Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yayımlandı

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Nis 06, 2023 Yorum Yok

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

ADALET BAKANLIĞI İŞÇİSİ VAZİFEDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 25/3/2004 tarihli ve 25413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan eşitlik Bakanlığı Çalışanı Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü unsurunun birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“m) YDS/e-YDS: 4/1/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yabancı lisan Bilgisi Tertip Belirleme Yordam ve Asılları Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılan Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı lisan İmtihanını,”

MADDE 2- Birebir Yönetmeliğin 5 inci unsuru aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“Madde 5 – Bu Yönetmelik kapsamında misyonda yükselme ve unvan değişikliğine tabi takımlar aşağıda belirtilmiştir:

Görevde yükselmeye tabi takımlar:

a) Yönetim Hizmetleri Kümesi;

1) Bilgi Süreç Müdürü, Şube Müdürü, yazma İşleri Müdürü, İdari İşler Müdürü, İsimli Dayanak ve Mağdur Hizmetleri Müdürü,

2) İsimli Dayanak ve Mağdur Hizmetleri Müdür Yardımcısı,

3) Müdafaa ve Emniyet Şefi, Muhafaza ve Emniyet Amiri, Şef.

b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Kümesi;

1) Eğitim Uzmanı, Araştırmacı, Uzman.

c) Sivil Savunma Hizmetleri Kümesi;

1) Sivil Savunma Uzmanı.

ç) Bilgi Süreç Hizmetleri Kümesi;

1) Çözümleyici,

2) Çözümleyici Yardımcısı.

d) İdari Hizmetler Kümesi;

1) Sayman,

2) Bilgisayar İşletmeni, Bilgi Hazırlama ve Denetim İşletmeni, Zabıt Katibi, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar, Emanet Memuru, Tebligat Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Müdafaa ve Emniyet Vazifelisi, Sürücü, Mübaşir.

e) Yardımcı Hizmetler Kümesi;

1) Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli, Aşçı, Kaloriferci, Bekçi, Dağıtıcı, Laborant Yardımcısı.

Unvan değişikliğine tabi takımlar:

Kütüphaneci, Mütercim, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Öğretmen, Eğitim Rehberi, Biyolog, Toplumsal Çalışmacı, Psikolog, Pedagog, Sosyolog, Hemşire, sıhhat Memuru, Laborant, Tekniker, Teknik Ressam, Teknisyen, Avukat, Programcı.”

MADDE 3- Birebir Yönetmeliğin 8 inci hususunun birinci fıkrasının (B) bendi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“B) özel kurallar:

1) Bilgi süreç müdürü ve mahalli isimli sicilde bulunan taşra şube müdürü takımlarına atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul yahut fakültelerin; bilgisayar, yazılım, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, sanayi, fizik, matematik mühendislikleri ile matematik, fizik yahut istatistik kısımlarından mezun olmak,

b) İsimli takviye ve mağdur hizmetleri müdür yardımcısı, araştırmacı, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı ve uzman takımlarında farklı ayrı yahut Birlikte en az iki yıl; mühendis, çözümleyici, istatistikçi, programcı, sayman, muhafaza ve Emniyet şefi, müdafaa ve Emniyet amiri yahut şef takımlarında farklı başka yahut Birlikte en az üç yıl; bilgisayar işletmeni, data hazırlama ve Denetim işletmeni, zabıt katibi, memur, ambar memuru, satınalma memuru, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, sekreter, muhafaza ve Emniyet vazifelisi, sürücü, mübaşir, kütüphaneci, mütercim, mimar, öğretmen, eğitim rehberi, biyolog, toplumsal çalışmacı, psikolog, pedagog, sosyolog, hemşire, sıhhat memuru, laborant, tekniker, teknisyen, teknik ressam ve avukat takımlarında farklı başka yahut Bir arada en az dört Yıl olmak üzere Yekün altı Yıl hizmeti bulunmak,

2) Şube müdürü takımına atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte yahut eşitlik yüksekokulu, Uğraş yüksekokullarının eşitlik kısmı yahut eşitlik Uğraş eğitimi ön lisans programı mezunu olmak,

b) İsimli dayanak ve mağdur hizmetleri müdür yardımcısı, araştırmacı, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı ve uzman takımlarında başka farklı yahut Birlikte en az iki yıl; mühendis, çözümleyici, istatistikçi, programcı, sayman, müdafaa ve Emniyet şefi, müdafaa ve Emniyet amiri yahut şef takımlarında başka ayrı yahut Bir arada en az üç yıl; bilgisayar işletmeni, data hazırlama ve Denetim işletmeni, zabıt katibi, memur, ambar memuru, satınalma memuru, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, sekreter, müdafaa ve Emniyet vazifelisi, sürücü, mübaşir, kütüphaneci, mütercim, mimar, öğretmen, eğitim rehberi, biyolog, toplumsal çalışmacı, psikolog, pedagog, sosyolog, hemşire, sıhhat memuru, laborant, tekniker, teknisyen, teknik ressam ve avukat takımlarında farklı başka yahut Bir arada en az dört Yıl olmak üzere Yekün altı Yıl hizmeti bulunmak,

3) yazma işleri müdürü takımına atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte yahut eşitlik yüksekokulu, Uğraş yüksekokullarının eşitlik kısmı yahut eşitlik Uğraş eğitimi ön lisans programı mezunu olmak,

b) En az dört yılı zabıt katibi takımında olmak üzere Yekün en az altı Yıl hizmeti bulunmak,

4) İdari işler müdürü takımına atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte yahut eşitlik yüksekokulu, Uğraş yüksekokullarının eşitlik kısmı yahut eşitlik Uğraş eğitimi ön lisans programı mezunu olmak,

b) İsimli takviye ve mağdur hizmetleri müdür yardımcısı, araştırmacı, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı ve uzman takımlarında farklı başka yahut Bir arada en az iki yıl; mühendis, çözümleyici, istatistikçi, programcı, sayman, müdafaa ve Emniyet şefi, müdafaa ve Emniyet amiri yahut şef takımlarında farklı ayrı yahut Birlikte en az üç yıl; bilgisayar işletmeni, data hazırlama ve Denetim işletmeni, zabıt katibi, memur, ambar memuru, satınalma memuru, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, sekreter, muhafaza ve Emniyet vazifelisi, sürücü, mübaşir, kütüphaneci, mütercim, mimar, öğretmen, eğitim rehberi, biyolog, toplumsal çalışmacı, psikolog, pedagog, sosyolog, hemşire, sıhhat memuru, laborant, tekniker, teknisyen, teknik ressam ve avukat takımlarında farklı ayrı yahut Birlikte en az dört Yıl olmak üzere Yekün altı Yıl hizmeti bulunmak,

5) İsimli takviye ve mağdur hizmetleri müdürü takımına atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul ve fakültelerin psikoloji, ruhsal danışmanlık ve rehberlik, eğitim programları ve öğretim, toplumsal hizmet kısımlarından yahut eğitim fakültelerinden mezun olmak,

b) İsimli takviye ve mağdur hizmetleri müdür yardımcısı takımında Yekün en az iki Yıl yahut İsimli Dayanak ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve/veya isimli dayanak ve mağdur hizmetleri müdürlüğü bünyesinde psikolog, pedagog yahut toplumsal çalışmacı takımlarında farklı ayrı yahut Birlikte Yekün en az altı Yıl hizmeti bulunmak,

6) İsimli dayanak ve mağdur hizmetleri müdür yardımcısı takımına atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul yahut fakültelerin; psikoloji, ruhsal danışmanlık ve rehberlik, eğitim programları ve öğretim, toplumsal hizmet kısımlarından yahut eğitim fakültelerinden mezun olmak,

b) İsimli Dayanak ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve/veya isimli takviye ve mağdur hizmetleri müdürlüğü bünyesinde psikolog, pedagog yahut toplumsal çalışmacı takımlarında başka farklı yahut Bir arada Yekün en az dört Yıl hizmeti bulunmak,

7) Uzman, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı ve araştırmacı takımına atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

b) Mühendis, çözümleyici, istatistikçi, programcı, sayman, müdafaa ve Emniyet şefi, müdafaa ve Emniyet amiri yahut şef takımlarında farklı başka yahut Birlikte en az bir yıl; bilgisayar işletmeni, bilgi hazırlama ve Denetim işletmeni, zabıt katibi, memur, ambar memuru, satınalma memuru, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, sekreter, muhafaza ve Emniyet vazifelisi, sürücü, mübaşir, kütüphaneci, mütercim, mimar, öğretmen, eğitim rehberi, biyolog, toplumsal çalışmacı, psikolog, pedagog, sosyolog, hemşire, sıhhat memuru, laborant, tekniker, teknisyen, teknik ressam ve avukat takımlarında farklı ayrı yahut Bir arada en az üç Yıl olmak üzere Yekün dört Yıl hizmeti bulunmak,

8) başkan takımına atanabilmek için;

a) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

b) Bilgisayar işletmeni, bilgi hazırlama ve Denetim işletmeni, zabıt katibi, memur, ambar memuru, satınalma memuru, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, sekreter, muhafaza ve Emniyet vazifelisi, sürücü, mübaşir, kütüphaneci, mütercim, mimar, öğretmen, istatistikçi, programcı, eğitim rehberi, biyolog, toplumsal çalışmacı, psikolog, pedagog, sosyolog, hemşire, sıhhat memuru, laborant, tekniker, teknisyen, teknik ressam ve avukat takımlarında başka ayrı yahut Bir arada en az iki Yıl olmak üzere Yekün üç Yıl hizmeti bulunmak,

9) Çözümleyici takımına atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul yahut fakültelerin; bilgisayar, yazılım, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, sanayi, fizik, matematik mühendislikleri ile matematik, fizik yahut istatistik kısımlarından mezun olmak,

b) Programcı, çözümleyici yardımcısı yahut istatistikçi takımlarında başka ayrı yahut Birlikte en az üç Yıl hizmeti bulunmak,

c) En az iki programlama lisanını bildiğini belgelemek,

10) Müdafaa ve Emniyet şefi ve müdafaa ve Emniyet amiri takımına atanabilmek için;

a) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

b) Muhafaza ve Emniyet vazifelisi takımında en az üç Yıl hizmeti bulunmak,

c) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı özel Emniyet Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen kuralları taşımak,

11) Bilgisayar işletmeni, bilgi hazırlama ve Denetim işletmeni takımlarına atanabilmek için;

a) Fakülte yahut yüksekokulların bilgisayar kısmı, eşitlik yüksekokulu, Uğraş yüksekokullarının eşitlik kısmı, eşitlik Uğraş lisesi yahut öbür İdadi ve dengi okulların ticaret yahut bilgisayar kısımlarından mezun olmak,

b) En az İdadi yahut dengi Okul mezunu olup, müracaat tarihinde ulusal Eğitim Bakanlığınca onaylı yahut halk kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

c) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, bekçi, dağıtıcı ve laborant yardımcısı takımlarında başka ayrı yahut Birlikte en az iki Yıl hizmeti bulunmak,

12) Sürücü takımına atanabilmek için;

a) En az İdadi yahut dengi Okul mezunu olmak,

b) Hizmetin özelliğine nazaran en az B sınıfı şoför evrakına sahip olmak,

c) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, bekçi, dağıtıcı ve laborant yardımcısı takımlarında başka ayrı yahut Bir arada en az iki Yıl hizmeti bulunmak,

13) Zabıt katibi takımına atanabilmek için;

a) Fakülte yahut yüksekokulların bilgisayar kısmı, eşitlik Uğraş yüksekokulu yahut Uğraş yüksekokullarının adalet, eşitlik ön lisans yahut ceza infaz ve Emniyet hizmetleri programı, İdadi yahut Uğraş liselerinin eşitlik alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program yahut alanları ile öteki İdadi ve dengi okulların bilgisayar yahut bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak,

b) En az İdadi yahut dengi Okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini muvaffakiyetle tamamladığını belgelemek yahut müracaat tarihinde ulusal Eğitim Bakanlığınca onaylı yahut halk kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

c) 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan eşitlik Bakanlığı Memur İmtihan, Nakil ve atama Yönetmeliği uyarınca yapılacak uygulamalı imtihanda başarılı olmak,

ç) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, bekçi, dağıtıcı ve laborant yardımcısı takımlarında farklı ayrı yahut Birlikte en az iki Yıl hizmeti bulunmak,

14) Memur, ambar memuru, sekreter, satınalma memuru, emanet memuru, tebligat memuru, veznedar, mübaşir ve santral memuru takımına atanabilmek için;

a) En az İdadi yahut dengi Okul mezunu olmak,

b) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, bekçi, dağıtıcı ve laborant yardımcısı takımlarında başka ayrı yahut Bir arada en az iki Yıl hizmeti bulunmak,

15) Muhafaza ve Emniyet vazifelisi takımına atanabilmek için;

a) En az İdadi yahut dengi Okul mezunu olmak,

b) Misyonunu devamlı yapmasına Mani olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve gibisi mahzurlar bulunmadığını tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sıhhat konseyi raporu ile belgelemek,

c) Erkeklerde 170 cm, bayanlarda 160 cm’den kısa uzunluklu olmamak,

ç) Uzunluk uzunluğunun santimetre cinsinden nihayet iki sayısı ile kilosu ortasındaki ayrım 13’ten fazla, 17’den az olmamak,

d) 5188 sayılı Kanunda belirtilen kuralları taşımak,

e) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, bekçi, dağıtıcı ve laborant yardımcısı takımlarında başka farklı yahut Bir arada en az iki Yıl hizmeti bulunmak.”

MADDE 4- Tıpkı Yönetmeliğin 9 uncu hususunun ikinci fıkrası aşağıdaki halde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer Meydan “kadroların” ibaresinden sonra gelmek üzere “ili,” ibaresi eklenmiş, tıpkı unsurun dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki formda değiştirilmiş ve birebir unsura yedinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Atama yapılacak boş takımların ili, sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı yazılı İmtihan tarihinden en az kırk beş gün Evvel duyurulur. müracaat mühleti en az beş Amel günü olarak belirlenir.”

“İlan edilen takımlar için belirlenen müracaat tarihinin nihayet günü prestijiyle aranan nitelikleri taşıyan işçi, müracaat kaidelerini taşıdığı farklı unvanlı takımlardan yalnızca biri için duyuruda belirtilen biçimde müracaatta bulunabilir.

Başvurular, isimli dayanak ve mağdur hizmetleri müdür ve müdür yardımcısı takımları ile merkez Örgüt takımları için unvan; taşra takımları için Vilayet ve unvan belirtilmek suretiyle yapılır.

Merkez Örgüt ve taşra takımlarında vazife yapan işçi isimli dayanak ve mağdur hizmetleri müdür ve müdür yardımcısı takımları için yapılacak misyonda yükselme imtihanına başvurabilir.

Adli dayanak ve mağdur hizmetleri müdür ve müdür yardımcısı takımları için yapılacak müracaatlar dış olmak üzere;

a) Taşra takımlarında vazife yapan işçi, takımlarının bulunduğu Vilayet taşra takımları yahut merkez Örgüt takımları için,

b) Merkez Örgüt takımlarında misyon yapan işçi ise merkez Örgüt takımları yahut taşra takımları için,

yapılacak misyonda yükselme imtihanına başvurabilir.”

“Birden Çok unvana yahut birebir unvan için apansız Çok yere yapılan müracaatlar geçersiz sayılır.”

MADDE 5- Birebir Yönetmeliğin 15 inci unsurunun birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki Tümce eklenmiştir.

“Yazılı imtihanın bahsi geçen Kurum yahut kuruluşlardan birine yaptırılması halinde, imtihana ait konular imtihanın yaptırılacağı Kuruluş yahut kurum ile yapılacak protokolde düzenlenir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 15/A hususunun birinci fıkrasında yer Meydan “veya pozisyon” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, birebir fıkrada yer Meydan “dört” ibaresi “üç” halinde, birebir hususun ikinci fıkrasının (a) bendinde yer Meydan “(25 puan)” ibaresi “(20 puan)” biçiminde, birebir fıkranın (b) bendinde yer Meydan “(15 puan)” ibaresi “(20 puan)” halinde, tıpkı fıkranın (c) bendinde yer Meydan “(15 puan)” ibaresi “(20 puan)” biçiminde, birebir fıkranın (e) bendinde yer Meydan “(15 puan)” ibaresi “(10 puan)” formunda değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 15/B unsuruna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Görevde yükselme imtihanında başarılı olmalarına karşın, ilan edilen takım sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak işçiden asıl Namzet sayısını geçmeyecek sayıda işçi, muvaffakiyet sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı unsuru başlığı ile Bir arada aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“Sınav kurulları

Madde 16- İmtihan şuraları Bakanlıkça belirlenir.

Yazılı İmtihan konseyi; İşçi genel Müdürü yahut İşçi genel Müdür Yardımcılarından birinin başkanlığında, Bakanlıkta vazifeli Yargıç ve savcı sınıfından dört üyenin iştirakiyle Yekün beş asıl üyeden oluşur. Tıpkı yolla yedek üyeler de belirlenir.

Sözlü İmtihan şurası; İşçi genel Müdür Yardımcılarından birinin başkanlığında, Bakanlıkta misyonlu Yargıç ve savcı sınıfından dört üyenin iştirakiyle Yekün beş asıl üyeden oluşur. Birebir yolla yedek üyeler de belirlenir. Gerektiğinde birebir adapla apansızın Çok kelamlı İmtihan şurası oluşturulabilir.

Sınav konseyleri kurul Üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. İmtihan konseylerinin sekretarya hizmetleri İşçi genel Müdürlüğünce yürütülür.

Sınav konseyinin reis ve üyeleri, kendilerinin yahut eşlerinin ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan yahut kayın hısımlarının katıldıkları misyonda yükselme imtihanının İmtihan heyetlerinde misyon alamazlar. Bu durumda İmtihan konseyine Bakanlık tarafından belirlenecek Üye yahut üyeler katılır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 17 nci hususunun ikinci fıkrasında yer Meydan “atamaları eşitlik komitelerince Teklif edilen personel” ibaresi “taşra kadroları” halinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 22 nci unsuru başlığı ile Bir arada aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“Atama

Madde 22- Misyonda yükselme imtihanında başarılı olanlardan; taşra takımlarına atanacaklar muvaffakiyet sıralaması ve tercihlerine nazaran, merkez Örgüt takımlarına atanacaklar ise muvaffakiyet sıralamasına nazaran, ilan edilen boş takım sayısını geçmeyecek halde, takım ve gereksinim durumu dikkate alınarak atanırlar.

Tercihte bulunmayanlar ile ilan edilen mahal sayısı kadar tercihte bulunmaması sebebiyle atanamayanlar, atanma haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Atanmaya hak kazandıkları takıma ait vazifelere mevzuatla öngörülen müddet içinde başlamayanların Laf konusu atanma hakları sona erer.

Haklarında Nakil kaidelerinin kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki hareketlerinden Dolayı isimli yahut idari bir kovuşturma yahut soruşturma bulunanların atamaları kovuşturma ve soruşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

Duyurulan takımlardan;

a) Atanma koşullarını taşımadıkları için imtihanların geçersiz sayılması yahut bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan misyona geçerli bir mazeret olmaksızın mühleti içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, mevt, memurluktan çekilme yahut çıkarılma, Öbür unvanlı takım yahut durumlara ya da Öbür bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan yahut boşalanlara, muvaffakiyet sıralamasının mutlaklaştığı tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere birebir unvanlı takımlar için yapılacak müteakip imtihana ait duyuruya kadar, belirlenmiş ise; taşra takımları için başvurulan vilayetteki yedekler ortasından, isimli dayanak ve mağdur hizmetleri müdür ve müdür yardımcısı takımları ile merkez Örgüt takımları için belirlenen yedekler ortasından muvaffakiyet listesindeki sıralamaya nazaran Nakil yapılabilir.

Atama öncesi yahut sonrası rastgele bir nedenle vazifesi kabul etmekten vazgeçenlerin birebir imtihana dayalı olarak atamaları yapılamaz.

Görevde yükselme imtihanına rastgele bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan yahut yedeklerden altı ay içindeki müteakip imtihana ait duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından rastgele bir sebeple feragat edenler, tıpkı unvanlı takımlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen Tüm adap ve temellere tabidir.

Görevde yükselme suretiyle atananlar, atandıkları unvan ve mahalden Öbür unvan yahut mahallere, eşitlik Bakanlığı Memur İmtihan, Nakil ve atama Yönetmeliğinde sayılan mazeretlere ait atamalar dışında üç Yıl misyon yapmaları halinde atanma talebinde bulunabilirler. Atanma tarihinden evvelki mazerete dayanılarak naklen atanma talebinde bulunulamaz.”

MADDE 11- Birebir Yönetmeliğin 25 inci unsuru aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“Madde 25- 5 inci hususta belirtilen unvan değişikliğine tabi takımlara çalışanın atanması vazifede yükselme imtihanına ait yöntem ve asıllar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği imtihanı sonucundaki başarısına nazaran gerçekleştirilir.

Başvurular unvan belirtilmek suretiyle yapılır. apansızın Çok unvan için yapılan müracaatlar geçersiz sayılır.

Unvan değişikliği imtihanında başarılı olanlar muvaffakiyet sıralaması ve tercihlerine nazaran, ilan edilen boş takım sayısını geçmeyecek halde, takım ve gereksinim durumu dikkate alınarak atanırlar.

Tercihte bulunmayanlar ile ilan edilen mahal sayısı kadar tercihte bulunmaması sebebiyle atanamayanlar, atanma haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Duyurulan takımlardan;

a) Atanma kurallarını taşımadıkları için imtihanların geçersiz sayılması yahut bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan vazifeye geçerli bir mazeret olmaksızın müddeti içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, vefat, memurluktan çekilme yahut çıkarılma, Öbür unvanlı takımlara yahut durumlara ya da Öbür bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan yahut boşalanlara, muvaffakiyet sıralamasının katılaştığı tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere tıpkı unvanlı takımlar için yapılacak müteakip imtihana ait duyuruya kadar, belirlenmiş ise yedekler ortasından muvaffakiyet sırasına nazaran Nakil yapılabilir.

Unvan değişikliği yazılı imtihanları, misyon alanları ve Nakil yapılacak misyonun niteliğine ait mevzularda yaptırılır.

Bu imtihana katılacaklarda Bakanlıkta yahut tahsil durumlarıyla ilgisi olmayan misyonlarda muhakkak bir müddet hizmet yapmış olma kuralı aranmaz.

Bu Yönetmelik kapsamındaki işçiden doktora tahsilini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği imtihanına katılmaksızın tahsille ihraz edilen misyonlara atanabilirler.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak kurallar şunlardır:

a) Kütüphaneci, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Öğretmen, Çocuk Eğitimcisi, Eğitim Rehberi, Biyolog, Toplumsal Çalışmacı, Psikolog, Pedagog, Sosyolog takımlarına atanabilmek için;

1) En az fakülte yahut dört yıllık yüksekokulların ilgili kısımlarından mezun olmak,

2) Yapılan unvan değişikliği imtihanında başarılı olmak,

b) Mütercim takımına atanabilmek için;

1) Fakülte yahut dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercim ve tercümanlık kısımlarından yahut ilgili öteki kısımlardan mezun olmak,

2) Yapılacak imtihanın nihayet müracaat tarihi prestijiyle 5 Yıl içerisinde alınmış, YDS/e-YDS’den en az (B) seviyesinde ya da lisan yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan Öbür bir dokümana sahip olmak,

3) Yapılan unvan değişikliği imtihanında başarılı olmak,

c) Hemşire, sıhhat Memuru, Laborant takımına atanabilmek için;

1) Bu unvanları veren fakültelerin, yüksekokulların yahut Uğraş liselerinin ilgili kısımlarından mezun olmak,

2) Yapılan unvan değişikliği imtihanında başarılı olmak,

ç) Teknik Ressam takımlarına atanabilmek için;

1) Bu unvanları veren yüksekokul, Uğraş liseleri yahut teknik liselerin ilgili kısımlarından mezun olmak,

2) Yapılan unvan değişikliği imtihanında başarılı olmak,

d) Teknisyen takımına atanabilmek için;

1) 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Kimi Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunda teknisyen için belirtilen tahsil koşulunu taşımak,

2) Yapılan unvan değişikliği imtihanında başarılı olmak,

e) Tekniker takımına atanabilmek için;

1) 3795 sayılı Kanunda tekniker ve yüksek tekniker için belirtilen tahsil kuralını taşımak,

2) Yapılan unvan değişikliği imtihanında başarılı olmak,

f) Avukat takımına atanabilmek için;

1) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

2) Yapılan unvan değişikliği imtihanında başarılı olmak,

g) Programcı takımına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı kısmından mezun olmak,

2) En az bir programlama lisanı bildiğini belgelemek,

3) Yapılan unvan değişikliği imtihanında başarılı olmak,

gerekir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki süreksiz unsur eklenmiştir.

“Geçici Husus 3 – Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten Evvel duyurusu yapılmış vazifede yükselme ve unvan değişikliğine ait Amel ve süreçler, duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan kararlara nazaran tamamlanır.”

MADDE 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Yönetmelik kararlarını eşitlik Bakanı yürütür.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir