Tag

Uzman

Görevden alınan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü kariyer kadroya atanabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Heyeti, Vilayet Müdürü olarak vazife yapmakta iken araştırmacı takımına atanan davacıların, 3 sayılı Üst Kademe Yöneticileri ile halk Kuruluş ve Kuruluşlarında Nakil Yollarına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 6/4-b unsuru uyarınca uzman yahut kontrol elemanı takımına atanma istemiyle yapılan müracaatların reddine ait açılan davalara ait içtihadı birleştirme kararını verdi.<

Hekim öğretim üyesi müfettiş yahut meslek uzman takımına naklen atanabilir mi?

Soru: Bir devlet üniversitesinde iki yıldır tabip öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Bakanlıklar, YÖK, RTÜK, ÖSYM vb. kurumlarda ki uzman …

Hangi hekimler, emekli maaşına ek ek ödeme alabilir?

Emeklilerden, branşında uzman olan tabip ve diş tabipleri için 17000; branşında uzman olmayanlar için de 13000 gösterge sayısının yeni memur maaş …