Okul süresi ile doğum borçlanmalarında en az 6 ay bekleme zorunlu mu?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri May 06, 2023 Yorum Yok

5434 sayılı Kanunda yer Meydan borçlanmaların emeklilik öncesi en az 6 ay Evvel yapılma mecburiliği olmakla Bir arada 5510 sayılı Kanunla getirilen yeni borçlanmalarda bu mecburilik bulunmamaktadır.

Ziyaretçi Sorusu : Polis Uğraş Yüksek Okulu borçlanması da tıpkı formda mi pekala ? Yalnızca askerlik borçlanması mı bu formda? güvenlik ve TSK işçisine üniversite borçlanması getirildi. Bu borçlanmadan sonra 6 ay çalışma zaruriliği yok deniyor bilgi verir misiniz

Detaylar/Değerlendirmeler:

Hizmet borçlanmaları hem 5434 hem de 5510 sayılı Kanunlarda yer almaktadır. Hizmet borçlanmaları, yani SGK na Nakit ödeyip hizmet müddetlerini artırmaları bireylerin tercihlerine bağlı bir süreç olup, Mecbur bir süreç değildir.

5434 sayılı Kanuna tabi olanlar, yani 1 Ekim 2008 tarihinden Evvel memurluk hizmeti olanlar için bugün de olsa borçlanma süreçlerine ait asıllarda Yine 5434 kararları temel alınmaktadır.

Askerlik, yedek Zabit Okul müddetlerinin borçlanma süreçlerinde 5434 sayılı kanun Unsur 102 ve ek Husus 8 kararı uygulanmaktadır.

Madde 102 kararında istekleri ile emekliye ayrılacak olanların Dilek tarihlerinden en az 6 ay Evvel fiyatları Emekli Sandığına (bugün için Toplumsal Emniyet Kurumuna) ödemeleri gerektiği belirtilmiştir.

5434’e tabi olmakla Bir arada 6 ay bekleme mecburiliği olmayan borçlanmalar hangileridir?

5510 sayılı kanun Süreksiz Unsur 4 kararı, 5434’e tabi memurlar için uygulanacak süreçlerde Yeniden 5434 kararlarının temel alınmasını benimsemiş, LAKİN süreksiz unsur 4 kararında 5434’de olmayan yeni borçlanılacak hizmetler de belirlenmiştir.

Bunlardan bir tanesi, 5510 sayılı kanun Süreksiz Husus 4 kararında belirtilen Okul mühletlerine ilişkin borçlanmalardır. Laf konusu unsur kararı,

“Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda güvenlik genel Müdürlüğü hesabına okuyan yahut kendi hesabına okumakta iken güvenlik genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler ile 4 üncü unsurun birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmakta olanların, bahse husus okullarda geçen başarılı eğitim müddetleri, istekleri halinde; borçlanma talep tarihinde ilgisine nazaran en az aylık Meydan polis yahut komiser yardımcısının emekli keseneğine temel ögeleri üzerinden, bu mühletlere ilişkin sigortalı ve patron payı priminin tamamı borçlandırılmak suretiyle hizmetten sayılır. Bundan doğacak borç fiyatının tamamı borcun bildirim edildiği tarihten itibaren iki Yıl içinde kendileri tarafından ödenir. Ayrıyeten, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden Evvel üniversitelerin Çeşitli fakülte, yüksek Okul yahut Uğraş yüksek okullarında kendi hesabına tahsil yaptıktan sonra muvazzaf astsubay nasbedilenlerin kelamı edilen okullarda geçen başarılı tahsil müddetleri de istekleri halinde; borçlanma talep tarihinde en az aylık Meydan astsubay çavuşun emekli keseneğine ilişkin ögeler üzerinden, bu fıkradaki asıllar dahilinde borçlandırılarak Tahsil edilmek suretiyle hizmetten sayılır. ” halindedir.

Dolayısıyla, bu hususta belirtilen borçlanma durumları birinci Sefer 5510 sayılı Kanunla getirilmiş bir borçlanma sistemi olduğundan, bu Cin borçlanmaların emeklilik öncesi en az 6 ay Evvel yapılmış olma halinde bir mecburilik olmadığını değerlendirmekteyiz.

Ancak, Tekrar Okul müddeti olan yedek subaylık Okul müddeti için ise, bu borçlanma tipi 5434 de yer aldığından, 5434 e tabi olanlar için emeklilik öncesi en az 6 ay Evvel yapılması zaruriliği bulunmakta, 5510 kapsamında olan memurların yedek Zabit Okul müddetlerini borçlanmak istediklerinde ise bu mecburilik bulunmamaktadır.

Ayrıca, haklarında 5510 sayılı kanun uygulanmakta olan memurların da yapacakları borçlanmalarda 5510 sayılı Kanunda bir karar yer almadığından en az 6 ay bekleme zaruriliği olmadığını söyleyebiliriz.

Diğer bir mevzu, doğum borçlanmaları konusu:

Doğum borçlanmalarını iki kısma ayırmak gereklidir.

Birincisi memurluğa başladıktan sonra yapılan doğum nedeniyle kullanılan aylıksız izinde geçen müddetlerin borçlanılması (Bu borçlanmalar 5434 sayılı kanun ek Husus 72 kararı uygulanarak yapılmaktadır)

5434 sayılı kanun ek Husus 72 kararına nazaran, fiyatsız müsaadeye ayrıldığı tarihten itibaren her ay SGK na Nakit ödeyerek hizmetten saydırma durumu olduğunda 6 ay bekleme mecburiliği doğal olarak her ay hizmet kazanıldığından gerek bulunmamakta, lakin fiyatsız müsaade dönüşü bütün kullanılan mühlete ilişkin borç meblağını bir kezde ödenmesi halinde ise bu ödemenin Tekrar emeklilik öncesinden en az 6 ay Evvel yapılması Mecbur olduğunu değerlendirmekteyiz.

İkincisi, memurluk öncesi ve sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra yapılan doğumlar nedeniyle boşta geçen müddetlerin borçlanılması (Bu borçlanmalar ise 5510 sayılı kanun Unsur 41 de yer alan, “Kanunları gereği verilen fiyatsız doğum ya da analık müsaadesi müddetleri ile 4 üncü unsurun birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı bayanın, üç keze mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak müddetlerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması koşullarıyla talepte bulunulan mühletleri,” halindeki karar gereği yapılmaktadır)

5510 sayılı kanun Husus 41 kararına istinaden yapılan borçlanmalar Amele statüsünde geçen müddet olarak kabul edilir ve bu Cin borçlanmaların emeklilik öncesinden en az 6 ay Evvel yapılması biçiminde bir mecburilik bulunmamaktadır.

Sonuç bağlamında kıymetlendirmemiz;

Emeklilik öncesi en az 6 ay bekleme mecburiliği olan durumların genel olarak ve kimi istisnalar haricinde 5434 sayılı Kanunda yer Meydan borçlanmalar için geçerli olduğunu, 5434 e tabi olmakla Birlikte birinci defa borçlanma kapsamına alınmış durumlar için geçerli olmadığını değerlendirmekteyiz.

Dolayısıyla, 5510 sayılı kanun süreksiz husus 4 kararında geçen Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda güvenlik genel Müdürlüğü hesabına okuyan yahut kendi hesabına okumakta iken güvenlik genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler ile 4 üncü hususun birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmakta olanların, bahse bahis okullarda geçen başarılı eğitim müddetlerini istemeleri halinde borçlanma yaptıklarında, bu durumda emeklilik öncesi 6 ay kaidesinin olmadığını değerlendirmekteyiz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir