Türkiye Maarif Vakfı Meydan Öğretmeni Ahenk ve Geliştirme Program İlanı

Genel Kas 04, 2022 Yorum Yok

ALAN ÖĞRETMENİ Ahenk VE GELİŞTİRME PROGRAMI

Türkiye Maarif Vakfı tarafından Vakıf merkezi ve Yurt dışı istihdam planlaması kapsamında Alan Öğretmeni Ahenk ve Geliştirme Programı düzenlenecektir.

PROGRAM BİLGİLERİ

Türkiye Maarif Vakfı, Vakıf merkezi ve aktiflik gösterdiği ülkelerdeki eğitimci muhtaçlığını karşılamak üzere istihdama yönelik olarak “Alan Öğretmeni Ahenk ve Geliştirme Programı” düzenleyecektir. Gerçekleştirilecek eğitim ve istihdam programı kapsamında; kurumsal oryantasyon, Meydan uzmanlığı, memleketler arası öğretmenlik marifetleri (iletişim, yönetişim, planlama), milletlerarası eğitim sistemleri, ferdî gelişim ve pedagojik formasyon mevzu kümelerinin yer aldığı ve adayların gelişimlerine katkı sağlayacak modüler eğitimler uygulanacaktır. Eğitim programı, Milletlerarası Eğitimci Uğraş Bilgisi ile Şahsî ve Kurumsal Gelişim modüllerinden oluşacaktır.

Program iki kademede yürütülecektir. Birinci kademe teorik eğitim ve işlik çalışmalarından oluşurken ikinci kademe ise Vakıf merkezindeki uygulamalı eğitimi kapsamaktadır. Eğitim kademesi hafta içi her gün ve tam gün (6 saat) olarak toplamda 8 hafta sürecektir. İştirakçiler eğitim sürecinde ve bitiminde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bu basamakta başarılı olanlar, programın 8 hafta sürecek uygulamalı eğitimine katılmaya hak kazanacaklardır. Her iki etapta da devamlılık kuralını sağlayan ve programa dair yükümlülükleri yerine getiren iştirakçilere “Başarı Sertifikası” verilecektir.

FIRSATLAR

Türkiye Maarif Vakfı, 44 ülkede 357 okuluyla memleketler arası eğitim alanında Türkiye’nin dünyaya açılan kapısıdır. Muvaffakiyet Sertifikası almaya hak kazanmış iştirakçiler, Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam Namzet havuzuna alınacak ve gereksinimler bağlamında muvaffakiyet sırasına nazaran istihdam edilebileceklerdir.

BAŞVURU ŞARTLARI

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yahut Mavi Kart sahibi olmak,
 • Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden Dolayı bir Yıl yahut daha Çok mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahküm olmamak.
 • Türkiye’deki üniversitelerin Tablo 1‘deki branşlarla ilgili bölüm/alan/programlarından lisans seviyesinde mezun olmak,
 • 01.06.1991 sonrası doğumlu olmak
 • Mezuniyet ortalamalarının en az 2.50 ya da muadili olması,
 • İngilizce, Fransızca, Arapça lisanlarının rastgele birisini uygun derecede biliyor olmak,

Başvuru Tarihi:

Başvurular; 01/06/2021 – 30/06/2021 tarihleri ortasında 30/06/2021 TSİ 23.59.00‘a kadar alınacaktır.

Başvuru Süreçleri:

Adayların;

 1. 1. Adımda: meslek.turkiyemaarif.org web sitesine girerek ‘Kullanıcı Kaydı’ butonu üzerinden sisteme Üye olmaları ve burada kullanıcı kaydı oluşturduktan sonra sisteme giriş yapmaları,
 2. 2. Adımda: Sisteme giriş yaptıktan sonra ‘Yeni’ ikonundan bütün alanları eksiksiz bir halde doldurarak özgeçmişlerini oluşturmaları ve özgeçmişlerini oluştururken ‘Ekli Dosyalar’ kısmına ilanda belirtilen evrakları ‘Dosya Tipi’ ile uyumlu bir halde eklemeleri ve ‘Kaydet’ butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri,
 3. 3. Adımda: ‘Yayındaki İş İlanları’ modülünden ilgili ilana başvurmaları ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretlemeleri, gerekmektedir.

İstenen Evraklar;

Adayların,

 1. 1. E-Devlet üzerinden alınan Mezun Evrakını,
 2. 2. Özgeçmişini,
 3. 3. Yurt dışında ilgili kısımlardan mezun olan adayların denklik evraklarını,

Pdf halinde, sisteme yüklemeleri ve 30/06/2021 Çarşamba günü saat 23.59.00‘a kadar müracaatlarını yapmaları gerekmektedir.

*Şahsen yahut posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

*Eksik evrak ve bilgi ile yapılan veya ilan kurallarının taşınmadığı tespit edilen müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sınav:

Genel Kültür, genel Yetenek ve Meydan Bilgisini kapsayan ve çoktan seçmeli sorulardan oluşan yazılı İmtihan ile ilgili ayrıntılı bilgiler ön kıymetlendirme sonucunda ilan koşullarını sağlayan adaylara bildirilecektir.

Mülakat:

Sınav sonucunda mülakata çağırılması Müsait görülen adaylara mülakat tarihleri ve saati, müracaat evresinde adaylar tarafından sisteme girilen ferdî e-posta adreslerine gönderilecektir.

Sınav ve Mülakat Tarihi:

Sınav ve mülakat İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Tarih ve diğer bilgileri içeren ayrıntılar adaylara daha sonradan e-posta yolu ile gönderilecektir.

PROGRAM İŞTİRAK BURSU

 • Programa kabul Meydan her bir iştirakçiye program müddetince aylık 1.350 TL burs verilecektir.

Diğer Konular:

 1. 1. Müracaatlar ile ilgili Gerekli kaidelerin sağlanması ve geçerliliği konusunda Kıymetlendirme Kurulunun görüşleri temel alınır.
 2. 2. bütün Davet ve sonuçlar, adaylara e-posta ve/veya sms ile bildirilir.

Bilgi Alma

*Adayların, Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının basvuru@turkiyemaarif.org adresinden e-posta ile bilgi almaları mümkündür.

SIK SORULAN SORULAR

Eğitim lisanı nedir?

 • Programın lisanı Türkçedir.

Eğitim programı nerede ve ne Vakit gerçekleştirilecek?

 • Eğitim programı Türkiye Maarif Vakfının İstanbul’daki Merkezinde gerçekleştirilecektir. Birinci kademedeki eğitimler 8 hafta olmak üzere eğitimler hafta içi her gün ve günde 6 saat yürütülecektir. Programın ikinci kademesi ise 8 hafta sürecektir. Programın başlama tarihi ve ayrıntıları daha sonra programa kabul Meydan iştirakçilere iletilecektir.

Eğitim sırasında ulaşım, iaşe ve ibate takviyesi sağlanacak mı?

 • Türkiye Maarif Vakfı eğitim müddetince öğlen yemeği hizmeti sunacaktır. Ulaşım, konaklama ve sıhhat hizmetleri takviyesi verilmemektedir. Ulaşım, konaklama ve sıhhat gereksinimlerinin karşılanması, iştirakçilerin kendi sorumluluğundadır.

Program mühletince ölçme ve kıymetlendirme süreci nasıl yürütülecek?

 • Program içeriğinin iştirakçiler tarafından edinimini ölçebilmek için Portfolyo kıymetlendirme yapılacaktır. Portfolyo kıymetlendirme; eğitimcilerin iştirakçilerle ilgili Geri bildirimleri, iştirakçilerin devam durumu, uygulamalı eğitim sürecinde Vakfın proje çalışmalarına katkıları, gerçekleştirilecek proje, Aleni uçlu ve çoktan seçmeli imtihanların sonuçlarının bir Tüm olarak değerlendirilmesini içermektedir.

Programın belgelendirilmesi nasıl yapılacak?

 • Katılımcıların sertifika almaya hak kazanabilmesi için Portfolyo kıymetlendirme sürecinde 100 üzerinden 75 ve üzerinde puan alması, derslere %80 devamlılığı, eğitim sırasındaki yükümlülükleri yerine getirmesi ve uygulamalı eğitimi muvaffakiyet ile tamamlaması kuralı aranacaktır. Bu yeterlilikleri yerine getiren iştirakçilere Muvaffakiyet Sertifikası verilecektir.

Programı muvaffakiyetle bitirmek istihdam garantisi sağlar mı?

 • Programı muvaffakiyetle bitirmek Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam garantisi sağlamamaktadır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir