Hekim öğretim üyesi müfettiş yahut meslek uzman takımına naklen atanabilir mi?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 03, 2022 Yorum Yok

Soru: Bir devlet üniversitesinde iki yıldır tabip öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Bakanlıklar, YÖK, RTÜK, ÖSYM vb. kurumlarda ki uzman takımına geçiş yapma hakkım Mevcut mıdır? Kuruluş Müsait gördüğü takdirde meslek uzmanlığa naklen geçiş Muhtemel müdür? halk kurumlarında ki (üniversite, belediye ve bakanlık) vazifede yükselmeye Alışılmış müdürlük takımlarına naklen geçiş yapmam Muhtemel mü?

Cevap: Devlet üniversitelerinde misyon yapan öğretim elemanları 657 sayılı Kanunun 74. hususunun nihayet fıkrasına nazaran memur takımlarına naklen atanabilmekte, bunlardan istifa edenler ise birebir Kanunun 92. hususuna nazaran memur takımlarına açıktan atanabilmektedir.

Kamu Kurumlarında Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Asıllarına Dair genel Yönetmelik ile Devlet memurları ile halk iktisadi teşebbüslerinde misyon yapan kontratlı çalışanın vazifede yükselme ve unvan değişikliklerine ait yordam ve asılları düzenlenmiştir. Üniversite öğretim elemanları 2914 sayılı Yükseköğretim İşçi Kanunu ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi olup, genel Yönetmelik kapsamında bulunmadığından vazifede yükselme yahut unvan değişikliği imtihanına tabi değildir.

Öğretim elemanlarının atanabileceği memur takım unvanlarının belirlenmesinde Yönetmeliğin ek 1. hususunda yer alan, Diğer işçi kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi vazifelere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, birebir unvanın olmaması halinde tahsil durumu ve ihraz ettiği unvanla Bir arada atanacağı unvan ve Devlet İşçi Başkanlığının Olumlu görüşü dikkate alınır.hükmü temel alınmaktadır.

Yukarıda yer verilen karar kapsamında Mülga Devlet İşçi Başkanlığı öğretim üyeleri ve öteki akademik işçi bakımından ikili bir ayrıma gitmiş olup, öğretim üyeleri bakımından Nakil yapılacak takım unvanının genel ve Özel koşullarının taşınması kâfi görülmüştür. Bu kapsamda öğretim üyeleri Nakil yapılacak takım için Gerekli tahsil koşulu ve hizmet müddetine sahip olmaları halinde durumlarına Müsait memur takımlarına atanabilmektedir. 2914 sayılı Kanunun 3. unsuruna nazaran profesör ve doçentlerler Birlikte öğretim üyeleri sınıfına iç olan tabip öğretim üyeleri; on Yıl hizmeti olması halinde olağan şartlarda misyonda yükselme imtihanı ile Nakil yapılan birinci yahut ikinci dereceli şube müdürü takımına imtihana tabi olmaksızın naklen yahut açıktan atanabilecektir.

Öğretim üyeleri dışındaki öğretim elemanları ise hala misyon yaptıkları yahut tahsil durumları itibariyle kazanmış oldukları unvanlara direkt atanabilmektedir. mesela 2914 sayılı kanun kapsamında “uzman” takımında vazife yapan bir akademisyen, 657 sayılı Kanun’a tabi idari “uzman” takımına, mühendislik fakültesi mezunu bir araştırma vazifelisi mühendis takımına imtihansız olarak ve mülga Devlet İşçi Başkanlığının misyonlarını devralan Çalışma genel Müdürlüğünün Olumlu görüşüne muhtaçlık duyulmaksızın genel kararlara nazaran atanabilecektir.

Ancak öğretim üyeleri dışındaki öğretim elemanlarının tahsil durumu itibariyle atanabileceği bir takımın bulunmaması halinde Mülga Devlet İşçi Başkanlığının vazifelerini devralan Çalışma genel Müdürlüğünün Müsait göreceği bir takıma misyonda yükselme yahut unvan değişikliği imtihanı olmaksızın Nakil yapılabilecektir. Mevzuya ait daha ayrıntılı bilgilere “Akademik işçi, memur takımına nasıl geçiş yapar?” başlıklı içeriğimizde yer verilmiştir.

Diğer taraftan, meslek meslekler olarak bilinen ve ilişkin oldukları bakanlık yahut kurumun ismini da içerecek biçimde ihdas edilmiş olan uzman unvanlı takımlara (Örneğin Hazine ve Maliye Uzmanı, ulusal Eğitim Uzmanı, Gelir Uzmanı gibi) ya da müfettiş yahut denetçi üzere kontrol elemanı takımlarına atama yoluyla Nakil yapılmamaktadır. Merkez teşkilatı meslek uzmanlıklarına 657 sayılı Kanunun ek 41. unsuru, taşra teşkilatı meslek uzmanlıklarına birebir Kanunun ek 44. hususu, kontrol elemanı takımlarına 375 sayılı KHK’nin ek 24. hususu kapsamında kurumlarca Özel olarak yapılan giriş imtihanları ile yeterlik ve/veya tez kademelerinde başarılı olduktan sonra Nakil yapılmaktadır.

Sonuç olarak, 2914 sayılı Kanuna nazaran öğretim üyeleri sınıfına iç bulunan hekim öğretim üyelerinin hizmet müddetlerinin Müsait olması halinde 657 sayılı Kanuna tabi şube müdürü yahut uzman unvanlı takımlara vazifede yükselme imtihanına tabi olmaksızın naklen atanabileceğini, meslek uzman yahut kontrol elemanı takımlarına direkt atanmalarının ise Mümkün olmadığını değerlendirmekteyiz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir