Belediye kontratlı işçisinin müsaadeleri sonraki yıla devredilecek mi?

Kiralık Evler Kas 03, 2022 Yorum Yok

Soru: Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerde yapılan düzenleme ile 4/B kapsamındaki kontratlı çalışanın yıllık müsaade hakkının sonraki yıla bölümüne ait düzenlemeden 5393 sayılı Kanunun 49. unsuru kapsamında mahalli yönetimlerde misyon yapan kontratlı işçi de yararlanabilecek mi?

Cevap: 6 Şubat 2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerde değişiklik yapılarak 4/B kapsamındaki kontratlı çalışanın cari yılda kullanmadığı yıllık müsaadelerinin sonraki yıla devredilmesi sağlandı. Asıllara eklenen süreksiz 22. unsur ile de kontratlı işçinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar kullanamadığı için düşmüş olan müsaade haklarının 2021 yılında kullanılması imkanı getirildi.

Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerde yapılan müsaade hakkının bölümüne ait yapılan değişiklikten;
1- 4/B kapsamındaki kontratlı işçi ile
2- Tabi oldukları mevzuatta 657 sayılı Kanunun 4/B unsuruna atıf yapılan diğer kontratlı işçi de,
yararlanabilecektir.

Örneğin 663 Sayılı kanun Kararında Kararnamenin 45/A unsuru kapsamındaki 3 artı 1 olarak da bilinen kontratlı sıhhat işçisi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsuru kapsamında istihdam edilmektedir. Bu kapsamdaki kontratlı sıhhat işçisi 45/A unsuru ile Bir arada 4/B mevzuatına da tabidir.

Aynı halde 652 sayılı kanun Kararında Kararnamenin ek 4. hususuna nazaran, öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde olmak üzere Bakanlığın boş Muallim norm takımı bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsuru kapsamında kontratlı Muallim istihdam edilmekte olup, bu kapsamdaki öğretmenler de ek 4. unsur ile Bir arada 4/B mevzuatına tabi bulunmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 49. hususunun üçüncü fıkrasında tam vakitli kontratlı işçi, dördüncü fıkrasında ise kısmi vakitli kontratlı işçi istihdamına ait düzenlemelere yer verilmiş olup, hususun beşinci fıkrasında ise tam vakitli ve kısmi vakitli kontratlı işçiye atfen, “Bu işçi hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen konularda vize koşulu aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü hususunun (B) fıkrasına nazaran istihdam edilenler hakkındaki kararlar uygulanır.” kararına yer verilmiştir. 49. unsurun bütününe bakıldığında hangi unvanlarda kontratlı işçi çalıştırılabileceği ve bu çalışana ödenecek fiyatlara ait düzenleme yer almakla Birlikte kontratlı işçinin izin haklarına ait rastgele bir karara yer verilmemiştir.

5355 sayılı Kanunun 22. hususu ile mahalli yönetim birliklerinde, 5302 sayılı Kanunun 36. ile kapsamında Vilayet Özel yönetimlerinde, 5216 sayılı Kanunun 28. unsuru ile de büyükşehir belediyelerinde 5393 sayılı Kanunun 49. hususu kapsamında kontratlı işçi istihdam edilmektedir.

Sonuç olarak, Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerde yapılan ve kontratlı çalışanın yıllık müsaade hakkının sonraki yıla bölümüne İmkan sağlayan değişikliğin; 5393 sayılı Kanunun 49. unsurunda müsaade haklarına ait bir karar yer almaması sebebiyle belediyelerde, büyükşehir belediyelerinde, Vilayet Özel yönetimlerinde ve mahalli yönetim birliklerinde bu karar kapsamında istihdam edilen kontratlı işçisi de kapsadığını, bu çalışanın 2020 yılında kullanamadığı yıllık müsaadelerini 2021 yılı sonuna kadar kullanabileceğini değerlendirmekteyiz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir