Tag

Madde

Engelli Bireylere Kimlik Kartı Verilmesine ve Ulusal Engelli Veri Sistemi Oluşturulmasına Dair Yönetmelik

Engelli Bireylere Kimlik Kartı Verilmesine ve Ulusal Engelli Data Sistemi Oluşturulmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik

Devlet Memurlarına Ödenecek Artırım ve Tazminatlara Ait Kararda Değişiklik Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Nakil ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Okul süresi ile doğum borçlanmalarında en az 6 ay bekleme zorunlu mu?

5434 sayılı Kanunda yer Meydan borçlanmaların emeklilik öncesi en az 6 ay Evvel yapılma zaruriliği olmakla Bir arada 5510 sayılı Kanunla getirilen yeni borçlanmalarda bu mecburilik bulunmamaktadır.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği Yayımlandı

Devlet Tiyatroları genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Aile Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik

Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı İşçisi Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.