Yeni düzenlemeyle, çalışanlara süreksiz görevlendirme yapılabilir mi?

Kiralık Evler Eki 27, 2022 Yorum Yok

Bu yazımızda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D statüsünde kamu kurum ve kuruluşlarında Daima Personel olarak çalışanların yakın tarihte yapılan mevzuat değişiklikleri sonrasında kurumlar ortası süreksiz görevlendirme yapıp yapamayacağı konusunda değerlendirmelerde bulunacağız.

Bildiğiniz üzere, yeni hükümet sistemi ile birlikte birçok düzenlemeyi içeren 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Ahenk Sağlanması Maksadıyla Birtakım Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kararında Kararname 09 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kelam konusu kanun kararında kararnamenin 178 inci hususuyla 375 sayılı Kanun Kararında Kararnameye eklenen ek 25 inci unsur mucibince, kamu kurum ve kuruluşları ortasında süreksiz görevlendirme metotlarında esaslı değişiklikler yapıldı. Bu mevzuya dair ayrıntılar ise 03 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Kurumlararası Süreksiz Görevlendirme Yönetmeliği“nde açıklandı.

Kurumlararası Süreksiz Görevlendirme Yönetmeliğinin “Amaç ve Kapsam” başlıklı 1 inci unsurunun 2 nci fıkrasında; “Bu Yönetmelik, kurumlarda statülerine bakılmaksızın bir takım yahut konuma dayalı olarak çalışan işçi hakkında uygulanır.”, 3 üncü fıkrasında ise “Hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hakkında bu Yönetmelik kararları uygulanmaz.” denilmiştir.

Öte yandan, 24 Aralık 2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Harikulâde Hal Kapsamında Kimi Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Kararında Kararnamenin 127 nci hususuyla 375 sayılı Kanun Kararında Kararnameye eklenen süreksiz 23 ve süreksiz 24 üncü hususlarında belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve öteki mevzuat kararları uyarınca işçi çalıştırılmasına dayalı hizmet alım kontratları kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların daima personel takımlarına yahut mahalli yönetim şirketlerinde emekçi statüsüne geçirilmesine ait konular düzenlenmiştir.

Ayrıyeten, kelam konusu kanun kararında kararnamenin 127 nci unsurunun 5 inci fıkrasında; “Sürekli personel takımlarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen kaideleri taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve ünitede geçiş süreci yapılmadan evvelki ihale kontratı kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir.” tabiri bulunmaktadır.

Üstte yer verilen mevzuat kararları birlikte değerlendirildiğinde;

1- 696 sayılı Kanun Kararında Kararname ile taşerondan takıma geçen çalışanların yasal düzenlemeden önce yürüttükleri hizmetlerin devamı kural koşulduğundan; misyon yaptığı kurumun muvafakatı ile –aynı meslek kodunda– öbür bir kurum buyruğunda süreksiz olarak görevlendirilebileceği,

2- Başka personel olarak vazife yapan bireylerin ise ilgili yönetmelik kararlarına uygun olarak gerek kurum buyruğuna gerekse başka kurumların öteki bir konumuna çalıştıkları kurumun muvafakatı ile süreksiz olarak görevlendirilebileceği,

Değerlendirilmektedir.

Yavuz Selim KAPLAN

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir