Tag

Borçlanma

Okul süresi ile doğum borçlanmalarında en az 6 ay bekleme zorunlu mu?

5434 sayılı Kanunda yer Meydan borçlanmaların emeklilik öncesi en az 6 ay Evvel yapılma zaruriliği olmakla Bir arada 5510 sayılı Kanunla getirilen yeni borçlanmalarda bu mecburilik bulunmamaktadır.

5510’a tabi memurlar, borçlanma yapacakları sürelerin tamamını borçlanmak zorunda mıdır?

Memurlar, borçlanma kapsamında olan müddetlerini isterlerse kısmi olarak yapabilirler.

8 Eylül 1999 tarihinden önce geçen süreleri borçlanmak memuru EYT kapsamına dahil eder mi?

8 Eylül 1999 tarihinden Evvel fiili olarak çalışılmamış (işçi, esnaf yahut memur olarak), yani Toplumsal Emniyet Kurumu primleri yatırılmamış olan ve yalnızca borçlanma, yani Toplumsal Emniyet Kurumundan hizmet satın alınma yoluyla hizmet …

Askerlik süresi memura ne kazandırır?

Toplumsal Emniyet süreçlerinde askerlik mühleti borçlanma yapılacak hizmetler ortasındadır. 657 sayılı Kanunda da intibak sürecine tabi tutulacağı belirtilmiştir.

8 Eylül 1999 sonrası doğum borçlanması 58 yaşını öne çeker mi?

8 Eylül 1999 sonrası memur olan bayanlar 25 hizmet yılı + 58 yaşını doldurduklarında emeklilik hakkını kazanmaktadırlar. Borçlanmaların emeklilik yaşını etkilemesi için 8 Eylül 1999 tarihinden Evvel çalışmaya başlanılmış olması ve borçlanılacak mühletlerin de 23/05/2002 tarihinden evvelki müddetlerde geçmesi gerekmektedir.

Düşen faiz Hazine’yi rahatlattı: Borçlanma maliyeti yüzde 56 geriledi

Türkiye iktisat Modeli’nin en Kıymetli kaldıraçlarından biri olan düşük faizle yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı büyütme tercihi …

Aralık ayında Meclis’te! İşte madde madde EYT

Türkiye Gazetesi’nin haberine nazaran; işte EYT ile ilgili merak edilenler: 1- EYT düzenlemesi ne Vakit yürürlüğe girecek? EYT’nin de …

Doğum borçlanması nedeniyle kullanılan aylıksız müsaade müddetleri emekliliğe nasıl tesir eder?

Soru : Doğum borçlanması emekliliğe temel derece kademeyi ekiler mi? 3 derece 3. kademede Muallim olarak vazife yapmaktayım. 24 aylık doğum …

Memurlar, borçlanma yapacakları müddetlerin tamamını borçlanmak zorunda mıdır?

Genel olarak memurlar Toplumsal Emniyet Kurumundan hizmet satın almalarındaki niyetlerinin emeklilik için gereken koşullardan hem hizmet koşulu …

Emeklilik ikramiyesi hesabında doğum müsaadesi müddetleri düşülür mü?

SORU: Merhaba; 30 Yıl memur olarak çalıştım. Emekli olacağım 1 Yıl fiyatsız doğum müsaadem var. Kıdem tazminatı hesabında bu 1 Yıl düşülür mü …