Tayini çıkan sıhhat işçisi ne kadar müddette ayrılmalıdır?

Kiralık Evler Eki 27, 2022 Yorum Yok

Soru: Sıhhat Bakanlığı alt bölge tayini istedim tayinim olumlu sonuçlandı. ÇKYS’de düştü, ancak ayrılış müddeti ne kadar? işçi servisim 60 gün diyor, internette 45 gün yazıyor, vilayet sıhhat müdürlüğü 30 gün diyor, başım karıştı. müsaade devri olduğu için eksik eleman var ondan ötürü hastane çabucak çıkışıma müsaade vermiyor

Cevap: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 62.ve 63.maddelerinde şu karar yer almaktadır:

Madde 62

“a) Birebir yerdeki misyonlara atananlar atama buyruklarının kendilerine bildirim gününü,

b) Öbür yerdeki misyonlara atananlar, atama buyruklarının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belirli yol mühletini, izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve inanılmaz hallerde bu müddet Cumhurbaşkanı Kararı ile kısaltılabilir.

Üstteki mühletler;

1 – Yasal müsaadelerin kullanılması yahut süreksiz bir misyonun yapılması sırasında diğer bir vazifeye atanan memurlar için iznin yahut süreksiz vazifenin bitimi,

2 – Hesaplarını, yerlerine gelenlere zaman zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,

3 – Eski misyonlarına devamları kurumlarınca yazılı olarak bildirim edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni vazife yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği, tarihinde başlar.”

Madde 63

“Bir vazifeye birinci kez yahut tekrar atananlardan evrak ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62. unsurdaki müddet içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl müddetle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların evrak ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle misyona başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama süreci atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.”

DEĞERLENDİRME

657 Sayılı Kanunda atama bildirisi sonrası müddetler belirtilmiş olup, atama bildirisi öncesi müddetlerden bahsedilmemiştir.

Bu durumda Sıhhat Çalışanı Ne Kadar Müddet İçinde Ayrılması Gerekir

Bu müddetler “Atama Kıymetlendirme Komisyonu” tarafından belirlenir. Devir Tayinlerinde İlan metninde belirtilirken, mazeret ve öbür tayinlerde Atama Kıymetlendirme Komitesince alınan karar doğrultusunda, atama kararlarında bu müddetler belirtilir. Bu müddetler atama çeşidine nazaran farklılık gösterebilir. Örneğin, 2019 Yılı Haziran Devri İsteğe Bağlı Vilayetler Ortası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası İlan metninde belirtilen mühlet 30 gündür, 2017 yılında yapılan Unvan Değişikliği imtihanını kazananlar için Kurul tarafından belirtilen süre 60 gündür.

Değerlendirme; Alt bölge tayini istemeniz nedeniyle, Atama Değerlendirme komisyonu tarafından alınan ve atama kararında belirtilen mühlet içinde ayrılış yapmanız gerekmektedir. Belirtilen müddet içinde ayrılış yapmadığınız takdirde, ayrılış yapmama mazeretinizi bildirmeniz gerekmekte, aksi takdirde atamanız iptal edilecektir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir