Ücretsiz doğalgaz kararı yayımlandı

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri May 01, 2023 Yorum Yok

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

DOĞAL GAZ TÜKETİMİNE AİT SİSTEM KULLANIM BEDELLERİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 144

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin emeli; konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin ödeyeceği doğal gaz tüketimine ait sistem kullanım bedeli ile öbür meblağların Güç ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına ait adap ve asılları düzenlemektir.

Sistem kullanım bedellerinin karşılanması

MADDE 2- (1) Konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24/4/2023 (bu tarih dahil) tarihinden 31/5/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar olan birinci fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedellerinin tamamı ile 1/5/2024 tarihine kadar tahakkuk edecek sonraki faturalarda 25 Sm3’e kadar olan doğal gaz tüketimine ait sistem kullanım bedelleri Güç ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

(2) Konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 20/3/2023 tarihli ve 6974 sayılı Cumhurbaşkanı Karan kapsamında tahakkuk ettirilecek birinci faturadaki doğal gaz tüketimlerinin otuz günlük kısmına tekabül eden sistem kullanım bedelleri Güç ve Natürel Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

(3) Bu husus kapsamında olan sistem kulamın bedellerine ait tahakkuk edecek öteki fiyatlar Güç ve Olağan Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

Uygulamaya ait tarz ve esaslar

MADDE 3- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasına ait yol ve temeller Güç ve Natürel Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Güç Piyasası Düzenleme Kurumunca belirlenir.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

30 Nisan 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir