1 ay genel müdür müdürlük yapan bürokrata, 7000 makam tazminatı üzerinden emekli maaşı verilmemeli!

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 04, 2022 Yorum Yok

Emeklilikte, ek gösterge ve makam tazminatını hak etme kaideleri eşit değildir?

Memurların ek göstergeyi ve makam tazminatını kazanmalarında aranılan kurallara ait geniş değerlendirmelerimize sitemizde yer vermiş bulunmaktayız.

Ek göstergesi yahut makam göstergesi yüksek vazifelere atanmış memurların ek gösterge ve makam tazminat göstergesi üzerinden emeklilik, malullük aylıklarının hesap edilmesinde farklı koşullar aranmaktadır.

Ek gösterge hususu ile makam tazminatı göstergesi unsuru ortasında, müktesep hak olarak elde edilecek olan ek gösterge açısından memur aleyhine, makam tazminatı açısından da memur lehine kanun gereği yapılan bir uygulama bulunmaktadır.

Yüksek ek göstergeli vazifelere atananların bu ek göstergeleri müktesep olarak kazanıp kazanamayacaklarını açıklayan husus şu haldedir;

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ek Unsur 73 kararı;

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçilerinden ek göstergeli yahut daha yüksek ek göstergeli bir misyona atananlara; atandıkları misyonun ek göstergesi üzerinden emekli aylığı, malüllük aylığı bağlanması ve emekli ikramiyesi ödenebilmesi yahut toptan ödeme yapılabilmesi için, atandıkları misyonun ek göstergesi üzerinden, bu misyona başladıkları tarihten itibaren en az altı ay mühlet ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına kesenek ve karşılık ödemiş olması kuraldır. Altı ay kesenek ve karşılık ödememiş olanlara bu misyona atanmadan Evvel emekli keseneğine temel alınan ek gösterge sayısı üzerinden süreç yapılır.

Hükmün yorumu;

Bu unsurun genel hedefinin, yüksek ek göstergeli vazifeye atananların, bu ek göstergeleri müktesep olarak kazanmaları için en az 6 ay mühlet ile atandıkları misyonlarını yapmalarını sağlamak olduğu görülmekte, net bir Anlatım ile bir takıma kısa müddetli Nakil yapıp Biricik bir takım üzerinden kısa müddette birdenbire Çok kişinin Daire Lideri yahut genel Müdür olarak ek gösterge müktesep hak olarak elde etmelerini, Aleni olarak haksız bir edinimi kazanmalarının önlenmesi olduğunu anlamaktayız.

Bir memur yüksek ek göstergeli bir misyona atanırsa, atandıkları vazifenin ek göstergesi üzerinden emekli aylığı, malullük aylığı bağlanması ve emekli ikramiyesi ödenmesi için kesinlikle bu atandığı vazifenin ek göstergesi üzerinden en az 6 ay müddet ile kesenek ve karşılık ödemiş olması gerekiyor. Ödememişse yüksek ek göstergeden meblağlar hesaplanmıyor.

-2200 ek göstergeli bir Şube Müdürü, 3600 ek göstergeli Daire Başkanlığına atandığında, 3600 ek göstergeden emekli olabilmesi için kesinlikle en az 6 ay mühlet ile Daire Başkanlığı vazifesini yapması gerekiyor. 6 ay Daire Başkanlığı misyonunu yapmadan misyondan alınırsa 3600 ek göstergeden yararlanamıyor.

-3600 ek göstergeli bir genel Müdür Yardımcısı 6400 ek göstergeli genel Müdürlük misyonuna atandığında, 6400 ek göstergeden emekli olabilmesi için kesinlikle en az 6 ay mühlet ile genel Müdürlük vazifesini yapması gerekiyor. 6 ay genel Müdürlük misyonunu yapmadan misyondan alınırsa 6400 ek göstergeden yararlanamıyor.

Peki, yüksek ek gösterge elde etmede, hususta açıklanan kural, yüksek göstergeli makam tazminatını elde etmede neden uygulanmıyor.

Yüksek göstergeli makam tazminatlı misyonlara atananların bu göstergeleri müktesep olarak kazanıp kazanamayacaklarını açıklayan husus;

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ek Husus 68 kararı;

Makam tazminatı ile yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren misyonlarda Yekün iki Yıl bulunduktan sonra emekliye ayrılanlara makam yahut yüksek hakimlik ve temsil yahut misyon tazminatları bulundukları en üst misyonları temel alınarak ödenir. Makam yahut yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren vazifelerde Yekün en az iki Yıl bulunmadan yahut bu vazifelerde hiç bulunmadan emekliye ayrılanlara ise, en az altı ay müddetle bulundukları en üst vazifeleri için belirlenen vazife tazminatı yahut hizmet yılları prestijiyle belirlenen vazife tazminatından yüksek olanı ödenir.

Hükmün yorumu;

Bu unsurun genel hedefinin makam tazminatlı vazifede bulunanların makam tazminatından emekli, malullük aylıklarında yararlanabilmelerinde, makam tazminatlı misyonları iki Yıl yapmaları gerekiyor. 2 Yıl içerisinde makamı yüksek olan hangi vazife ise yüksek vazife temel alınarak makam tazminatı veriliyor.

2 Yıl yahut 3 ve daha Çok müddet ile makam tazminatlı Daire Lideri misyonunda bulunan bir Devlet memuru, makam tazminatı daha yüksek olan genel Müdür takımına atandığında, genel Müdür takımında 1 ay misyon yapması durumunda genel müdür makam tazminatını müktesep olarak kazanıyor. genel Müdür takımında 6 ay yahut 2 Yıl üzere bir mühlet misyon yapma şartı aranmıyor.

22 ay genel Müdür Yardımcısı olan memur, 2 ay genel Müdür olursa genel müdürün makam tazminatını alabilir, genel Müdür olarak en az 6 ay misyon yaparsa genel müdür ek göstergesini alabilir, yapmadan Öbür bir misyona atanırsa genel müdür ek göstergesini alamaz.

Maddeler ortasındaki uyumsuzluk;

Maddelerin uyumsuzluğu, TBMM. tarafından ek unsur 73 kararının kabul edildiği günden beri Mevcut olduğu belirli olmaktadır. ek Husus 68 kararından daha sonra düzenlenmiş olan ek Unsur 73 kararının kabul edildiği tarihte, ek gösterge ve makam tazminatı hak ediş kurallarının eşitlenmesi gerekirken eşitlenmediği görülmektedir.

Bir memurun ek gösterge ve makam tazminatı göstergesi ne kadar yüksek ise emekli, malullük aylıkları da o kadar yüksek olabilmektedir.

Tartışılması yahut düzeltilmesi gereken mevzu;

-Yüksek ek göstergeli misyona atandıktan sonra en az 6 ay bu vazifede bulunma kuralı aranırken, yüksek makam tazminatlı bir misyona atandıktan sonra bu misyonda rastgele bir mühlet koşulu aranmıyor. Madem, bir memurun emekli, malullük aylıklarında yüksek aylık almasını kazanmasında belli bir mühlet halinde genel bir düstur Mevcut ise, aylık fiyatlarını artıran bütün süreçlerde bu kuralın işlemesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

-Yüksek ek göstergeyi emeklilik etabında kazanılmasındaki 6 ay kuralının da, yüksek makam tazminatlı göstergeyi emeklilik kademesinde kazanılmasında da tıpkı kaidenin olması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

NOT: Bu değerlendirmelerimiz külliyen haklarında 5434 kararları uygulanan memurlar için geçerlidir. 5510 a tabi memurları kapsamamaktadır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir