Tag

Atanma

Görevden alınan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü kariyer kadroya atanabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Heyeti, Vilayet Müdürü olarak vazife yapmakta iken araştırmacı takımına atanan davacıların, 3 sayılı Üst Kademe Yöneticileri ile halk Kuruluş ve Kuruluşlarında Nakil Yollarına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 6/4-b unsuru uyarınca uzman yahut kontrol elemanı takımına atanma istemiyle yapılan müracaatların reddine ait açılan davalara ait içtihadı birleştirme kararını verdi.<

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yayımlandı

Adalet Bakanlığı İşçisi Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Mahkeme, naklen geçişe muvafakat verilmemesinde 4 kritere baktı ve ret yanıtı verdi.

Dava, .Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdürlüğü bünyesinde bilgisayar işletmeni olarak vazife yapan davacının, Öbür bir …

Öğretmenin sonradan engelli olması memuriyet statüsünü tesirler mi?

Soru: 6 yıldır Muallim olarak çalışmaktayım. Olağan bir halde memuriyete girdim. Şu Lahza itibariyle yüzde 90 engelli sıhhat raporu alabiliyorum …

Muvafakat vermeme sürecinin iptali halinde mali haklar geriye hakikat ödenir mi?

Dava; … Üniversitesi Strateji Daire Başkanlığında Namzet memur olarak vazife yapan davacının, Gelir Yönetimi Başkanlığınca yapılan Gelir Uzman …

Aday memura üst takım için muvafakat vermeyen yönetim hizmet kusurlu sayıldı!

Dava konusu olayda, yükseköğretim kurumunda Namzet memur olarak vazife yapan kişi, Gelir Yönetimi Başkanlığınca yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı …

Engellilik oranı yüzde 40’ın altına düşen memur EKPSS’ye girip tekrar yerleştirilir mi?

Soru: 2012 yılında heyet raporunda engelilik oranım yüzde 41 iken EKPSS/lise(ÖMSS) imtihanına girip, düz memur (GİH) olarak atandım. Daha sonra …

Emekli olanlar, memur takımına tekrar atanabilir mi?

SORU: Iyi aksamlar ben 2008 yılına kadar devlet memuruydum, kendi isteğimle istifa ettim SGK’lı oldum. Artık emeklilik hakkını elde ettim ve …