sıhhat Bakanlığı SıhhBeygir Projesi Kapsamında 3 İşçi Alacak

Genel Eki 31, 2022 Yorum Yok

T.C. SIHHAT BAKANLIĞI

TÜRKİYE Kamu SIHHATİ genel MÜDÜRLÜĞÜ

GEÇİCİ MÜDAFAA ALTINDAKİ SURİYELİLERİN SIHHAT STATÜSÜNÜN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARAFINDLahza SUNULLahza İLGİLİ HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ (SIHHAT) PROJESİ (IPA 2016/378-641) İŞÇİ İSTİHDAMI İLANI

T.C. sıhhat Bakanlığı Türkiye Kamu Sıhhati genel Müdürlüğü ile AB Kurulu Türkiye Delegasyonu ortasında imzalanLahza DoğrudLahza Hibe Kontratı kapsamında gerçekleştirilmekte olLahza IPA 2016/378-641 sayılı “Geçici Muhafaza Altındaki Suriyelilerin sıhhat StatüsünŞöhret ve Türkiye Cumhuriyeti TarafındLahza SunulLahza İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi” çerçevesinde görevlendirilmek üzere, 3 (Üç) işçi istihdam edilecektir. Mukavele bitAmel tarihi 30 Kasım 2020’dir. Laf konusu çalışanın durumları ve sayıları aşağıda belirtilmektedir.

UZMLahza PERSONEL KİŞİ SAYISI

AB RaporlfakBeygir ve Dokümantasyon Uzmanı 1

AB Bağlantı ve Görünürlük Uzmanı 1

lisLahza Asistanı 1

TOPLAM3

1- AB RAPORLfakBeygir VE DOKÜMANTASYON UZMANI

genel İş Tarifi:

 • Proje raporlfakBeygir ve dokümantasyon sisteminin tesis edilmesi,
 • Proje kapsamında hazırlanması gereken bütün raporların (Aylık Raporlar, 3 Aylık aktiflik İlerleme Raporları, Uzaklık ve Final Raporları) ilgili uzmanlarla işbirliği içerisinde ve AB raporlfakBeygir formatına Müsait biçimde hazırlanmasını temin etmek,
 • HazırlanLahza raporların tertipli olarBeyaz gözden geçirilerek, Gerekli güncellemelerin yapılması konusunda Teknik Kadro Koordinatörüne bAlbüyük vermek,
 • başka uzmanların Görev alanına giren konulMesafe ait raporların hazırlanması sürecinde, ilgili uzmanlarla işbirliği içerisinde çalışarak, Laf konusu raporların, AB raporlfakBeygir formatına Müsait biçimde hazırlanmasının sağlanması,
 • Projenin izleme ve kıymetlendirme faaliyetlerine katkı sağlamak,
 • Proje yöneticileri tarafındLahza talep edilecek diğer Amel ve süreçleri gerçekleştirmek.

Adaylarda AranılLahza Nitelikler:

 • En az 4 yıllık üniversite mezunu olmak.
 • İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek.
 • İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.
 • İyi bağlantı maharetleri.
 • İyi raporlfakBeygir marifetleri.
 • En az 10 yıllık Amel tecrübesi.
 • En az 5 Yıl milletlerarası projelerde raporlfakBeygir ve dokümantasyon alanında Amel tecrübesi.
 • En az 3 Yıl AB kuralları ile yürütülen projelerin raporlfakBeygir ve dokümantasyonu ile ilgili tecrübe.
 • AB irtibat ve görünürlük kuralları konusunda tecrübe sahibi olmBeyaz tercih sebebidir.

2- AB İRTİBAT ve GÖRÜNÜRLÜK UZMANI

genel İş Tarifi:

 • AB kriterleri ve proje dokümanları çerçevesinde bağlantı ve görünürlük plLahza ve stratejilerinin oluşturulması ve idaresi,
 • Makale, bülten, medya, aktiflik, toplantı vb. yolu ile proje görünürlüğünŞöhret artırılması,
 • İlgili uzmanlarla işbirliği içerisinde çalışarBeyaz projenin Olumlu tesirlerinin görünürlüğünü artıracBeyaz basın toplantısı ve etkinlikler düzenlemek, proje etkinliklerinin tertibini yapmak,
 • Projenin toplumsal medya hesaplarının ve web sitesinin şimdiki tutulmasına katkı sağlamak,
 • Tanıtıcı görüntü ve öteki malzemelerinin hazırlanmasına teknik desBiricik sağlamak,
 • Milli ve memleketler arası medyadaki proje ile alakalı haberleri tahlil edErİlave proje idaresine tertipli raporlar sunmak,
 • Proje yöneticileri tarafındLahza talep edilecek diğer Amel ve süreçleri gerçekleştirmek.

Adaylarda AranılLahza Nitelikler:

 • İletişim yahut Halkla İlgiler ve Tanıtım kısımlarından Lisans Derecesine sahip olmak.
 • İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek.
 • İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.
 • En az 5 Yıl irtibat yahut halkla bağlantılar ve tanıtım alanında Amel tecrübesi.
 • En az 2 Yıl milletlerarası projelerde bağlantı ve görünürlük alanında Amel tecrübesi.
 • AB kuralları ile yürütülen projelerin bağlantı ve görünürlük ile ilgili tecrübe tercih sebebi olacaktır.
 • Arapça bilmek tercih sebebi olacaktır.

3- LİSAN ASİSTANI

genel İş Tarifi:

 • AB ile yapılLahza toplantılarda ardıl ÇevKocamLahza hizmeti vermek.
 • Proje faaliyetleri kapsamında çevKocamLahza hizmeti vermek, proje faaliyetleri kapsamında yabancı heyetlerle yapılLahza görüşmelerde ve/veya yabancı lisanlar ortasında irtibatı sağlamak,
 • Proje çalışma planına Müsait olarBeyaz eğitim, toplantı ve seminerlerde çevKocamLahza hizmeti sunmak,
 • Proje dokümanlarının çevirisi, tasarlanması ve düzenlenmesi (Toplantı tutanakları, eğitim/bilgilendirme malzemeleri, yönetmelikler, sunumlar, şartnameler, vb.),
 • Proje yöneticileri tarafındLahza talep edilecek öbür Amel ve süreçleri gerçekleştirmek.

Adaylarda AranılLahza Nitelikler:

 • 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Lisanı ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, AmerikLahza Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce çeviri bilim, İngiliz Dilbilimi kısımlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak. (Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olLahza adayların kısımları için YÖK denklik evrakını ibraz etmesi zorunludur).
 • nihayet 3 Yıl içerisinde yapılLahza YDS/e-YDS/YöklisLahza (İngilizce) sınavlarındLahza en az 90 ya da eşdeğerliliği kabul edilen milletlerarası sınavlardLahza birinden kâfi puLahza almış olmak, TOEFL IBT (108), TOEFL CBT (263), TOEFL PBT (623), IELTS (8), CPE (B).
 • İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.
 • İyi düzeyde simulTane çevKocamLahza yapabilmek.
 • İyi irtibat hünerleri.
 • İyi raporlfakBeygir hünerleri.
 • En az 5 yıllık Amel tecrübesine sahip olmak.
 • En az 2 Yıl memleketler arası projelerde lisLahza Asistanı/TercümLahza olarBeyaz çalışma tecrübesine sahip olmak.
 • AB kuralları ve uygulamaları ile yürütülen projelerde çalışmış olmBeyaz tercih sebebidir.

ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurusu alınLahza adaylar, iki aşamadLahza oluşLahza bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Değerlendirmenin birinci kademesinde adayların müracaatlarını eksiksiz ve vaktinde teslim edip etmedikleri Denetim edilecektir. Bu etapta başvurusunu Noksan gönderen yahut özgeçmişini aşağıda belirtilen nihayet müracaBeygir tarihinden sonra teslim eden adaylar elenecektir. Posta ile yapılLahza müracaatlarda postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Adaylarda aranLahza minimum nitelikler ve tercih nedeni olLahza nitelikler, adayların özgeçmişleri üzerinden değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede fiyatlı ve fiyatsız stajlar, Amel tecrübesi olarBeyaz sayılmayacaktır. Bu etapta birinci Evvel genel nitelikler yahut mesleksel tecrübe ve nitelikler için üstte belirtilen taban şartları sağlayamayLahza adaylar elenecektir. müracaBeygir sahibi adaylMesafe yönelik değerlendirmede kurulacBeyaz bir kıymetlendirme komitesi tarafındLahza yapılacBeyaz olup tercih nedeni olLahza nitelikler temelinde adaylar her bir Kıymetlendirme Komitesi üyesince 100 (yüz) tam puLahza üzerinden değerlendirilecektir.

İlk kademeyi muvaffakiyetle geçErİlave kısa listeye kalLahza ve müracaatları Müsait bulunLahza bütün adaylar, ikinci aşfakBeygir olLahza mülakata girmeye hBeyaz kazanacaktır.

MülakBeygir yeri ve tarihi www.saglik.gov.tr ve www.sihhatproject.org web siteleri üzerinden ilLahza edilecektir. müracaBeygir sahiplerine ayrıyeten bildirim yapılmayacaktır.

Kısa listeye kalarak, mülakata girmeye hBeyaz kazanLahza adaylardan, aşağıda listelenen evraklar talep edilecektir.

MülakBeygir İngilizce yapılacaktır. Mülakatta, adayların belirtilen Nitelik ve tecrübelerine ek olarak; başvurdukları duruma yönelik lisLahza ve mesleksel bilgisi, genel külCin seviyesi, muhakeme, kavrayış, Anlatım ve temsVilayet kabiliyeti üzere konular da değerlendirilecektir.

BAŞVURU FORMU VE YERİ

Adaylar, birinci müracaatlarında, ekte sunulLahza ÖzgeçmAmel formatını İngilizce hazırlanmış ve her bir sayfası paraflanmış biçimde, elden yahut posta yoluyla aşağıda yer alLahza adrese teslim edeceklerdir:

“T.C. sıhhat Bakanlığı

Türkiye Kamu Sıhhati genel Müdürlüğü Göç Sıhhati Hizmetleri Daire Başkanlığı

sağlık Mahallesi A. AdnLahza Saygun 2 Cad. No: 55 G Blok K:1 Oda No:4-6 06100 Sıhhiye Çankaya/Ankara /Türkiye

E-posta olarBeyaz gönderilen özgeçmişler müracaBeygir olarBeyaz kabul edilmeyecek ve dikkate alınmayacaktır.

Özgeçmişler, kapalı zarf içerisinde sunulmalı ve zarfın üzerinde mutlbüyük aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

– Adayın ismi ve soyadı;

– Başvurduğu durum;

– “T.C. sıhhat Bakanlığı Türkiye Kamu Sıhhati genel Müdürlüğü Süreksiz Muhafaza Altındaki Suriyelilerin sıhhat StatüsünŞöhret ve Türkiye Cumhuriyeti TarafındLahza SunulLahza İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi / Ref: IPA 2016/378-641 işçi istihdamı” ibaresi.

Zarfın üzerinde üstte belirtilen bilgilerin bulunmaması adayın elenmesine neden olabilecektir.

Başvurular için nihayet tarih 9 Marka 2020 Lokal saatle 17:00 olarBeyaz belirlenmiştir. Posta yoluyla yapılacBeyaz müracaatlarda postadaki gecikmeler ve öteki sebeplerle bu tarihDeri ve saatDeri sonra başvuranların müracaatları dikkate alınmayacaktır.

KISA LİSTEYE KALLahza ADAYLARDLahza İSTENECek BELGELER

İlk kademeyi geçErİlave kısa listeye kalLahza adaylardLahza ise aşağıdaki evraklar talep edilecektir:

 • Diploma yahut süreksiz mezuniyet evrakının onaylı fotokopisi,
 • Adayların evvelki işyerlerinden alacakları, çalıştıkları durumu, vazifelerini ve çalışma müddetlerini gösteren çalışma dokümanları,
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış yahut askerlikDeri muaf olmBeyaz yahut en az 3 Yıl mühlet ile tecilli olduğunu gösterir evrak,
 • Adli sicVilayet kaydı,
 • Kimlik evrakının fotokopisi,
 • nihayet altı ay içinde çekilmAmel 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • Yabancı lisLahza bilgisini gösteren dokümanın fotokopisi

Bu evrakların dışında üstte belirtilen adayın sağlaması gereken taban nitelikler ile tercih nedeni olLahza niteliklere ait destekleyici evraklar, Kıymetlendirme Kurulu tarafındLahza değerlendirmenin rastgele bir kademesinde talep edilebilir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir