Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri May 11, 2023 Yorum Yok

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 7268

Ekli “Devlet Memurlarına Ödenecek Artırım ve Tazminatlara Ait Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci hususu yeterince karar verilmiştir.

11 Mayıs 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ARTIRIM VE TAZMİNATLARA AİT KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Artırım ve Tazminatlara Ait Kararın eki (I) sayılı “İş Zahmeti, İş Riski, Temininde Zahmet ve Mali mesuliyet Zammı” Cetvelinin “(B) Teknik Hizmetler Bölümü”nün 2 nci sırasında yer Meydan “mimar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, peyzaj mimarı, İç mimar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Birebir Kararın eki (II) sayılı “Özel Hizmet Tazminatı” Cetvelinin “(E) Teknik Hizmetler” kısmının;

a) 1 inci sırasının (b) bendinde yer Meydan “mimar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “peyzaj mimarı, İç mimar,” ibaresi,

b) 6 nci sırasının birinci cümlesinde yer Meydan “fabrika” ibaresinden sonra gelmek üzere “, tersane” ibaresi,

eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Kararın;

a) 1 inci hususu ile 2 nci unsurunun (a) bendi 15/5/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) öteki kararları yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir