Yeni Konut Finansman Programı’na ilişkin kanun Resmi Gazete’de

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Oca 28, 2023 Yorum Yok

Buna nazaran, vatandaşların taksit ödemelerini kolaylaştırmak gayesiyle bankalar tarafından sağlanan Hane finansmanı taksitlerine katkı sağlanmasına yönelik olarak Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek bir halk bankası aracılığıyla 5411 sayılı kanun kapsamında aktiflik gösteren bankalara para kaynak aktarılacak.

Nakit kaynak transferi için Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinde var ya da yeni açılacak tertiplere ödenek eklemeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak ve bir Yıl içerisinde bankalarca sağlanacak Hane finansmanının Yekün anapara meblağı 220 milyar lirayı aşamayacak.

Daha Evvel satılmamış ve yüklenicilerin mülkiyetinde olan konutlar ile imaline şimdi başlanmamış yahut üretimi devam eden Hane projelerinden Hane edineceklere sağlanacak Hane finansmanlarına katkı sağlanabilecek.

Yapımına şimdi başlanmamış yahut üretimi devam eden Hane projeleri açısından mülkiyeti yüklenicilere geçecek konutlara ait sağlanacak finansmanlar da bu kapsamda pahalandırılacak. Bu kapsamda gayrimenkul geliştiriciler ve arsa hissesi karşılığında inşaat mukavelesi çerçevesinde arsa hissesi sahipleri de yüklenici olarak kabul edilecek.

Kullanılacak finansmana yönelik bankacılık mevzuatı ve ilgili öbür mevzuat kapsamında kâfi ödeme gücüne sahip olduğu bankalarca bedellendirilen ve katkı talebinde bulunan vatandaşlar için birinci 3 yıldaki finansman taksit fiyatının Mesken gelirinin yüzde 30’unu aşan kısmı kadar, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine belirlenen halk bankasının talebi üzerine katkı aktarılabilecek.

Yüzde 30’luk oranı yüzde 30 ila yüzde 50 ortasında belirlemeye, 3 yıllık süreyi bir yıla kadar indirmeye ise Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Konut satış bedeli üzerinden yüzde 5 katkı hissesi yüklenici hesabından yahut finansman meblağından Tahsil edilerek finansmanı sağlayan bankalarda süreksiz hesaplara aktarılacak. Bu meblağlar 1 yıla kadar finansman taksitlerinin ödemelerinde kullanılacak.

Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek tarz ve asıllar çerçevesinde, bu meblağın bir kısmı ya da tamamı finansman anapara fiyatından peşin olarak indirilebilecek ve 1 yıllık mühlet ise 3 yıla kadar uzatılabilecek. Tahsil edilen fiyat, hiçbir halde yükleniciler tarafından Geri istenemeyecek.

Belirlenen halk bankası, her ayın birinci 5 Amel günü içerisinde, içinde bulunulan aya ait Yekün katkı meblağını Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı talep edilen katkı meblağını, bildirim yapılan ayın 15’ini takip eden birinci Amel günü belirlenen bankaya aktaracak. Bu katkının transfer günü ile finansmana ait taksit ödemeleri bankalarca birebir gün olarak belirlenecek.

Sağlanan katkıların Geri ödeme meblağları, Geri ödemelerin başlayacağı tarihe kadar, finansmanın nema oranı üzerinden Yalın nema usulüyle hesaplanacak.

Bankaların, Geri ödeme meblağlarını katkıdan yararlananlara, bankacılık mevzuatı ve ilgili öteki mevzuat kapsamında rücu etme hakkını kullanması durumunda uygulayacakları nema oranı dışında, Geri ödemelerin başlamasından sonra ek bir nema oranı uygulanmayacak.

Geri ödemeler en geç Hane finansmanı vadesi bitimine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarılmak üzere ilgili halk bankasına, finansmanı sağlayan bankalarca aktarılacak.

Geri ödemelerin katkıdan yararlananlarca yapıldığına bakılmaksızın tam ve vaktinde Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarılmasından finansmanı sağlayan bankalar Mesul olacak.

Geri ödemelerin, finansmanı sağlayan bankalarca tam ve vaktinde yapılmaması durumunda, katkı Geri ödemeleri, 6183 sayılı Kanunun 51’inci hususuna nazaran hesaplanacak gecikme artırımıyla Bir arada finansmanı sağlayan bankadan ilgili vergi dairesince Tahsil edilecek.

Bu kapsamda, finansmanlara ait icra takip sürecinin başlatılması durumunda hesaplanacak Geri ödemeler, finansmanı sağlayan bankalar tarafından icra takibinin başlatılmasından sonra en geç 30 gün içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarılmak üzere belirlenecek bankaya aktaracak.

Katkıdan yararlanmak istemeyen vatandaşlar için Hane finansmanına yönelik diğer mevzuat kapsamında oluşturulan Geri ödeme planlarında taksit fiyatlarının Mesken gelirinin yüzde 30’unu aştığı durumlarda, ilgili bankalar bu bireylere ödeme kolaylığı sağlamak üzere taksit planında ilgili ayda alması gereken anapara ve nema oranı/kar hissesi meblağını, finansman ile birebir nema oranı/kar hissesi ile kalan anapara üzerine ekleyerek erteleyebilecek.

Bu finansmanların vadesinden Evvel kapanmasının talep edilmesi durumunda diğer mevzuatta belirlenmiş kapama şartlarına ek olarak ertelenmiş anapara ve nema oranı/kar hissesi fiyatı Mevcut ise bunların tamamının ödenmesiyle kapama gerçekleştirilebilecek.

Yeni Hane Finansman Programı kapsamında alınan konutların, bildirilen finansman tarihinden itibaren 5 Yıl müddetle satış ve zamanı yapılamayacak.

Sağlanacak finansman konusu konuta ait düzenlenen değerleme raporunun yanlış yahut gerçeğe ters olması halinde, raporu düzenleyen gayrimenkul değerleme uzmanı yahut gayrimenkul değerleme kuruluşu hakkında, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı kapital Piyasası Kanununun 76’ncı unsurunun onuncu fıkrası uyarınca verilecek idari Nakit cezası fiyatları 10 kat artırılarak uygulanacak. Uygulanacak idari Nakit cezası meblağı, finansmana husus konutun satış bedelinin yüzde 10’undan az olamayacak.

Aktarılacak katkının hak sahipliğinin tespiti ile yanlışsız ve tam hesaplanmasından, ibraz edilen evraklar çerçevesinde Hane finansmanını sağlayan banka Mesul olacak.

Haksız olarak verildiği tespit edilen katkı fiyatı 6183 sayılı Kanunun 51’inci hususuna nazaran hesaplanacak gecikme artırımıyla Birlikte finansmanı sağlayan bankadan Tahsil edilecek.

– Yanlış ve aldatıcı beyana idari Nakit cezası

Yeni Hane Finansman Programı kapsamında katkılardan faydalanacak vatandaşların, yanlış yahut aldatıcı beyanlarda bulunduğunun tespit edilmesi durumunda, sağlanan katkılar Geri alınacak ve kullanılan finansman fiyatının yüzde 5’i kadar idari Nakit cezası uygulanacak.

Finansman sağlanan konutun sahiplerinin yanlış yahut aldatıcı beyanlarda bulunduğunun tespit edilmesi durumunda, konut sahiplerine konutu alırken beyan edilen satış bedelinin yüzde 25’i kadar idari Nakit cezası uygulanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile belirlenecek halk bankası, bankalardan Gerekli her türlü bilgi ve bilgiyi talep edebilecek. Bankalar, talep edilen data ve bilgiyi, Hazine ve Maliye Bakanlığının belirleyeceği Hal ve mühletler içerisinde vermekle yükümlü olacak. Laf konusu data ve bilginin iletilmesinde öteki kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı kararlar uygulanmayacak.

Bankalar tarafından sağlanacak finansmana ait fiyat, vade, nema oranı/kar hissesi, finansman sağlanacak konutların azami satış bedeli, katkılardan faydalanacak gerçek şahısların kapsamı, bu bireylerin Hane sahipliği, Mesken geliri, Mesken geliri artış katsayısı ve hanedeki diğer bireylerin Hane sahipliği üzere konuları belirlemeye ve finansmana ait nitelikleri Vilayet bazında farklılaştırmaya, katkı olarak aktarılacak kaynağın kullandırılmasına, katkının sonlandırılmasına, katkı Geri ödemelerine, katkı Geri ödemelerinin nema hesaplama yolu, bu ödemelerin vade şartları, vadesinden Evvel ve toplu ödeme konularına, uygulamaya ve kontrole ait yol ve temelleri belirlemeye, uygulamaya ait olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve bu unsur kapsamında gerçekleştirilecek süreçlere ait öbür konuları belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Yeni Hane Finansman Programı kapsamında katkılardan 31 Aralık 2023’e kadar faydalanılabilecek. Cumhurbaşkanı bu süreyi 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatabilecek.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir