Tag

İdare

Görevde yükselme ile şube müdür olan KKS’li mali haklarını kaybeder mi?

Müracaatçılar kayba uğramışlardır İşçi rejiminde makul bir Sınıf memur tarafından görülecek hizmetler, misyondaki Ehemmiyet yahut mesuliyet ile temaslı olarak vazifelerinde yükselmektedir. Vazifede yükselme imtihanı sonucunda da ilgililer …

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğine Konfederasyonca açılan davaya ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, 30/04/2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin birtakım hususlarının iptal için X Konfederasyonunca açılan davayı sonuçlandırdı.

‘Hizmetine ihtiyaç kalmadığı gerekçesi ile sözleşme feshi’ yargıdan dönüyor

Kontratlı çalışanın vazifesine nihayet vermek isteyen belediyeler en Fazla “Hizmetinin gerektirdiği konuma muhtaçlık kalmaması” münasebetine sığınsa da bunu ispatlayamadıkları için süreçler yargı tarafından iptal edilmektedir.

Sözlü sınavda aynı hatalar, yine iptal kararı

Danıştay 2. Dairesi, Gümrük Müdürlüğünde şef olarak misyon yapan davacının, 04/08/2014-08/08/2014 tarihleri ortasında yapılan gümrük müdür yardımcılığı kelamlı imtihanında başarısız sayılmasına ait sürecin iptali eden birinci derece mahkemesi kararını onadı.

Sağlık raporu şüpheli deyip doğrudan iptal edilebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, İlçe ulusal Eğitim Şube Müdürlüğünde. olarak misyon yapan davacının, sıhhat Bakanlığınca yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen soruşturma raporuna istinaden 2012/ÖMSS, 2014/EKPSS, 2018/EKPSS müracaat, imtihan, kura, tercih ve yerleştirme sonuçlarının geçersiz sayılmasına ve ÖSYM sisteminde kayıtlı bulunan engelli Namzet bilgilerinin silinmesine ait kararının iptali için açılan davada kararını yayımladı.

4/B işçinin mukavele yenilenmemesi durumu hakkında Danıştay kararı!

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Mardin Su ve Kanalizasyon Yönetimi genel Müdürlüğü bünyesinde kontratlı işçi statüsünde biyolog olarak …

Müddetinde dava açmayan ihraç işçiye yargıdan Olumsuz karar

Dava; İtfaiye Müdürlüğü buyruğunda 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. unsuru kapsamında kontratlı teknisyen durumunda vazife yapmakta iken …

Dört Yıl sonra kelamlı İmtihan iptal edilirse memurun misyonuna nihayet verilebilir mi?

Dava konusu olayda, eşitlik Bakanlığı infaz muhafaza memuru takımına müracaat yaptıktan sonra kelamlı imtihanda elenmiştir. Bunun üzerine …

Danıştay İDDK’dan kurumlar ortası nakille ilgili Kıymetli karar!

İcra dairelerinde hukuk mezunu olarak vazife yapan icra müdürü/icra müdür yardımcılarının Öbür yönetimlerin “avukat” takımlarına naklen …