma imtihanında başarılı olanlardan mükteseplerine Müsait kâfi takım bulunmaması nedeniyle atamaları yapılamayanlara yönelik olarak 2 sayılı genel Takım ve Adabı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci hususu kararları kapsamında dolu yahut boş takım değişikliği yoluna gidilecek ve takım Müsait hale getirildikten sonra atamaları yapılacaktır. Bu müddet içerisinde ismi geçenlerin İmtihan sonucuna nazaran atamaya temel her türlü hakları gizlidir.

Ataması yapılanlardan geçerli mazereti olmaksızın müddeti içerisinde misyonuna başlamayanların yahut atanma hakkından vazgeçenlerin atamaları iptal edilir.

XIV- İRTİBAT BİLGİLERİ:

T.C. sıhhat Bakanlığı

Yönetim Hizmetleri genel Müdürlüğü

Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı / İmtihan Hizmetleri Birimi

Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No:9 Çankaya/ANKARA

Telefon: 0 (312) 585 17 78

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

EK:

1- Takım ilan tablosu (1 Sayfa)

SAĞLIK UZMAN YARDIMCILIĞI İMTİHANI TAKIM duyuru TABLOSU

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir