Tag

Davacı

Danıştay’dan önemli ‘teşvik ikramiyesi’ kararı

Danıştay 12. Dairesi, Başkanlığı Manisa Yazı Eserler Kütüphanesinde kontratlı kütüphane müdürü olarak vazife yapan davacı tarafından teşvik ikramiyesi ödenmemesi münasebeti ile açılan davada kararını verdi.

Şoförken yaptığı fiillerden dolayı imam hatibin atılması hukuka aykırı bulundu

Danıştay 12. Dairesi, Köyü Camii imam hatip olarak vazife yapan davacı tarafından T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Nakil ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde aranılan kaideleri taşımadığı münasebeti ile meslekten çıkartılmasını hukuka karşıt buldu.

10 gün göreve gelmeyen profesör çekilmiş sayılabilir mi?

Danıştay 8. Dairesi, Üniversitesi Tıp Fakültesinde profesör olarak misyon yapan davacı tarafından, 26/05/2018-01/06/2018 tarihleri ortasında mazeretsiz olarak 10 gün mühletle vazifesine gelmediği gerekçesiyle 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 94. ve 96. unsurları yeterince müstafi sayılmasına ait süreci hukuka alışılmamış bulan birinci derece mahkemesi kararını onadı.

Sözleşmeli öğretmen sınavında başarısız sayılmaya ilişkin 3 dava sonuçlandı

Danıştay 12. Dairesi, Kontratlı Öğretmen İstihdamına Ait Yönetmelik kapsamında 13/05/2017 tarihinde katıldığı kelamlı imtihanda başarısız sayılmasına dair sürece karşı yaptığı itirazın reddine ait açılan 3 davayı sonuçlandırdı.

Ceza verildiği tarihte sendika üyesi olan memur, üyelikten ayrılırsa itiraz heyetine sendika temsilcisi katılır mı?

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Niğde Vilayet Müftülüğünde data hazırlama ve Denetim işletmeni olarak vazife yapan davacı “görev sırasında …

Üniversite kendi koyduğu tayin düzenlemesine uymadı!

Bir yükseköğretim kurumunda önder takımında misyon yapan davacı iki çocuğunun bulunduğu, eşinin misyon yaptığı ile gelmesinin Muhtemel olmadığı …

Danıştay’dan 1999 öncesi hizmetlerin borçlanılmasına dair karar

Danıştay Onkinci Dairesi, 8/9/1999 tarihinden sonra vazifeye başlayan bir güvenlik mensubunun, 1999 öncesine ilişkin hizmet borçlanmasıyla ilgili …

Disiplin cezası sonrası yer değişikliğine yürütme durdurma kararı!

Teknisyen olarak vazife yapmakta olan davacı hakkında başlatılan disiplin soruşturması sonucunda teknisyenlik misyonunu yapmaması, misyon …