Tag

Başarı

Danıştay’dan, KİT’lerdeki Muvaffakiyet fiyatının düşülmesine dair Değerli karar

Dava; . Vilayet Müdürlüğü buyruğunda kontratlı işçi olarak misyon yapmakta olan davacı tarafından, 2012 yılı mukavele muvaffakiyet fiyatının %8 …