Tag

İlişkin

Danıştay’dan önemli ‘teşvik ikramiyesi’ kararı

Danıştay 12. Dairesi, Başkanlığı Manisa Yazı Eserler Kütüphanesinde kontratlı kütüphane müdürü olarak vazife yapan davacı tarafından teşvik ikramiyesi ödenmemesi münasebeti ile açılan davada kararını verdi.

Biden, Putin’in savaş suçları işlediğini söyleyerek, UCM’nin kararını haklı buldu

ABD Lideri Joe Biden:- “Bence haklı bir karar. Lakin Sıkıntı şu ki (UCM) bizim tarafımızdan da memleketler arası ölçekte de tanınmıyor”

HAGB Kararı alanların polis olmasına engel olan hükmün iptal istemine ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Heyeti, desteği özel Harekat Ünitelerinde İstihdam Edilmek Üzere Polis Eğitim Merkezlerine Alınacak Öğrencilerin Giriş Koşulları ve Eğitim ve Öğretimlerine Ait Tarz ve Temeller’in 7. unsurunun birinci fıkrasının (e) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer Meydan “hükmün açıklanmasının Geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi” ve “hükmün açıklanmasının Geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile” ibarelerinin iptaline karar verilmesine ait davada kararını verdi.

OHAL uygulanan deprem bölgesinde işten çıkarma yasaklandı

İnanılmaz Vaziyet Kapsamında Çalışma ve Toplumsal Emniyet Alanına Ait Alınan Önlemlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de Yayımlandı.

OHAL, Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Kararname yayımlandı

Harika Vaziyet Kapsamında Çalışma ve Toplumsal Emniyet Alanına Ait Alınan Önlemlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Depremde zarar gören tarımsal üreticilere kredi desteği

6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Zelzeleler Nedeniyle ziyan Gören Birtakım Vilayetlerdeki Ziraî Üreticilerin, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve tarım Kredi Kooperatiflerince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına Ait Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Karar Yayımlandı.

Yeni Konut Finansman Programı’na ilişkin kanun Resmi Gazete’de

Yeni Hane Finansman Programı’na ait, halk Finansmanı ve Borç İdaresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.