Vazifesinden ayrılıp memur olmak isteyen öğretim vazifelisi taban kaç yıl çalışmalı!

Kiralık Evler Eki 27, 2022 Yorum Yok

Diğer işçi kanunlarına tabi iken, vazifesinden ayrılıp da memur takımlarına atanmak isteyenler minimum kaç yıl çalışmalıdır. Bu konu daha evvel 28.07.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri Nolu Kamu İşçi Bildirimi ile düzenlenmişti. Bu bildiride yer alan karar yeterince minimum 2 yıl çalışmış olma koşulu aranmıştır.

Ancak kelam konusu bu bildirim, 21.10.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4 Seri Nolu kamu İşçi Bildirimi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Bir öğretim vazifelisi 2010 yılının Nisan ayında yani 1 Seri nolu Bildirim yürürlükte iken, misyonundan ayrılmış ve bir bakanlığa atanmak için başvurmuştur. Bakanlık da bildirim kararını münasebet göstererek, atanma talebini reddetmiştir. Atanma talebi reddedilen öğretim vazifelisi hem bildiri kararının hem de red karşılığının iptali için dava açmıştır.

Dosyayı inceleyen Danıştay 12. Dairesi, misyonundan ayrılıp da 657 sayılı Kanununa tabi memur takımlarına atanmak isteyen öğretim vazifelileri için taban 2 yıl çalışmış olma kuralı aranmasında hukuka karşıtlık bulunmadığına karar vermiştir.

Daha evvel Danıştay İdari Dava Daireleri Heyeti da 2017 yılında, bildirim kararının iptali istikametinde karar veren Danıştay 12. Dairesinin E:2010/8348 nolu kararının bozulmasına karar vermişti.

İŞTE DANIŞTAY 12. DAİRESİNİN KARARI

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir