Savunma Sanayii Başkanlığı 14 uzman yardımcısı alacak

Genel Kas 02, 2022 Yorum Yok

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından:

SAVUNMA SANAYİİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

A. Genel

(1) Savunma Sanayii Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere, Giriş İmtihanı (Sözlü İmtihan Yöntemi) ile genel idare Hizmetleri sınıfından 7 nci derece takımlara atanmak üzere aşağıda belirtilen tahsil kısımları ve tahsil kısmı karşısında belirtilen kontenjan adedi kadar Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alınacaktır:

ÖĞRENİM BÖLÜMÜ

KONTENJAN

ADEDİ

SÖZLÜ İMTİHANA ÇAĞIRALACAK Namzet SAYISI

KPSS

ŞARTI

YDS

ŞARTI

Elektrik-Elektronik Mühendisliği/

Elektronik Mühendisliği/

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

3

12

KPSS P1 PUAN

TÜRÜNDEN EN

AZ 85 PUAN

İNGİLİZCE

ALANINDA EN AZ

B DÜZEYİ (EN AZ 80 PUAN)

Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği

2

8

Makine Mühendisliği / Mekatronik Mühendisliği

2

8

Endüstri Mühendisliği

2

8

Uçak Mühendisliği/

Uzay Mühendisliği/

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

2

8

İşletme/ İktisat

2

8

Metalurji ve Materyal Mühendisliği

1

4

TOPLAM

14

56

B. İmtihan müracaat Şartları

(1) Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş imtihanına başvuracak adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunun (A) bendinde belirtilen genel kuralları taşımaları,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren ilan metninde yer Meydan tahsil kısımlarından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Şurası tarafından kabul edilen Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki tahsil kısımlarından mezun olmaları,

c) İmtihanın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmaları (01.01.1985 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

ç) 2019 ve 2020 yıllarında yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanından KPSS P1 puan tipinden 85 (seksen beş) ve üzeri puan almış olmaları,

d) 01.11.2018 tarihinden sonra yapılan Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanı (YDS) yahut Elektronik Yabancı lisan İmtihanından (e-YDS) İngilizce alanında en az 80 (seksen) puana yahut Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yabancı lisan İmtihanları Eşdeğerlik Tablosuna nazaran memleketler arası geçerliliği olup YDS/e-YDS imtihanlarına denkliği kabul edilen yabancı lisan İmtihan puanına sahip olmaları,

e) Askerlik durumu prestijiyle; askerlikle ilgilerinin bulunmaması (muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmaları),

f) Vazifelerini devamlı yapmalarına Mani olabilecek akıl hastalıklarının bulunmaması gerekmektedir.

C. İstenen Belgeler

(1) Adaylar müracaatlarını; 4 Kasım – 19 Kasım 2020 tarihleri ortasında Başkanlığın internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) İmtihan müracaat ekranında tarifli olan bilgileri eksiksiz doldurarak, aşağıda belirtilen evrakları nihayet müracaat tarihi olan 19 Kasım 2020, Perşembe günü mesai bitimine kadar (saat 18:00) sisteme yükleyeceklerdir. Giriş İmtihanına ilişkin bütün dokümanlar elektronik ortamda alınacak olup posta yahut öteki hallerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

a) Özgeçmiş

b) nihayet 6 aya ilişkin vesikalık fotoğraf

c) Diploma yahut mezuniyet evrakının yahut Yükseköğretim Konseyi tarafından onaylanmış denklik dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği yahut e-Devlet’ten alınmış barkotlu Yükseköğretim mezun dokümanı,

ç) Milletlerarası geçerliliği olup, lisan yeterliliği bakımından ÖSYM Yabancı lisan İmtihanları Eşdeğerlik Tablosuna nazaran YDS/e-YDS imtihanlarına denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen puanla müracaatta bulunulması halinde ilgili belge

(2) Noksan doküman, bilgi ve şartları uymadığı halde yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar imtihana çağrılmayacaktır.

Ç. Giriş İmtihanına Çağrı

(1) tahsil kısımlarına nazaran ilanda kontenjan bilgisi belirtilen kısımlara başvuran adaylardan her kısım için KPSS sonuçlarına istinaden en yüksek puana sahip olandan başlanarak 4 (dört) katına kadar Namzet (son sıradaki adayla birebir puanı alanlar dahil) imtihana çağrılacaktır.

(2) Giriş imtihanına katılmaya hak kazananların isimleri, soyadları, KPSS puanları, imtihanın tarihi, yeri ve saatleri Başkanlığın internet (www.ssb.gov.tr) sitesinde ilan edilecektir. Bu İlan tebligat kararında olup, ayrıyeten yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

(3) İmtihana katılmak üzere isimleri ilan edilen adaylardan, daha sonra imtihana katılma kurallarını taşımadığı tespit edilenler giriş imtihanına alınmayacaktır. Bunlardan giriş imtihanına girmiş olanların imtihanları geçersiz sayılacaktır.

(4) İmtihana katılmayan Namzet başarısız sayılacaktır.

D. Giriş Sınavı

(1) Giriş imtihanı kelamlı İmtihan halinde yapılmaktadır. Adayın muvaffakiyet puanı, kelamlı İmtihan puanıdır.

(2) Kelamlı imtihan, adayların;

a) Alanı ile ilgili bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden kıymetlendirilerek, farklı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, şura tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden kıymetlendirilmektedir.

(3) Kelamlı İmtihan puanı, komite üyelerinin her birinin her bir Namzet için başka farklı verdiği puanların aritmetik ortalaması alınması suretiyle hesaplanmaktadır.

E. Kıymetlendirme ve Atama

(1) Giriş imtihanında başarılı sayılabilmek için, giriş imtihanı mevzularında 100 (yüz) puan üzerinde yapılan kıymetlendirme sonucunda en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir.

(2) Adaylar, muvaffakiyet puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle muvaffakiyet derecesine nazaran sıralanmaktadır. (Adayların muvaffakiyet puanının eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınmaktadır.)

(3) Asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adayların, giriş imtihanından yetmiş ve üzerinde puan almış olmaları yerleştirme için hak teşkil etmemektedir.

(4) Giriş imtihanı sonuçları, Başkanlıkta ve Başkanlık internet sitesinde (www.ssb.gov.tr) ilan edilerek, asıl ve varsa yedek listelerde yer Meydan adaylara bildirilmektedir.

(5) Asıl listeden imtihanı kazandığı halde misyona başlamayanların yahut Türlü sebepler ile misyonundan ayrılanların (ölüm, istifa yahut atama vb.) yerine muvaffakiyet listesine nazaran yedek listeden Namzet çağrılabilir.

(6) Muvaffakiyet sırasına nazaran alınacak yedek listede yer Meydan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay mühletle geçerli olup, daha sonraki imtihanlar için müktesep hak yahut rastgele bir öncelik hakkı teşkil etmemektedir.

(7) İmtihanda başarılı olanların Başkanlıkça kendilerine bildirilen müddet içerisinde Savunma Sanayii Başkanlığı İşçi ve Eğitim Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

(8) Rastgele bir halk kurum/kuruluşunda çalışmakta iken Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı imtihanını kazanan adaylardan misyon yaptığı kurum/kuruluşça muvafakat verilmeyenler için Başkanlık kıymetlendirme hakkını Bâtın tutmaktadır.

F. Bilgi Alma

(1) ihtiyaç duyulması halinde detaylı bilgi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı İşçi ve Eğitim Daire Başkanlığı’nın (312) 411 91 36, (312) 411 93 02, (312) 411 97 00, (312) 411 98 57 ve (312) 411 96 85 numaralı telefonlarından edinilebilir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir